Posts tagged: kapitał zakładowy

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Pytanie do eksperta: Co to jest zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym?

Odpowiedź eksperta: Sprawozdanie finansowe to zbiór informacji, tworzony na koniec roku obrachunkowego, których głównym zadaniem jest dostarczenie wiadomości dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego wyników finansowych oraz przepływów środków pieniężnych. Jednym z pięciu podstawowych elementów sprawozdania jest zestawienie zmian w kapitale własnym.

Dokument ten sporządza się w celu ukazania zmian w strukturze elementów składających się na kapitał własny oraz kierunków owych zmian. Są one ukazane w nim w sposób bardzo szczegółowy, dostarczając dzięki temu informacji na temat przyczyn wpływających na przepływ kapitału w firmie oraz ich skutków. Zestawienie zmian w funduszu własnym sporządzane jest według ściśle określonych przez ustawę o rachunkowości zasad i reguł. Najważniejszą rolę zestawienie to odgrywa dla wspólników, ponieważ obrazuje jak kształtują się ich udziały w majątku przedsiębiorstwa.

Dokument ten obrazuje zmiany w:
– zysku i stracie,
– źródłach finansowania kapitałami własnymi jednostki i ich przyczynach,
– przychodach i kosztach, odniesionych bezpośrednio na kapitał zakładowy,

które nastąpiły w poprzednim i bieżącym roku obrotowym. Mogą one obejmować zmniejszenia spowodowane umorzeniem akcji własnych, pokryciem straty bilansowej czy zmniejszenia liczby albo wartości nominalnej udziałów, oraz zwiększenia będące wynikiem emisji akcji czy podwyższenia wartości nominalnej lub wydania nowych akcji.

Zestawienie zmian w funduszu własnym sporządzają jednostki podlegające corocznemu badaniu sprawozdania finansowego. Po jego zatwierdzeniu podlega ono publikacji. Podane są w nim informacje na temat kapitału na początku okresu, zmian jakie zachodziły w jego trakcie oraz na jego koniec.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.