Posts tagged: gotowa spółka

Jaką formę działalności gospodarczej wybrać?

Pytanie do eksperta: Jaką formę działalności gospodarczej wybrać?

Odpowiedź eksperta: To jaką formę działalności gospodarczej wybrać stanowi kluczowe pytanie, na które odpowiedzi trzeba udzielić zanim przystąpi się do procedury rejestracji firmy.

Przepisy prawa oferują przedsiębiorcom w naszym kraju szeroki wybór rodzajów działalności do wyboru. Każda z nich posiada zupełnie inną charakterystykę i wykazuje zupełnie inny katalog cech. To, na którą formę padnie nasz wybór będzie regulowało funkcjonowanie przedsiębiorstwa w przyszłości i warunkowało wiele kwestii związanych z jego prowadzeniem i zarządzaniem nim.

Aktualnie do najbardziej popularnych form należą:
– spółka z o.o., która zapewnia ochronę prywatnego majątku wspólników, wymaga kapitału zakładowego o wartości 1 zł, daje możliwość taniej rejestracji i zapewnia szansę ominięcia konieczności opłacania składek ZUS,
– prosta spółka akcyjna, która przewiduje uproszczoną procedurę likwidacji i łatwy obrót beznominałowymi akcjami, wymaga wniesienia kapitału akcyjnego w wysokości 1 zł i pokrycia go wkładami m.inn. w pracą oraz elastycznością i swobodą w zakresie powoływanych organów.

Są to dwie formy, na które przedsiębiorcy w ostatnim czasie zakładają najczęściej. Ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki, niski kapitał oraz możliwość rejestracji przez internet to cechy, które przedsiębiorcy bardzo sobie cenią.

Jeśli przyszły właściciel firmy ma dylemat, na jaką formę się zdecydować, może skonsultować się z doradcą, który przedstawi wady i zalety każdej ze spółek.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Czas trwania rejestracji spółki z oo

Pytanie do eksperta: Ile zajmuje rejestracja spółki z oo?

Odpowiedź eksperta: To ile zajmuje rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zależy od kilku czynników.

Po pierwsze od sposobu założenia podmiotu, na jaki zdecyduje się przedsiębiorca. Elektroniczna rejestracja to prosta procedura, której wykonanie zajmuje nie więcej niż 2 godziny, a sąd na wysłanie odpowiedzi zwrotnej ma zaledwie dobę. Tradycyjna rejestracja jest z kolei zdecydowanie bardziej skomplikowana, co wpływa na czas jej trwania. Konieczność sporządzenia umowy w formie aktu wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania, dlatego często sprowadza się do znalezienia doradcy i podjęcia z nim współpracy. Tradycyjna rejestracja wymaga także zorganizowania spotkania z notariuszem w celu zawarcia umowy. Sporządzenie wniosków w formie papierowej i osobiste złożenie ich w urzędzie, to kolejne godziny, jakie trzeba poświęcić. Warto także mieć na uwadze to, że KRS nie ma limitu czasu, w jakim musi przesłać odpowiedź na złożony wniosek, dlatego często na wiadomość zwrotną przedsiębiorcy czekają nawet kilka tygodni. Po drugie to, jak szybko założymy spółkę zależy od tego, czy nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Jeśli sąd odrzuci go z powodu nieprawidłowości, będziemy zobowiązani do poprawienia błędów i ponownego złożenia dokumentacji.

Aby zoptymalizować czas trwania rejestracji najlepiej wybrać elektroniczną formę zakładania spółki i podjąć współpracę z doradcą, który w naszym imieniu przeprowadzi procedurę. Dzięki temu, że posiada on doświadczenie i stosowne przygotowanie merytoryczne, przygotowanie i złożenie dokumentów zajmie mu niewiele czasu, a przedsiębiorca zyska gwarancję pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wpis do KRS.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Określenie kodów PKD w umowie spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Na czym polega prawidłowe określenie kodów PKD w umowie spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zarejestrowana na dwa sposoby. Jednym z nich jest dopełnienie formalności u notariusza, a drugim złożenie wniosków drogą elektroniczną. Istotnie należy zaznaczyć, że rejestracja spółki w S24 wzbudza z każdym dniem większą popularność wśród osób decydujących się na prowadzenie własnego biznesu.

Jednym z etapów założenia firmy jest określenie kodów PKD w umowie spółki z o.o. – na czym to polega?

Na początku warto wyjaśnić czym jest PKD, czyli przedmiot działalności spółki. W umowie spółki należy jasno określić czym spółka będzie się zajmować oraz w jakiej branży funkcjonować na rynku. Obecnie obowiązujące przepisy prawne mówią o tym, że zakres przedstawionego w umowie PKD nie powinien przekroczyć 10 pozycji.

W przypadku zmiany przedmiotu działalności spółki należy dokonać aktualizacji zapisów umowy. Zmiana powinna zostać zgłoszona do KRS.

Nasze biuro rachunkowe oferuje pomoc na etapie jakim jest określenie kodów PKD w umowie spółki z o.o. W ramach współpracy świadczymy usługi z zakresu rejestracji spółek oraz aktualizacji danych w KRS. Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści przedstawią szczegóły przygotowanej oferty.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Przekształcenie sp. z o.o. w sp. komandytową

Pytanie do eksperta: Jak przekształcić spółkę z o.o. w spółkę komandytową?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka, która może być utworzona przez jedną lub więcej osób. Wspólnicy wnoszą wkład, którym dysponuje spółka. W momencie upadku spółki, zadłużenie pokrywa prywatny majątek wspólników. Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych

Spółka komandytowa jest spółką osobową. Może ona nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka ta musi być utworzona przez co najmniej dwóch wspólników, z czego jeden jest komandytariuszem, a drugi komplementariuszem. Ten pierwszy odpowiada w sposób ograniczony za zobowiązania spółki, natomiast drugi bez ograniczeń, całym swoim majątkiem.

Przekształcenie sp. z o.o. w sp. komandytową jest stosunkowo proste, gdyż spółka z o.o. według kodeksu spółek handlowych, może być zamieniona w każdą inną spółkę handlową. Przekształcenie to, w początkowej jego fazie może odbyć się na dwa sposoby.

Pierwszy z nich polega na reorganizacji działalności i dostosowanie jej do działania spółki komandytowej. Natomiast drugi sposób to przekształcenie spółki w spółkę osobową. Dzięki tym metodom można zminimalizować lub nawet uniknąć podwójnego opodatkowania. Zamiana spółki z o.o. na sp. komandytową wiąże się również z zabezpieczeniem prywatnego majątku wspólników, gdyż w poprzedniej spółce odpowiadają oni osobistym majątkiem. Należy pamiętać, że spółka komandytowa, która powstała z przekształcenia spółki z o.o.nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Są nimi natomiast wspólnicy, ponieważ przekształceniu ulega także źródło dochodu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Sprzedaż spółek zarejestrowanych w 2019

Pytanie do eksperta: Czym są gotowe spółki, które firmy wystawiają na sprzedaż?

Odpowiedź eksperta: Gotowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to podmioty, których nabycie może zostać zakończone w ciągu 24 godzin. Są to jednostki gospodarcze, które zostały już zarejestrowane i posiadają odpowiednie dokumenty potrzebne do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na zakup gotowej spółki ułatwiają sobie cały proces zakładania jednostki, gdyż nie muszą oni martwić się wypełnianiem dokumentów, ani składaniem ich w urzędach, gdyż wszystkie te czynności załatwią za nich profesjonaliści.

Podmioty gospodarcze, które zostały wystawione na sprzedaż są pozbawione zobowiązań i wad prawnych, a dodatkowo decydując się na zakup w profesjonalnej firmie zajmującej się rejestracją i sprzedażą spółek otrzymujesz gwarancję, że taki podmiot nie posiada aktywów, pracowników i zobowiązań w stosunku do kontrahentów.

Zakup jednostki jest nie tylko wygodną, ale również szybką opcją na rozpoczęcie swojej działalności. W praktyce proces zakupu wymaga od Klienta jedynie podpisania umowy oraz opłacenia udziałów w obecności notariusza.

Gotowe spółki, które mogą Państwo zakupić:
– pozbawione są zobowiązań finansowych oraz wad prawnych,
– zostały w pełni ukształtowane i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,
– zostały zgłoszone do Urzędu Skarbowego,
– dysponują numerami identyfikacyjnymi,
– posiadają opłacony kapitał zakładowy oraz
– profesjonalnie przygotowaną umowę spółki.

Sprzedaż spółek zarejestrowanych w 2019 to okazja, aby Państwo otworzyli własny biznes w krótkim czasie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Sprzedaż spółek z o.o. świętokrzyskie

Pytanie do eksperta: Jakie są koszty rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: Aktualna wysokość opłat sądowych związanych z zarejestrowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób tradycyjny to 600 PLN. Na ten koszt składa się opłata sądowa w wysokości 500 złotych oraz opłata za ogłoszenie o zarejestrowaniu jednostki gospodarczej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 złotych.

W przypadku internetowej rejestracji, koszty opłat są zdecydowanie niższe i wynoszą 350 PLN. W tym przypadku opłata sądowa wynosi 250 złotych, a koszt ogłoszenia w MSiG jest taki sam i wynosi 100 złotych.

Oprócz opłat sądowych istnieją także dodatkowe koszty m.in.:
– taksa notarialna od sporządzenia umowy spółki w przypadku tradycyjnej rejestracji wynosi 100 zł + 3 % od wysokości kapitału zakładowego. W przypadku kapitału zakładowego o wartości 5000 złotych łączny koszt to 160 PLN + podatek VAT.
– taksa notarialna od wypisów umowy spółki – każda strona to dodatkowe 6 złotych. Należy przygotować się na wydatek od kilkudziesięciu do 200 złotych + podatek VAT.
– podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,5 % wysokości kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt taksy notarialnej oraz opłaty sądowej.

Należy również pamiętać o konieczności poniesienia kapitału zakładowego. W chwili obecnej minimalna wartość kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5000 złotych, a jeszcze kilka lat temu było to 10 razy więcej. Mogę bez jakichkolwiek wątpliwości powiedzieć, że dzięki większemu kapitału zakładowemu zwiększa się zaufanie wśród kontrahentów. Jeżeli na początku spółki będziesz potrzebował dużej kwoty pieniędzy, to powinieneś rozważyć określenie kapitału zakładowego na wyższym poziomie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Spółka z o.o. z kontem bankowym

Pytanie do eksperta: Jakie korzyści daje spółka z o.o. z kontem bankowym wcześniej założonym?

Odpowiedź eksperta:Nie trudno zauważyć, że od bardzo długiego czasu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cieszą się w Polsce największą popularnością wśród form na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jednak warto wspomnieć, iż na owa spółkę najczęściej decydują się osoby nie planujące prowadzić działalności na bardzo szeroką skalę.

W Polsce występuje możliwość założenia spółki z o.o. na dwa sposoby, a mianowicie w sposób tradycyjny, bądź za pomocą Internetu, a więc elektronicznie. Mimo to, największym zainteresowaniem cieszy się trzecia opcja, którą jest zakup gotowej podmiotu gospodarczego, który umożliwia rozpoczęcie działalności z dnia na dzień (w przypadku samodzielnej rejestracji czas ten wydłuża się nawet do 3-4 tygodni).

Pragniemy zatem poinformować, że w naszej ofercie znajduję się spółka z o.o. z kontem bankowym. W przypadku oferowanych przez nas gotowych spółek, został przeprowadzony cały proces rejestracyjny i dodatkowo dla spółek zostały założone konta bankowe. Warto wspomnieć, że spółki te nigdy nie prowadziły działalnością, co oznacza, że mają zupełnie czystą historię gospodarczą. Spółki z kontem bankowym są bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na możliwości szybkiego i sprawnego rozpoczęcia działalności. Tak więc gotowa spółka z o.o. z kontem bankowym pozwala ograniczyć formalności do całkowitego minimum.

Wszystkie osoby zainteresowane tym rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Kupię spółkę 2018

Pytanie do eksperta: Chcę kupić gotową spółkę, jednak słyszałem, że tym sposobem łatwo o zadłużenie swojej firmy. Czy można uniknąć takiego zagrożenia?

Odpowiedź eksperta: Zakup gotowej spółki pozwala pominąć niemal wszystkie niedogodności związane z tradycyjną rejestracją. Samodzielna ewidencja zmusza przedsiębiorcę do uzupełnienia licznych formalności. Musi on uzupełnić wiele wniosków i formularzy, a następnie złożyć jej do należytych instytucji. To z kolei wiąże się ze sporą ilością czasu, który należy poświęcić danemu procesowi. Kupując gotową spółkę obowiązki przedsiębiorcy zostają zredukowane do minimum, a więc do podpisania umowy spółki w obecności notariusza.

Zakup spółki stażowej, która niegdyś prowadziła działalność jest dosyć ryzykowny, gdyż spółkę taka przejmujemy z jej historią gospodarczą, w tym także wszelkimi zobowiązaniami. Ryzyka takiego nie ma jeśli zdecydują się Państwo na zakup spółki zupełnie nowej z czystą historią.

Sprzedaż takich podmiotów oferuje nasza firma. Zapewniamy nowe, czyste spółki zarejestrowane w 2018 roku. Korzystając z naszej oferty nie muszą Państwo obawiać się o jakiekolwiek zadłużenia, czy konsekwencje wynikłe z działalności poprzedniego właściciela. Nasze spółki posiadają notarialnie potwierdzony brak jakichkolwiek zobowiązań.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy omówią szczegóły naszej oferty jak również odpowiedzą na wszelkie pytania z zakresu zakładania spółek. Przekonamy Państwa, że otwieranie firmy jeszcze nigdy nie było aż tak proste!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Aktualizacja wpisów KRS w Warszawie

Pytanie do eksperta: Jak i kiedy należy dokonać aktualizacji danych w KRS?

Odpowiedź eksperta: Jak zapewne Państwo wiedzą, decydując się na zakup gotowego podmiotu gospodarczego, należy liczyć się z pojawiającym się obowiązkiem dokonania aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, który jest powszechnie znany pod skrótem KRS.

W instytucji tej znaleźć powinny się informacje dotyczące siedziby danej spółki, jej kapitału zakładowego, a także osób oraz organów, które zostały w odpowiedni sposób uprawnione do jej reprezentowania. Tak więc po zakupie gotowego podmiotu, który został początkowo zarejestrowany na inną osobę, należy dokonać aktualizacji owych danych. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie wywiążę się z tego obowiązku, może zostać obarczony bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi. Dodatkowo doprowadzi to do niedogodności związanych z korespondencją, gdyż po zmianie adresu spółki, nasza korespondencja z ważnych państwowych instytucji może przestać być nam dostarczana. Dlatego właśnie należy dokonać aktualizacji nie tylko w KRS, ale również w pozostałych istotnych instytucjach. Jeśli nie zostanie w KRS dokonana aktualizacja danych odnośnie zmienionego zarządu, wówczas wszelkie zawarte umowy, traktaty oraz transakcje mogą zostać uznane za nieważne.

Jeśli zatem szukacie Państwo firmy, które można zlecić dokonanie aktualizacji danych, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami. W naszej ofercie znajduje się właśnie aktualizacja wpisów KRS w Warszawie. Sztab naszych ekspertów dopełni wszelkich niezbędnych formalności, aby proces aktualizacji danych Państwa firmy przebiegł szybko, sprawnie i w pełni bezpiecznie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Czysta spółka z o.o. 2018 na sprzedaż

Pytanie do eksperta: Jestem zainteresowany otworzeniem firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zależy mi na szybkim utworzeniu takiego podmiotu, jednak po wizycie w urzędzie dowiedziałem się jak wiele formalności muszę dopełnić. Czy istnieje inny sposób założenie spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta:Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć na kilka sposobów. Jeśli zależy Państwu na pominięciu rejestracji prowadzonej w sposób tradycyjny wówczas mogą Państwo zdecydować się na przeprowadzenie procedury online bądź skorzystania w tym celu z usług specjalistów.

Rejestracja online możliwa jest dzięki platformie dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wystarczy uzupełnić formularz odpowiednimi danymi. Program kolejno generuje należyte wnioski i wysyła do należytych urzędów. E-rejestracja trwa zaledwie 24 godziny.

Jeżeli jednak chcą Państwo pominąć kwestie formalne, wówczas zachęcamy do zakupu gotowej spółki, czyli podmiotu, który przeszedł już pełną rejestrację. Oznacza to, że dysponuje numerami NIP, KRS, REGON, kapitałem zakładowym, a także pełną dokumentacją wraz z umową. To właśnie podpisanie umowy będzie stanowiło jedyny obowiązek przyszłego właściciela.

Nasza firma oferuje sprzedaż gotowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w 2018 roku. Zapewniamy nowe, gotowe spółki z całkowicie czystą historią gospodarczą. Zakup takiej jednostki zapewnia nie tylko szybki, ale także bezpieczny start. Jeżeli są Państwo zainteresowani, zachęcamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Call Now ButtonZadzwoń