Posts tagged: jak rozliczyć podatek

Rozliczenie PIT 2016

Pytanie do eksperta: Rozliczenia PIT w 2016 roku – dla kogo?

Odpowiedź eksperta:Koniec roku obrotowego to szczególny okres dla każdego przedsiębiorcy, który powinien dołożyć wszelkich starań, aby zgodnie z zasadami finansowymi oraz rachunkowymi prawidłowo sporządzić i wypełnić deklarację podatkową będącą odzwierciedleniem uzyskanych w czasie całego roku dochodów. Wszystkie formalności należy dopiąć na ostatni guzik, nie zostawiać zaległości, a co więcej nieuregulowanych transakcji.

Każdy przedsiębiorca czy to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w związku z osiągniętym dochodem zobowiązana jest co roku rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i sporządzić odpowiednią deklarację podatkową. W zależności od rodzaju i formy prowadzonego biznesu, przedsiębiorca powinien zaznajomić się z tym, jaki PIT powinien wypełnić.

Przykładowo PIT – 28 przeznaczony jest dla podatników, którzy opodatkowali swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czyli głównie dla jednoosobowych działalności gospodarczych czy spółek cywilnych. Zeznanie podatkowe PIT- 28 należy złożyć do ostatniego dnia stycznia roku następującego po roku obrotowym.

Dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się opodatkować swoją działalność kartą podatkową, odpowiednią deklaracją będzie PIT – 16A. Jest to dokument świadczący o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej oraz odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach. Podobnie jak PIT – 28 należy złożyć ją do końca stycznia.

PIT – 36L składają przedsiębiorcy opodatkowujący swoje dochody za pomocą podatku liniowego. Dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników osób osobowych, którzy złożyli oświadczenie, że chcą rozliczać się w sposób liniowy. Deklarację PIT – 36L składa się w terminie do końca kwietnia następnego roku.

Deklaracje podatkowe Warszawa

Pytanie do eksperta: Czym są deklaracje podatkowe?

Odpowiedź eksperta: Każdy podatnik, który w roku podatkowym, a zwykle jest to rok kalendarzowy osiągnął przychód z tytułu sprzedaży towarów, świadczenia usług, wynajmu pomieszczeń, dzierżawy lub z innego źródła zobowiązany jest sporządzić deklaracje podatkową. Podział deklaracji ze względu na podmiot prawny:
* osoby fizyczne – spółki, przedsiębiorcy nie posiadający osobowości prawnej,
* osoby prawne – spółki z o.o., spółki akcyjne oraz pozostałe podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną.

Osoby fizyczne rozliczają się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem deklaracji PIT, a osoby prawne na podstawie deklaracji CIT.

Wszyscy podatnicy rozliczając się na podstawie zeznania CIT na złożenie jej mają czas do 31 marca roku następującego po roku rozliczeniowym. Chyba, że ich rok podatkowy nie rozpoczyna się 1 stycznia, tylko np. 1 marca, wówczas na uregulowanie formalności mają czas do 3 miesięcy po zamknięciu ksiąg. W znacznie lepszej sytuacji znajdują się podatnicy PIT, ponieważ mają oni czas do 30 kwietnia na uwikłanie się ze wszystkimi formalnościami. Nie ma sensu odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę, jak mówi sformułowanie: „im szybciej tym lepiej”. I bardzo dobrze się to sprawdza, gdyż firma osiągając duże zyski liczyć może na zwrot podatku, który w pewny sposób przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej.

Niekiedy firmy prowadzące działalność nie do końca wiedzą jakie wydatki mogą włączyć w koszty, dlatego biura rachunkowe zyskują coraz większą popularność. W biurach takich pracują sami specjaliści znający się na wykonywanej przez siebie pracy i posiadający wielkie doświadczenie.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.