Posts tagged: kapitał zakładowy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kapitał

 

Pytanie do eksperta: Ile wynosi kapitał zakładowy ws spłóce z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Minimalna wartość udziału wnoszona przez wspólnika wynosi 50 zł. Objęcie udziałów powinno nastąpić przed rejestracją spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Potwierdza się to na oświadczeniu członków zarządu o pokryciu przez wspólników wkładów na kapitał zakładowy, które jest obowiązkowym elementem składanym podczas zgłaszania do KRS. W sytuacji wnoszenia wkładów pieniężnych (muszą one być wyrażone w polskich złotych), można na dwa sposoby opłacić kapitał spółki z o.o.:

→ w formie gotówkowej, przenosząc własność znaków pieniężnych na rzecz spółki,
→ w formie bezgotówkowej, dokonując przelewu na rachunek bankowy spółki.

Jeśli chodzi natomiast o wkłady niepieniężne, to nie może ich stanowić prawo niezbywalne, świadczenie pracy lub usług. Prawa niezbywalne to te, które nierozerwalnie wiążą się z daną osobą, poprzez co nie można ich zbyć (np. prawo pierwokupu bądź dożywocia).

Kapitał zakładowy spółki z o.o. stanowi wartość nienaruszalną. W przypadku, gdy zostanie naruszony, należy pamiętać o obowiązku wyrównania jego brakującej części, a także o zakazie czynności, które go uszczuplają. Nie oznacza to, że pieniądze oraz prawa stanowiące kapitał zakładowy, należy zatrzymywać w spółce. Można przeznaczyć je na prowadzenie działalności gospodarczej. Jednym z przykładów na to jest surogacja składników będących przedmiotem wkładu. Przede wszystkim można:

→ zastępować pieniądze będące przedmiotem wkładu innymi składnikami rzeczowymi bądź prawami,
→ zastępować składniki rzeczowe lub prawa pieniędzmi,
→ zastępować składniki rzeczowe czy prawa innymi składnikami rzeczowymi lub prawami.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.