Posts tagged: nabycie Karty Polaka

Pomoc w pozyskaniu Karty Polaka

Pytanie do eksperta: Czym jest karta Polaka i jak można ją pozyskać?

Odpowiedź eksperta: Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Nie jest ona jednak równoznaczna z nadaniem polskiego obywatelstwa, czy przyznania prawa na pobyt stały bądź czasowy na terytorium Polski.

Posiadanie Karty Polaka daje możliwość korzystania z następujących uprawnień:
– bezpłatne otrzymanie wizy krajowej pozwalającej na wielokrotne przekraczanie granicy Polski,
– bezpłatne złożenie wniosku o nadanie polskiego obywatelstwa,
– korzystanie z pomocy Konsula,
– możliwość podjęcia legalnej pracy w Polsce bez konieczności dysponowania dodatkowymi uprawnieniami,
– prowadzenie działalności w Polsce na takich samych zasadach co polscy obywatele,
– korzystanie z bezpłatnego systemu oświaty,
– korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach co polscy obywatele,
– korzystanie z 37% ulgi na przejazdy koleją polską,
– bezpłatne zwiedzanie muzeów państwowych w Polsce,
– bezpłatne złożenie wniosku o ubieganie się na pobyt stały.

Aby otrzymać kartę Polaka należy spełniać następujące wymogi:
– wykazywać swoją polskość przez podstawową znajomość języka polskiego, a także polskiej kultury i tradycji,
– złożyć pisemną deklarację w obecności konsula dotyczącą przynależności do narodu polskiego,
– wykazać, że przynajmniej jedno z rodziców, dziadków lub dwoje pradziadków było narodowości polskiej,
– wykazać, że osoba lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium RP.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.