Posts tagged: jaką spółkę założyć

Spółki i ich rodzaje

Pytanie do eksperta: Jakie są rodzaje spółek?

Odpowiedź eksperta: Spółki stanowią bardzo atrakcyjną formę prowadzenia własnego biznesu. Umożliwiają one połączenie się osób i ich kapitałów, a także wiedzy i doświadczenia w celu osiągnięcia korzyści. Ich różnorodność pozwala na taki wybór, który będzie jak najlepiej dopasowany do prowadzonej działalności.
W Polsce dokonuje się klasyfikacji spółek ze względu na przepisy jakie je regulują i to gdzie zostały zawarte. Wyróżnia się więc spółki cywilne, których funkcjonowanie regulowane jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego oraz spółki handlowe, które reguluje Kodeks Spółek Handlowych.


Spółki cywilne powstają na mocy umowy między wspólnikami oraz rejestracji każdego z nich w urzędzie gminy. Choć ich utworzenie i prowadzenie nie jest bardzo skomplikowane, to posiadają one wadę. Wspólnicy tej spółki odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem. Sprawia to, że najlepiej i najbezpieczniej jest zakładać takie spółki z osobami do których mamy bardzo duże zaufanie.


Kolejną grupą spółek są spółki handlowe. W jej obrębie dokonuje się podziału na spółki:

Spółki kapitałowe to: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Ich cechą jest duża rola kapitału powstałego z emisji udziałów (spółka z o.o.) lub emisji akcji (spółka akcyjna). Drugą cechą wspólną jest ograniczona odpowiedzialność wspólników do wysokość posiadanych udziałów bądź akcji.

Spółki osobowe to : jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna. Spółki te łączy wspólna cecha jaką jest osobista więź miedzy wspólnikami dotycząca prowadzenia firmy. Każda z spółek osobowych ma swoje dość charakterystyczne cechy.

  • Spółka jawna jest bardzo podobna do spółki cywilnej. Jednak odróżnia ją od niej kapitał spółki wniesiony przez wspólników. W spółce cywilnej kapitał wspólnika jest kapitałem firmy.
  • Spółkę partnerską wyróżnia fakt że, przeznaczona jest tylko dla osób wykonujących wolne zawody np. lekarzy czy architektów.
  • Spółka komandytowa cechuje się występowaniem komandytariuszy odpowiedzialnych majątkowo do wysokości kwoty komandytowej oraz komplementariuszy całkowicie odpowiedzialnych majątkowo i prowadzących sprawy spółki.
  • Spółka komandytowo- akcyjna jest podobna do komandytowej, lecz w niej zamiast komandytariuszy występują w niej akcjonariusze.
Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.