Posts tagged: dowody księgowe

Kontrola dowodu księgowego

Pytanie do eksperta: Na czym polega kontrola dowodów księgowych?

Odpowiedź eksperta:Na czym polega kontrola dowodów księgowych?

System pełnej księgowości, który prowadzony jest w firmie opiera się na dowodach księgowych, które stanowią dokument źródłowy potwierdzający określoną operację gospodarczą, która miała miejsce w związku z prowadzonymi działaniami. Dowód księgowy stanowi podstawę do zaksięgowania operacji gospodarczej, musi zawierać ściśle określone informacje.

Z uwagi na bardzo ważną rolę dowód księgowych konieczne jest dokonywanie ich kontroli dzięki, której możliwe będzie uniknięcie błędów oraz rzetelne prowadzenie księgowości firmy. Dowody księgowe sprawdzane są po względem ich legalności, rzetelności, prawidłowości operacji gospodarczych, które zostały w dowodzie ujęte. Przeprowadzana jest kontrola merytoryczna oraz kontrola formalno-rachunkowa. Podmiot upoważniony do dokonania kontroli składa na dokumencie podpis, który stanowi potwierdzenie przeprowadzonej kontroli.

Kontrola merytoryczna polega na sprawdzeniu czy dane jakie zawarte zostały w dowodzie księgowym są zgodne z rzeczywistością, czy zaistniała operacja gospodarcza była celowa z punktu widzenia gospodarczego oraz czy wszystko zgodne jest z aktualnie obowiązującymi przepisami. Z kolei kontrola formalno-rachunkowa ma za zadanie wykryć wszystkie błędy formalne i rachunkowe oraz uchronić przez zaksięgowaniem wadliwego dokumentu księgowego.

W sytuacji kiedy stwierdzone zostaną nieprawidłowości dokument zwracany jest do właściwej komórki lub osoby w celu dokonania odpowiednich korekt. System kontroli dowodów księgowych pozwala na prawidłowo prowadzenie księgowości firmy, która jest bardzo ważna.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.