Posts tagged: księgowość dla spółek

Rejestracja spółek z o.o. 

Pytanie do eksperta: Jak przebiega proces rejestracji spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Oczywiście aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogła powstać, nie da się pominąć jej procesu rejestracyjnego. Jednak przed odwiedzinami w sądzie czeka na nas jeszcze parę innych kwestii.
Pierwsza z nich to sporządzenie umowy – koniecznie w formie aktu notarialnego. Następny obowiązek to wniesienie wkładów do spółki- celem pokrycia kapitału zakładowego. Gdy już te czynności będą za nami, powołujemy zarząd spółki i jeśli wymaga tego umowa spółki bądź obliguje nas ustawa- powołujemy jeszcze radę nadzorczą bądź komisję rewizyjną.

Wykonanie wszystkich wyżej wymienionych czynności skutkuje powstaniem spółki z o.o. w organizacji. Czas więc wybrać się do KRS.
Wniosek o rejestrację spółki z o.o. obejmuje złożenie następujących formularzy:

KRS- W3 wniosek o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców
KRS-WE załącznik dotyczący wspólników spółki
KRS-WK załącznik o organach podmiotu bądź wspólnikach mających uprawnienia do reprezentacji spółki
KRS-WL załącznik ten dotyczy prokurentów- wypełnia się go tylko w przypadku, gdy zostali oni powołani
KRS-WM załącznik, który określa rodzaj podejmowanej działalności

Oprócz złożenia wniosków KRS trzeba pamiętać o dostarczeniu innych ważnych dokumentów. Muszą one być oryginałami lub poświadczonymi notarialnie kopiami. Są to:
– umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
– oświadczenie członków zarządu, ze wszyscy wspólnicy w całości wnieśli wkłady na pokrycie kapitału zakładowego
– lista wspólników podpisana przez wszystkich członków zarządu
– poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu
– dowód pokrycia opłaty sądowej za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Jeżeli w umowie nie określono organów spółki wraz z wyszczególnieniem składu osobowego, to oczywiście trzeba jeszcze dołączyć dowód, który będzie tę kwestię zawierał.

Ostatnie kroki naszego procesu to formalności w US, ZUS oraz GUS. Do Urzędu Skarbowego udajemy się w celu uzyskania numeru NIP (wniosek NIP-2), a także zgłoszenia spółki jako podatnika VAT. W ZUS zgłaszamy naszą firmę jako płatnika składek na ubezpieczenie (ZUS ZPA). GUS natomiast odwiedzamy, aby otrzymać numer REGON.
Jak widać czynności jest sporo. Dlatego, jeśli chcesz możesz skorzystać z usług naszej firmy, która w kwestii rejestracji spółek z o.o. jest specjalistą. Nasze usługi obejmują założenie spółki od sporządzenia umowy, aż po uzyskanie numeru REGON. W dodatku służymy radą zakresie doboru właściwych kodów PKD, wysokości kapitału zakładowego oraz umowy najmu siedziby. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.