Posts tagged: jak nabyć pozwolenie na pracę

Kiedy jest potrzebne pozwolenie na pracę?

Pytanie do eksperta: W ramach prowadzonej przeze mnie działalności chciałbym zatrudnić kilku pracowników z Ukrainy. Jak zrobić to legalnie? Jakie pozwolenia muszę posiadać?

Odpowiedź eksperta: Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia wykonawcze.

Każdy cudzoziemiec, który nie jest zwolniony z konieczności posiadania zezwolenia na pracę, aby podjąć pracę w naszym kraju musi posiadać odpowiednie zezwolenie. Tak będzie także w przypadku Pańskich pracowników, pochodzących z Ukrainy.

O wydanie zezwolenia wnioskuje pracodawca, a więc osoba, która ma zamiar zatrudnić pracownika. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć we właściwym pod względem zamieszkania urzędzie wojewódzkim. Zezwolenie na pracę wydawane jest na okres maksymalnie 3 lat, może jednak zostać wydłużone. Zezwolenie udzielane jest dla konkretnego pracodawcy i cudzoziemca w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku na okres wyznaczony datami. W przypadku, gdy cudzoziemiec zmieni stanowisko bądź branżę konieczne jest pozyskanie nowego zezwolenia.

Oprócz wniosku przedsiębiorca musi złożyć szereg innych dokumentów dotyczących zatrudnianego obcokrajowca. Do akt tych należą między innymi:
– dokument potwierdzający status prawny oraz formę prowadzonej działalności przez pracodawcę,
– ważny dowód osobisty lub dokument podróży cudzoziemca,
– kopię wszystkich stron ważnego dokumentu podróży,
– dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia,
– informacje o aktualnym stanie zatrudnienia,
– dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.