Posts tagged: gotowe spółki z o.o.

Zdalna rejestracja spółki zoo

Pytanie do eksperta: Dlaczego warto wybrać spółkę z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Ograniczona odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania oznacza, że w wypadku, gdy firma planuje przedsięwzięcia związane z dużym ryzykiem, nie odpowiadają za to sami wspólnicy swoim prywatnym majątkiem. Działa to także w drugą stronę – długi osoby prywatnej, nie mają wpływu na działanie spółki.

Minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi 5 000 zł, w porównaniu do innych tego typu przedsięwzięć jest stosunkowo niski (próg wejścia spółki akcyjnej wynosi już 100 000 zł). Wpłacona kwota odpowiada za ilość przysługujących udziałów wspólnika/wspólników.

Również jest to bardziej elastyczna forma prawna. Możliwe jest podjęcie działalności jednoosobowej, jak i takiej, która będzie obejmowała więcej podmiotów. Rejestracja spółki z o.o. może wiązać się z gospodarczym powodem dla osiągnięcia zysku, ale tak naprawdę może być utworzona w każdym prawnie dopuszczalnym celu.

Na rejestrację spółki z o.o. przez Internet decyduje się coraz to większa liczba przedsiębiorców, gdyż niesie to za sobą wiele korzyści. Założenie takiej działalności wirtualnie wiąże się z mniejszą ilością potrzebnych funduszy, a także krótszym czasem oczekiwania, niż stworzenia jej w sposób tradycyjny.

Głównymi powodami rejestracji spółki z o.o. zdalnie są czas i koszty. Rejestracja Internetowa pozwala zmniejszyć fundusze, przeznaczone na założenie, gdyż nie trzeba w takim wypadku opłacać notariusza. Dzięki temu, że nie są Państwo zależni od czynników zewnętrznych, czas rejestracji także się zmniejsza.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Sp z o.o. kapitał

Pytanie do eksperta: Ile wynosi minimalny kapitał zakładowy, jakie muszę pokryć w celu założenia spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Kapitał zakładowy to element konstrukcyjny spółek kapitałowych, a jego minimalna wysokość zależy od formy prawnej. Przedsiębiorca podczas sporządzania aktu notarialnego zobligowany jest do podania kwoty, jaką stanowić będzie kapitał w spółce.

Kapitał zakładowy to inaczej wkłady, jakie wspólnicy wnieśli w formie pieniężnej lub w formie aportu. Po zgromadzeniu wniesionego majątku zostaje on przeznaczony na pokrycie kapitału zakładowego. Minimalna wysokość kapitału zakładowego różni się w zależności od rodzaju spółki, tak więc dla podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością minimalna kwota kapitału wynosi 5 tysięcy złotych, a dla spółki komandytowo-akcyjnej – 50 tysięcy złotych i dla spółki akcyjnej aż 100 tysięcy złotych.

Jeżeli spółka z o.o. zakładana była w sposób tradycyjny, to niezbędne będzie oprócz pokrycia kapitału także sporządzenie oświadczenia wszystkich członków zarządu spółki z o.o. o wniesieniu wkładów w całości. W przypadku przedsiębiorstwa zakładanego za pośrednictwem portalu S24 wspólnicy mają możliwość jedynie wniesienia wkładów w formie pieniężnej oraz również sporządzenie oświadczenia i złożenia osobiście, nie za pośrednictwem internetu do sądu rejestrowego.

Wkłady wniesione przez wspólników na pokrycie kapitału mają na celu służyć finansowaniu działalności spółki. W toku działalności spółki wkłady podlegać mogą tak zwanej surogacji, co znaczy, że zastępowane zostaną innymi składnikami majątkowymi. Wspólnicy nie mają jednak prawa otrzymywać z jakiegokolwiek tytułu wypłat z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Umowa kupna spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy niezbędne jest zawarcie umowy kupna spółki podczas transakcji?

Odpowiedź eksperta: Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to jeden z najważniejszych dokumentów. Jego regulacje znajdują się w Kodeksie Spółek Handlowych. Udziały w przedsiębiorstwie to inaczej prawa majątkowe każdego ze wspólników. Osoba fizyczna, która posiada w podmiocie gospodarczym wkład pieniężny ma także adekwatnie dostęp do praw i obowiązków.

Zgodnie z prawem umowa, w wyniku której dochodzi do zbycia lub obciążenia udziału w spółce dokonana powinna zostać w formie pisemnej oraz poświadczona podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na inną formę, to może ona nie wywołać skutku rozporządzającego, a tym samym nie dojdzie do przejścia na nabywcę przekazywanego udziału.

Konstruując dokument, który stanowić będzie transakcję sprzedaży udziałów opierać się powinno także na umowie spółki, której udziały są zbywane. Zawarcie umowy zbycia udziału bez uzyskania zgody określa się mianem czynności niezupełnej. Wówczas umowa nabierze charakteru warunkowego i potwierdzona zostanie dopiero w terminie późniejszym.

O przejściu udziałów w całości lub ułamkowej części na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu zawiadomić należy spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu. Zarząd zobowiązany jest dodatkowo prowadzić księgę udziałów, do której wpisuje się nowego udziałowca. Po każdym wpisie zarząd składa dodatkowo sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich członków nową listę wspólników wraz z liczbą oraz wartością nominalną udziałów każdego z nich.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Sprzedam spółkę Wrocław

Pytanie do eksperta: W jaki sposób mogę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej we Wrocławiu?

Odpowiedź eksperta: Aby prowadzić działalność gospodarczą niezbędne jest utworzenie przedsiębiorstwa. W tym celu wnioskodawca sporządza odpowiednie dokumenty rejestracyjne oraz statut, który następnie składa do Krajowego Rejestru Sądowego w celu uzyskania wpisu.

Dopiero pozytywne rozpatrzenie decyzji umożliwia prowadzenie firmy i wykonywanie czynności gospodarczych. Drugim i równie dobrym rozwiązaniem jest gotowa spółka. Przedsiębiorstwo założone i zarejestrowane zostaje przez podmiot zewnętrzny, a następnie wystawione na sprzedaż. Klient w ciągu jednego dnia dokonuje zakupu i staje się pełnoprawnym właścicielem przedsiębiorstwa. Zaletą gotowej spółki jest brak obowiązku rejestrowania firmy, większy prestiż w oczach Klientów Podmioty gospodarcze są w pełni zarejestrowane, a więc posiadają numer KRS, NIP i REGON. Dodatkowo zarejestrowane mogą zostać także w VAT.

W kwestii rejestracji do KRS zarówno spółka zakładana przez przedsiębiorcę, jak i gotowa firma wygląda tak samo. Różni je tylko osoba, która zajmuje się formalnościami. W celu bezpieczeństwa przedsiębiorcy wolą powierzyć tego typu zadania profesjonalistom.

Prowadzenie działalności gospodarczej poleca się każdej osobie, która posiada własny pomysł na biznes. Gotowa spółka z kolei może przydać się osobom, które pilnie potrzebują funkcjonalnego podmiotu i nie mogą lub nie chcą czekać na zakończenie procedury rejestracji.

Niektórzy przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie z Unii Europejskiej również decydują się na gotowe spółki, ponieważ spełniają one wymogi umożliwiające otrzymanie dotacji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Sprzedam spółkę Łódź

Pytanie do eksperta: Czy województwo łódzkie może być odpowiednim miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej?

Odpowiedź eksperta: Gotowe spółki są przedsiębiorstwami, które prowadzone mogą być w każdej miejscowości. Do Klienta dostosowane są podmioty gospodarcze oraz ich wewnętrzna charakterystyka. Przedsiębiorca ma więc prawo prowadzić działalność gospodarczą zarówno w dużych miastach, jak i małych miejscowościach.

Zakup przedsiębiorstwa jest rozwiązaniem o wiele korzystniejszym dla nabywcy, niż tradycyjne założenie spółki. Wpływa na to fakt, że gotowa firma jest zdolna do prowadzenia działalności już na następny dzień, podczas gdy samo uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego trwać może nawet kilka tygodni. Gotowa spółka oferowana na sprzedaż zarejestrowana została w KRS oraz VAT, a także posiada numery NIP i REGON.

Przedsiębiorstwa wyposażone zostają dodatkowo w staż, dzięki któremu o wiele łatwiej ubiegać się o dotację z Unii Europejskiej. Określony czas trwania oraz lokalizacja w dużym mieście to dla potencjalnych kontrahentów także gwarancja wiarygodności firmy.

Nasza firma zajmuje się kompleksowo i profesjonalnie sprzedażą gotowych spółek. Oferujemy Klientom zarówno nowo założone podmioty gospodarcze, jak i stażowe. Każda z gotowych firm posiada pełną dokumentację potwierdzającą brak historii gospodarczej oraz brak zadłużenia czy zobowiązania. Nasze wieloletnie doświadczenie i kompetencje ekspertów umożliwiają sprawne i bezbłędne przejście przez procedury rejestracyjne. Ponadto dla naszych Klientów oferujemy także doradztwo prawne. Zapraszamy do kontaktu, a nasi specjaliści przekażą Państwu pełną ofertę naszej firmy.

Jeżeli oferta naszego biura wzbudziła Państwa zainteresowanie to zapraszamy do zapoznania się z jej szczegółami. Z miłą chęcią odpowiemy na pytania dotyczące współpracy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Spółki bez historii na sprzedaż w Warszawie

Pytanie do eksperta: W jaki sposób spółki bez historii na sprzedaż w Warszawie umożliwiają prowadzenie własnej firmy?

Odpowiedź eksperta: Spółki bez historii na sprzedaż w Warszawie to najlepsza alternatywa dla osób, które nie chcą korzystać z przeciągających się procesów rejestrowania nowej działalności. Często ogrom formalności urzędowych sprawia, że wiele osób decyduje się na rezygnację z prowadzenia firmy, ponieważ mają dość oczekiwania na decyzję urzędów.

Gotowe spółki to sposób, który z każdym dniem jest częściej wykorzystywany przez osoby planujące podjęcie działalności. Popularność spowodowana jest z pewnością bezpieczeństwem, które niosą ze sobą czyste spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto podkreślić ten fakt, że tylko spółki z o.o. bez historii nie niosą ze sobą ryzyka zadłużenia!

Oferowane przez nas spółki bez historii na sprzedaż w Warszawie to możliwość prowadzenia firmy w przeciągu jednego dnia. Czy jest to zgodne z prawem? Sprzedaż gotowych spółek jest w pełni legalna, regulowana przez obowiązujące przepisy prawne. My gwarantujemy notarialnie Klientom, że oferowane podmioty nie posiadają zadłużeń. To sprawia, że Klienci darzą nas jeszcze większym zaufaniem, co motywuje nas do dalszego działania.

Nasze spółki posiadają kompletną dokumentację, czyli NIP, REGON, KRS. Fakt, że spółki dostępne w sprzedaży posiadają szeroki zakres PKD sprawia, że nabywca gotowej spółki może wybrać dla siebie najkorzystniejszą, a my ją dopasujemy do jego potrzeb.

Dodatkowo nasi Klienci mogą również skorzystać z usługi aktualizacji w KRS, o czym powinien pamiętać każdy nabywca gotowej spółki.

Zachęcamy do nawiązania współpracy z nami wszystkich, którzy chcą prowadzić własny biznes.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Spółki bez historii

Pytanie do eksperta: Dlaczego zakup spółki bez historii jest tak popularnym rozwiązaniem?

Odpowiedź eksperta: Możliwość prowadzenia własnego przedsiębiorstwa jest w zasięgu każdego z nas. Fakt, że istnieje możliwość ograniczenia formalności do minimum sprawia, że wiele osób decyduje się na otworzenie firmy. Co zrobić, aby móc zarządzać działalnością?

Jednym z najlepszych rozwiązań, które z każdym dniem staje się coraz bardziej popularne są spółki bez historii. Często ten sposób na otworzenie biznesu kojarzy się z zaległościami finansowymi oraz problemami. Warto jednak podkreślić, że zakup gotowej spółki od sprawdzonej firmy zajmującej się rejestracją oraz sprzedażą spółek, pozwala otworzyć biznes bezpiecznie.

Nasze biuro zajmuje się sprzedażą spółek już od wielu lat. Posiadamy doświadczenie, które umożliwia nam współpracę z Klientami na wysokim poziomie. Cenimy sobie indywidualne podejście do Klienta, które pozwala idealnie dopasować ofertę do potrzeb przyszłych przedsiębiorców.

Oferowane przez nas spółki bez historii są bezpiecznym rozwiązaniem dla osób, które chcą pominąć procedurę rejestracyjną. Nabywca gotowej spółki otrzymuje w pełni przygotowany podmiot do podjęcia działalności. Ogromną zaletą tego rozwiązania jest to, że zakup gotowej spółki umożliwia prowadzenie firmy w jeden dzień. Czas, który jest tak cenny w początkowych etapach zarządzania firmą, można wykorzystać wyróżniając biznes na tle konkurencji.

Wszystkich zainteresowanych zakupem spółki bez historii zachęcamy do nawiązania współpracy z doświadczoną kadrą specjalistów. Przedstawimy ofertę oraz chętnie odpowiemy na pytania, aby rozwiać wszelkie pojawiające się wątpliwości.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Spółki bez historii na sprzedaż Warszawa

Pytanie do eksperta: Czy spółki bez historii na sprzedaż Warszawa są bezpiecznym rozwiązaniem?

Odpowiedź eksperta: Wieloletnia obecność na rynku sprawiła, że udało nam się poznać potrzeby osób, które chcą prowadzić własny biznes. Ich obserwacja na rynku umożliwiła nam stworzenie oferty, która spełnia oczekiwania nawet tych najbardziej wymagających przyszłych przedsiębiorców.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy przedsiębiorca stawia na profesjonalną współpracę. Z tego powodu podkreślamy, że z każdym dniem staramy się zdobywać nowe doświadczenie oraz podnosić swoje kwalifikację, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Naszą ofertę na tle konkurencji wyróżnia kompleksowość. Na wsparcie naszych specjalistów mogą Państwo liczyć od samego początku, aż do pełnego wprowadzenia firmy na rynek. Oferujemy nie tylko wsparcie ekspertów, ale także możliwość skorzystania z szeregu dodatkowych usług (księgowość, wirtualne biuro, aktualizacja KRS).

Spółki dostępne w sprzedaży to jedno z korzystniejszych rozwiązań pozwalających prowadzić biznes w jeden dzień. Czy to bezpieczny sposób? Zakup gotowej spółki jest regulowany przepisami prawa, więc nabywcy mogą czuć się bezpiecznie decydując się na ten sposób podjęcia działalności. Nasze spółki posiadają potrzebne numery NIP, REGON, KRS oraz szeroki zakres PKD.

Wszystkich zainteresowanych ofertą naszego biura zachęcamy do nawiązania współpracy w celu zapoznania się ze szczegółami. Sprzedaż gotowych spółek, czyli pomoc dla przedsiębiorców poparta wieloletnim doświadczeniem, która z każdym dniem staje się coraz bardziej popularna.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Oferta gotowych spółek z o.o. na sprzedaż Kraków

Pytanie do eksperta: Czy oferta gotowych spółek z o.o. na sprzedaż Kraków pomaga otworzyć własny biznes?

Odpowiedź eksperta:Zakup gotowej spółki to jedno z najkorzystniejszych rozwiązań dla tych, którzy chcą prowadzić biznes oraz wprowadzić przygotowaną ofertę usług na rynek. Statystyki pokazują, że możliwość prowadzenia firmy w jeden dzień rośnie coraz bardziej na popularności. Przedsiębiorcy szukają takich rozwiązań, które bezpiecznie pozwalają pominąć skomplikowaną procedurę rejestracyjną.

Gotowe spółki zostały zarejestrowane w celu dalszej odsprzedaży. To w pełni zarejestrowane przedsiębiorstwa, posiadające REGON, NIP, numer KRS oraz niektóre z nich VAT. Każda z oferowanych przez nas spółek została założona w taki sposób, aby nabywca mógł szybko rozpocząć prowadzenie biznesu.

Wszystkim przyszłym przedsiębiorcom, którzy chcą zaoszczędzić czas proponujemy zakup spółki wolnej od zobowiązań finansowych oraz skarbowych. Pragniemy podkreślić fakt, że na życzenie Klienta poświadczamy notarialnie czystą historię spółki.

Cała procedura sprzedaży spółki odbywa się według niżej przedstawionego schematu:

-Spotkanie z Klientem (omówienie szczegółów dotyczących transakcji)
-Przesłanie odpowiednich dokumentów
-Wizyta u notariusza
-Dokonanie zmian w KRS

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to zachęcamy do nawiązania współpracy z doświadczoną kadrą specjalistów. Doradzimy oraz odpowiemy na wszystkie pytania w sposób wyczerpujący. Dodatkowo oferujemy również pomoc w prowadzeniu księgowości, wirtualne biuro oraz kompleksowe doradztwo prawne. Z naszym wsparciem przedsiębiorcy mogą prowadzić biznes na wysokim poziomieZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Oferta nowych spółek z o.o. na sprzedaż w Warszawie

Pytanie do eksperta: Co daje przedsiębiorcom oferta nowych spółek z o.o. na sprzedaż w Warszawie?

Odpowiedź eksperta:Zacznijmy od początku – jaką spółką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Ten rodzaj spółki należy do grona spółek kapitałowych. Posiada osobowość prawną i może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób. Spółka zostaje zawiązana w celu prowadzenia działalności dozwolonej przez prawo.

Kto może założyć spółkę? Założycielami spółki mogą być osoby fizyczne, prawne, a także osobowe spółki handlowe.

Spółka z o.o. funkcjonuje pod własną firmą, która może zostać wybrana dowolnie. Należy jednak pamiętać o obowiązkowym dopisku „spółka z o.o.”.

Czy oferta nowych spółek z o.o. na sprzedaż w Warszawie jest bezpiecznym rozwiązaniem dla osób, które chcą prowadzić własny biznes?

Oferujemy sprzedaż gotowych spółek z o.o., które są w pełni zarejestrowanymi podmiotami. Ich zakup umożliwia natychmiastowe prowadzenie firmy. Pozwala na to kompleksowa dokumentacja, ponieważ spółki przeszły proces rejestracyjny przeprowadzony przez doświadczone grono ekspertów.

Pragniemy zaznaczyć, że nasze spółki posiadają szeroki zakres PKD. To ogromny atut, ponieważ nabywca gotowej spółki może dopasować ją do planowanego rodzaju działalności.

Wszystkich zainteresowanych przygotowaną przez nas ofertą zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści postarają się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące współpracy oraz odpowiedzą na pytania związane z ofertą. Staramy się, aby nasze zaangażowanie w sprawy Klienta przekładało się na trwałą relację z nim. Profesjonalna sprzedaż gotowych spółek w Warszawie – zapraszamy do nawiązania współpracy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.