Posts tagged: jak założyć spółkę z o.o.

Zakładanie spółki w 2018 w Warszawie

Pytanie do eksperta: W jakim miejscu najlepiej założyć spółkę w 2018 roku?

Odpowiedź eksperta: Miejsce rejestracji spółki odgrywa bardzo ważną rolę podczas jej późniejszego funkcjonowania. Niestety nie zdaje sobie z tego sprawy wielu przedsiębiorców. Tymczasem miasto w którym zarejestrujemy spółkę będzie jednocześnie stanowiło jej siedzibę. Ta z kolei podawana jest niemal w każdym rejestrze oraz na większości dokumentów.

Spółki ulokowane w dużych, znanych miastach budzą o wiele większe zaufanie w otoczeniu biznesowym niż te zarejestrowane w niewielkich miejscowościach. Tym samym jednostka taka nie tylko o wiele szybciej pozyska Klientów, ale także partnerów biznesowych.

Kwestia pozyskania kontrahentów jest kluczowa zwłaszcza podczas stawiania pierwszych kroków na rynku, gdyż zapewnia nam rozwój i prawidłowe funkcjonowanie. Z tego względu warto zwrócić ogromną uwagę na miejsce ulokowania naszej działalności.

W 2018 roku zdecydowanie najlepszym miejscem na założenie spółki jest Warszawa. Jeżeli nie stać Państwa na ulokowanie działalności w Warszawie zachęcamy do skorzystania z oferty naszej firmy. Oferujemy sprzedaż gotowych spółek z siedzibą w Warszawie. Decydując się na zakup naszego podmiotu otrzymają Państwo podmiot, pod którym będą mogli Państwo niemal natychmiast poprowadzić swoją działalność. Jedynym obowiązkiem przyszłego właściciela będzie złożenie podpisu na umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego. Musi odbyć się to w obecności notariusza w przeciwnym razie zawarta umowa będzie nieważna.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja spółek z o.o. w 2018

Pytanie do eksperta: Jak będzie się odbywać rejestracja spółek z o.o. w 2018 roku?

Odpowiedź eksperta:Rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w 2018 roku odbywać się będzie na takich samych zasadach, co w roku 2017. Założenie działalności gospodarczej w tej formie określone jest szczegółowo w Kodeksie spółek handlowych.

Od początku 2012 roku przedsiębiorcy mają możliwość założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. Rejestracja spółki odbywa się na platformie teleinformatycznej udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Na tej platformie dostępne są wzory dokumentów, do których przedsiębiorca wprowadza dane zakładanej spółki. Musi on również wybrać zakres kodów PKD oraz właściwy sąd rejonowy. Wygenerowane dokumenty należy podpisać za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spółka zostaje zarejestrowana w maksymalnie 24 godziny od momentu przesłania wniosku do wybranego sądu.

Drugim ze sposobów założenia spółki jest tradycyjna rejestracja odbywająca się w urzędzie. W tym przypadku umowa spółki tworzona jest w formie aktu notarialnego przez notariusza. Istnieje więc obowiązek opłaty taksy notarialnej, której wysokość uzależniona jest od wysokości wniesionego kapitału zakładowego. Tradycyjna rejestracja spółki trwa nawet kilka tygodni, co dla wielu osób chcących w szybkim czasie rozpocząć działalność gospodarczą nie jest korzystnym rozwiązaniem.

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać o konieczności wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5 000 złotych.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Sprzedaż spółek z o.o. dolnośląskie

Pytanie do eksperta: Chcę założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w województwie dolnośląskim. Jak mogę przyspieszyć proces rejestracji?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to bardzo korzystna forma prowadzenia firmy. Po pierwsze, założyć może ją niemal każdy w dowolnym celu prawnie dopuszczalnym. Dotyczy to również obcokrajowców, którzy mogą zacząć działalność w postaci spółki z o.o. niezależnie od kraju swojego pochodzenia. Prawa do utworzenia spółki z o.o. nie ma wyłącznie inna jednoosobowa spółka z o.o. Co więcej, podmiot ten wymaga wniesienia niewielkiego kapitału zakładowego w wysokości jedynie 5 tysięcy złotych. Wszelkie należności wynikłe z działalności spółki regulowane są wyłącznie z majątku spółki, zapewniając tym samym bezpieczeństwo mieniu wspólników.

Tradycyjna rejestracja jest niestety długa i problematyczna. Wymaga odwiedzenia kilku urzędów i złożenia w nich wielu wniosków i formularzy, które przedsiębiorca musi odpowiednio uzupełnić. Formalności mogą przedłużyć proces rejestracyjny nawet do 8 tygodni. Na szczęście istnieje sposób na pominięcie tych niedogodności. Stanowi go zakup gotowej spółki. Kupując gotową jednostkę jedynym Państwa obowiązkiem będzie złożenie podpisu na umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego. Co ważne musi odbyć się to pod nadzorem notariusza.
Po złożeniu podpisu stają się Państwo właścicielami podmiotu w pełni przygotowanego, by natychmiast poprowadzić pod sobą firmę, a więc dysponującego numerami NIP, KRS, REGON opcjonalnie również VAT, kapitałem zakładowym oraz kompletem niezbędnych dokumentów.

Nasza firma oferuje sprzedaż spółek zarejestrowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa zakładanie

Pytanie do eksperta: Chcesz szybko i efektywnie rozpocząć swoją działalność na rynku?

Odpowiedź eksperta:Tradycyjna rejestracja spółki niestety jest bardzo uciążliwa. Wiąże się z koniecznością wypełniania wielu wniosków i odwiedzenia szeregu urzędów w celu ich złożenia. Całkowite pominięcie tych niedogodności jest jednak możliwe. Zapewnia jest sprzedaż spółki w Warszawie.
Nabywając taki podmiot otrzymujesz jednostkę, pod którą możesz w każdej chwili poprowadzić firmę. Twoim jedynym obowiązkiem będzie złożenie podpisu na jej umowie.
Gotowa spółka wyposażona jest w numery NIP, KRS, REGON oraz opcjonalnie VAT. Dodatkowo jest też w posiadaniu kapitału zakładowego oraz odpowiednio przygotowanej dokumentacji.

Rejestracja spółki w Warszawie ma bardzo istotny wpływ na prosperowanie firmy zwłaszcza w początkowej fazie naszej działalności na rynku. Dzięki siedzibie w stolicy ma ona o wiele większe szanse na pozyskanie klientów i kontrahentów. Wszystko przez fakt, iż prestiżowa lokalizacja znacznie podnosi wiarygodność spółki.

Gotowe spółki z Warszawy dostępne są także w ofercie naszej firmy. Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja spółek Warszawa

Pytanie do eksperta: Czy zakładając spółkę koniecznie wszelkich formalności muszę dokonać samodzielnie?

Odpowiedź eksperta: Oczywiście, że nie. Samodzielna rejestracja spółki jest długa i problematyczna w skrajnych przypadkach trwać może nawet kilka miesięcy. Naturalne jest, że przedsiębiorca zakładający firmę pragnie jak najszybciej rozpocząć swoją działalność, tak aby jak od razu móc zarabiać i generować zyski.
Zakładając spółkę musimy liczyć się z koniecznością odwiedzenia wielu urzędów w celu złożenia w nich wcześniej uzupełnionych wniosków i formularzy. Ilość dokumentów, które jesteśmy zobowiązani złożyć jest tak ogromna, że skutecznie może odstraszyć potencjalnych przedsiębiorców od przejścia rejestracji, co jest niestety niezbędne do założenia założenia własnej firmy.

Nasza firma oferuje rejestrację spółek na terenie całej Polski. Ewidencji dokonujemy na terenie Warszawy oraz innych największych polskich miast. Wszystko przeprowadzamy zdalnie. Klient nie musi nawet odwiedzić naszego biura, wszystkie formalności możemy omówić mailowo bądź telefonicznie.

Decydując się na naszą usługę otrzymają Państwo podmiot w pełni przygotowany do tego, aby poprowadzić pod sobą firmę. Państwa obowiązkiem będzie jedynie złożenie podpisu na umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego. Gwarantujemy, że cały proces przeprowadzony zostanie szybko, sprawnie i bez żadnych utrudnień.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy przedstawią ofertę naszej firmy, a także odpowiedzą na wszelkie pytania.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja spółki dla cudzoziemca

Pytanie do eksperta: Czy cudzoziemcy mogą zarejestrować spółkę w Polsce na takich samych zasadach jak Polacy?

Odpowiedź eksperta: Niestety nie. Do rejestracji spółek na takich samych zasadach jak polscy obywatele uprawnione zostały zostały:
1.Osoby pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.
2. Obywatele państw niewymienionych wyżej, którzy:
-posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
-uzyskali zgodę w Polsce na pobyt tolerowany lub status uchodźcy,
-korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

 

Osoby, które nie zakwalifikowały się do żadnej z powyższych grup mogą prowadzić działalność na terenie naszego kraju wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, komandytowej bądź komandytowo-akcyjnej.
Jako jednak iż tradycyjna rejestracja tych podmiotów jest niezmiernie problematyczna nasza firma pragnie zaoferować Państwu sprzedaż gotowych spółek. Oferujemy podmioty przygotowane do tego, by w każdej chwili poprowadzić pod sobą działalność. Gwarantujemy pewne i bezpieczny podmioty, których zakup da szansę na efektywne rozpoczęcie działalności na rynku. Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy przedstawią szczegóły naszej oferty.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Składki ZUS w przypadku dwóch wspólników

Pytanie do eksperta: Czy składki ZUS w przypadku dwóch wspólników są niższe? Co mogę zrobić aby obniżyć wysokość składek na ZUS?

Odpowiedź eksperta:W przypadku wystąpienia dwóch wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są oni całkowicie zwolnieni z konieczności odprowadzania składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przepisy ustawy Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych i Ustawy o Świadczeniach Finansowanych ze Środków Publicznych jasno mówią, że obowiązek płacenia składek mają mają osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Osobami tymi są właściciele spółek komandytowych, jawnych i partnerskich oraz jednoosobowych spółek z o.o.. Właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy prowadzą wieloosobową działalność, przepisy te nie zaliczają do grona osób prowadzących pozarolniczą działalności, nie są więc oni zobowiązują do odprowadzania składek.

Aby więc uzyskać zwolnienie z ZUS wystarczy zarejestrować spółkę z o.o. na co najmniej dwie osoby. Nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków. Podział udziałów nie musu być równy, możemy więc przekazać członkowi rodziny lub osobie zaufanej, kilka ich procent. Jest to rozwiązanie całkowicie bezpieczne i legalnie nie muszą się więc Państwo obawiać. Korzysta z niego bardzo wielu polskich przedsiębiorców.

Jeżeli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania, chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej lub skorzystać z naszej pomocy w zakresie doradztwa gospodarczego lub rejestracji spółki ograniczoną odpowiedzialnością, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta i współpracy.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Spółka z o.o a zwolnienie z ZUS

Pytanie do eksperta:

Odpowiedź eksperta:Każdy przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej zdaje sobie sprawę, że wiąże się to ponoszeniem kosztów.

Obecnie w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie firmy w tej formie jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy, dlatego są one tak chętnie wybierane.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie spółek handlowych. Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia wkładów pieniężnych lub w formie aportu na pokrycie kapitału zakładowego.

Często zdarza się, że spółka z o.o. zostaje założona przez jedną osobę. Warto jednak wiedzieć, że przekazując komuś część swoich udziałów można uniknąć konieczności opłacania wysokich składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby uniknąć konieczności płacenia składek spółka musi posiadać co najmniej dwóch wspólników. Podział udziałów nie musi być równy. Wystarczy przekazać komuś 1% udziałów.

Sposób ten jest całkowicie legalny, a także często stosowany przez przedsiębiorców w Polsce. Warto jest z niego skorzystać i zmniejszyć koszty w swojej firmie.

Potrzebują Państwo porady dotyczącej prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, działamy na rynku od kilku lat, posiadamy doświadczenie w doradztwie dla przedsiębiorców. Oferujemy także rejestracje spółek oraz sprzedaż gotowych spółek z o.o..ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Spółka z o.o a ZUS

Pytanie do eksperta: Czy to prawda, że niektórzy właściciele spółek z o.o. są zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ZUS? Którzy? Co zrobić żeby nie musieć ich płacić?

Odpowiedź eksperta:Zgodnie z artykułami Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych i Ustawy o Świadczeniach Finansowanych ze Środków Publicznych do płacenia składek na ZUS zobligowani są właściciele działalności prowadzonych w formie spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W przepisach tych nie ma mowy o ty, aby obowiązek ten mieli również właściciele wieloosobowych spółek z o.o..

Odpowiedź na postawione przez Panią pytania jest więc jak najbardziej twierdzące – owszem, niektórzy właściciele spółek z o.o. nie muszą odprowadzać składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jedynym warunkiem jaki musieli oni spełnić było zarejestrowanie spółki na co najmniej dwóch udziałowców. Część z nich od początku planowała rozpocząć prowadzenie działalności wraz ze wspólnikiem, część postanowiła natomiast przekazać kilka procent swoich udziałów, co jest oczywiście legalnym i skutecznym rozwiązaniem.

Ze sposobu tego korzystają w ostatnim czasie prawie wszyscy właściciele spółek z o.o.. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami ani złożonymi formalnościami.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat możliwości ominięcia ZSU lub zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z pomocą wyspecjalizowanej firmy, nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania. Zapraszamy do kontaktu.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zwolnienie z ZUS

Pytanie do eksperta: Co zrobić aby uzyskać zwolnienie z ZUS w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy jest to w ogóle możliwe, co trzeba zrobić?

Odpowiedź eksperta:Tak, ominięcie obowiązku odprowadzania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest możliwe. Z rozwiązanie tego decyduje się korzystać w ostatnim czasie coraz większa liczba przedsiębiorców, którzy dzięki temu dokonują redukcji kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Nie wiąże się to w zasadzie z żadnymi dodatkowymi kosztami ani koniecznością pójścia na wiele ustępstw.

Wystarczy spełnić jeden, prosty warunek aby nie musieć płacić składek na ZUS.

Do odprowadzania składek, zgodnie z przepisami Ustawy o Świadczeniach Finansowanych ze Środków Publicznych i Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych, zobligowani są właściciele czterech rodzajów podmiotów gospodarczych: spółek komandytowych, jawnych, partnerskich oraz jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W przepisach obu tych ustaw nie ma wzmianki o właścicielach wieloosobowych spółek z o.o.

Aby więc całkowicie legalnie ominąć obowiązek odprowadzania składek na ZUS wystarczy, decydując się na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wystarczy zadbać o to aby miała ona co najmniej dwóch właścicieli. Jeżeli początkowo zależało nam na prowadzeniu jednoosobowej spółki wystarczy, że przekażemy komuś, chociażby członkowi rodziny, kilka procent udziałów. Jest to jedyny warunek, a jego spełnienie nie wiąże się ani z dodatkowymi formalnościami ani z koniecznością pójścia na jakiekolwiek dodatkowe ustępstwa.
Odpowiedz Odpowiedz wszystkim Prześlij dalejZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.