Posts tagged: likwidacja spółki z oo

Likwidacja spółki z o.o. instrukcja

Pytanie do eksperta: Od czego rozpocząć likwidację spółki, czy istnieje na to jakaś instrukcja?

Odpowiedź eksperta: Likwidacja spółki z o.o. instrukcja, to proces polegający na zakończeniu działalności. Oto jak w kilku krokach należy to zrobić.

Procedurę likwidacyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzedza podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki przez wspólników. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, decyzja mająca na celu rozwiązanie spółki musi być podjęta większością co najmniej ⅔ głosów (wartość minimalna). Poza uchwałą o rozwiązaniu spółki sporządzana jest również uchwała o powołaniu likwidatora lub likwidatorów spółki.

Proces otwarcia likwidacji spółki z o.o. rozpoczyna się w dniu uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez sąd, o rozwiązaniu spółki i postawienia jej w stan likwidacji. Bardzo ważne jest, że zgodnie z KSH, likwidację prowadzi się pod firmą spółki z jej nazwą plus oznaczeniem “w likwidacji”. Oznaczenie to jest wymagane i zmian tego typu należy bezwzględnie dokonać na wszystkich formularzach spółki z o.o., stronie internetowej, pieczątkach.

Likwidatorem spółki z o.o. może być dowolna osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Z reguły za likwidatora uznaje się członka zarządu. Jest to uwarunkowane chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. Pierwszym zadaniem likwidatorów jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji spółki z o.o. Bilans ten zostanie złożony do zatwierdzenia na Zgromadzeniu Wspólników.

Kolejnym krokiem w postępowaniu likwidacyjnym jest złożenie uchwały do sądu rejestrowego, w ciągu maksymalnie 7 dni od jej podjęcia. Uchwała ta składana jest jako załącznik do formularza.

Następnie należy złożyć bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o. Aby to uczynić należy wpłacić do sądu odpowiednią kwotę (250 zł – zmiana wpisu w KRS (200 zł elektronicznie), 100 zł – ogłoszenie w MSiG).

Ostatnim już krokiem jest spłata dłużników oraz podział majątku spółki z o.o. Po dokonaniu tej czynności następuje zamknięcie likwidacji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.