Posts tagged: księgowość dla spółek

Rejestracja spółek z o.o. 

Pytanie do eksperta: Jak przebiega proces rejestracji spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Oczywiście aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogła powstać, nie da się pominąć jej procesu rejestracyjnego. Jednak przed odwiedzinami w sądzie czeka na nas jeszcze parę innych kwestii.
Pierwsza z nich to sporządzenie umowy – koniecznie w formie aktu notarialnego. Następny obowiązek to wniesienie wkładów do spółki- celem pokrycia kapitału zakładowego. Gdy już te czynności będą za nami, powołujemy zarząd spółki i jeśli wymaga tego umowa spółki bądź obliguje nas ustawa- powołujemy jeszcze radę nadzorczą bądź komisję rewizyjną.

Wykonanie wszystkich wyżej wymienionych czynności skutkuje powstaniem spółki z o.o. w organizacji. Czas więc wybrać się do KRS.
Wniosek o rejestrację spółki z o.o. obejmuje złożenie następujących formularzy:

KRS- W3 wniosek o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców
KRS-WE załącznik dotyczący wspólników spółki
KRS-WK załącznik o organach podmiotu bądź wspólnikach mających uprawnienia do reprezentacji spółki
KRS-WL załącznik ten dotyczy prokurentów- wypełnia się go tylko w przypadku, gdy zostali oni powołani
KRS-WM załącznik, który określa rodzaj podejmowanej działalności

Oprócz złożenia wniosków KRS trzeba pamiętać o dostarczeniu innych ważnych dokumentów. Muszą one być oryginałami lub poświadczonymi notarialnie kopiami. Są to:
– umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
– oświadczenie członków zarządu, ze wszyscy wspólnicy w całości wnieśli wkłady na pokrycie kapitału zakładowego
– lista wspólników podpisana przez wszystkich członków zarządu
– poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu
– dowód pokrycia opłaty sądowej za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Jeżeli w umowie nie określono organów spółki wraz z wyszczególnieniem składu osobowego, to oczywiście trzeba jeszcze dołączyć dowód, który będzie tę kwestię zawierał.

Ostatnie kroki naszego procesu to formalności w US, ZUS oraz GUS. Do Urzędu Skarbowego udajemy się w celu uzyskania numeru NIP (wniosek NIP-2), a także zgłoszenia spółki jako podatnika VAT. W ZUS zgłaszamy naszą firmę jako płatnika składek na ubezpieczenie (ZUS ZPA). GUS natomiast odwiedzamy, aby otrzymać numer REGON.
Jak widać czynności jest sporo. Dlatego, jeśli chcesz możesz skorzystać z usług naszej firmy, która w kwestii rejestracji spółek z o.o. jest specjalistą. Nasze usługi obejmują założenie spółki od sporządzenia umowy, aż po uzyskanie numeru REGON. W dodatku służymy radą zakresie doboru właściwych kodów PKD, wysokości kapitału zakładowego oraz umowy najmu siedziby. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 

Zadzwoń