Posts tagged: deklaracje podatkowe

Koronawirus a deklaracje podatkowe

Pytanie do eksperta: Czy koronawirus będzie miał wpływ na sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych?

Odpowiedź eksperta: Jak zapewne mogą Państwo zauważyć, panująca pandemia koronawirusa, ma znaczny wpływ na naszą całą gospodarkę, jak również całkowicie zaburza rytm prowadzenia firm.

Nie każdy księgowy, ani nie każde biuro rachunkowe ma możliwość pracy zdalnej, co doprowadziło do tego, iż wystosowane zostało pismo do Premiera z prośbą o przesunięcie terminów podatkowych, które nieszczęśliwie zbiegły się z koronawirusem, który zablokował znaczną część polskiej gospodarki. W wystosowanym piśmie poproszono o odroczenie terminów składania deklaracji, zeznań podatkowych, jak również sprawozdań finansowych.

Księgowi swoje prośby motywują tym, iż będzie to odpowiednie rozwiązanie nie tylko dla nich, ale również dla wielu przedsiębiorców, którzy w najbliższym czasie najprawdopodobniej będą musieli zmierzyć się z problemem terminowej realizacji zobowiązań podatkowych.

Z każdym dniem pojawiają się kolejne kwestie, które należy przeanalizować i zastanowić się nad wprowadzeniem tymczasowych zmian, które z całą pewnością pomogą uchronić naszą gospodarkę od sporego kryzysu.

Na podstawie tego, co zostało napisane powyżej pragniemy Państwu zwrócić uwagę również na to, jak istotna jest dokłada analiza biur rachunkowych, zanim podejmie się z nimi współpracę. Otóż nie każde biuro rachunkowe posiada możliwość pracy zdalnej, jak również nie każde posiada cyfrowe wersje dokumentów od Klientów.

Nasze biuro jest w stanie na bieżąco świadczyć dla Państwa swoje usługi, zatem jeśli myślą Państwo o zmianie biura rachunkowego na bardziej profesjonalne – zapraszamy!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Prowadzenie ewidencji i sporządzenie deklaracji VAT Kraków

Pytanie do eksperta: Gdzie w Krakowie mogę skorzystać z usługi prowadzenia ewidencji i sporządzenia deklaracji VAT?

Odpowiedź ekspertaBardzo ciężkie pytanie, ponieważ tą usługę świadczy wiele firm w Krakowie. W sprawach księgowych najlepiej korzystać z usług biur rachunkowych, które w swoim teamie posiadają certyfikowanych księgowych. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy, ale także daje pewność, że finanse naszej firmy będą w dobrych rękach.

Podczas wyboru biura rachunkowego przede wszystkim należy kierować się dobrem swojej firmy! Niestety niejednokrotnie wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z usług najtańszego biura rachunkowego, aby jak najwięcej zaoszczędzić, jednak później tego żałują.

Wybierając biuro rachunkowe szczególną uwagę warto zwrócić na to czy dana firma świadcząca usługi księgowe posiada stałe ceny, czy cena ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta. Ma to ogromne znaczenie, gdyż nikt nie chce przepłacać. Lokalizacja biura rachunkowego obecnie nie stanowi żadnego problemu, gdyż wszystkie sprawy prowadzenia firmowej księgowości można załatwić zdalnie.

Jeśli poszukują Państwo profesjonalnego biura rachunkowego, któremu warto powierzyć prowadzenie firmowych finansów zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy przedstawią szczegółową ofertę, odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą i udzielą cennych porad. Nasi eksperci są do Państwa pełnej dyspozycji od poniedziałku do piątku.

Sporządzanie deklaracji podatkowej PIT 2016

Pytanie do eksperta: Czy trudne jest sporządzenie deklaracji podatkowej PIT 2016?

Odpowiedź eksperta:Rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych nie należy do przyjemnych zadań, gdyż mało która osoba lubi wypełniać urzędowe dokumenty. Czasami jednak trzeba robić coś za czym się nie przepada.

Przepisy prawne nakładają na każdą osobę fizyczną która osiągnęła dochód w nieważne jakiej kwocie, ale w ramach wykonywania pracy na zasadach umowy o pracę, zlecenia, o dzieło itp., obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym.

W celu rozliczenia konieczne jest samodzielne obliczenie zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatkowymi wysokości podatku, uzupełniając przy tym druk rocznego zeznania podatkowego PIT-37. Wypełnienie druku nie jest trudne, jednak wymaga posiadania podstawowej wiedzy o obowiązujących przepisach i normach podatkowych. Wypełniony dokument należy do 30 kwietnia 2016 roku złożyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego

Bardzo ważne jest aby, druk wypełniony był poprawnie, aby oszczędzić podatnikowi stresu i nerwów związanych z wizytą w Urzędzie Skarbowym podczas wyjaśniania zaistniałych niejasności. Nie należy też przegapić terminu, do którego można złożyć deklarację, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku może zostać uznane przez Fiskus za uchylenie się od odpowiedzialności, a na podatnika może zostać nałożona kara grzywny.

Jeżeli borykają się Państwo z problemem wypełnienia druku deklaracji podatkowej, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Pomogą oni w wypełnienie zeznania, udzielą rad oraz odpowiedzą na wszystkie zadane im pytania.

Sporządzanie deklaracji podatkowych za 2015 rok

Pytanie do eksperta: Na czym polega sporządzanie deklaracji podatkowych za 2015 rok?

Odpowiedź eksperta: Każda osoba, która pracuje, a więc uzyskuje przychody w ramach wykonywania pracy w związku z umową o pracę, zlecenia, o dzieło itp. zobowiązana jest do rozliczenia się z tzw. podatku dochodowego PIT. Każdego roku rozlicza się podatek dochodowy z poprzedniego roku np. w 2016 roku składamy deklarację podatkowa, na której rozliczamy się z podatku osiągniętego w 2015 roku.

Podatek dochodowy należy samodzielnie obliczyć w związku z obowiązującymi normami i przepisami, wypełniając przy tym druk rocznego zeznania podatkowego PIT-37. Deklarację trzeba złożyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.

Wypełnienie deklaracji nie jest zadaniem trudnym, jednak wymaga znajomości przepisów podatkowych. Bardzo ważne jest, aby zeznanie zostało wypełnione poprawnie, w przeciwnym razie podatnik musi liczyć się z tym, że zostanie wezwany do Urzędu Skarbowego w celu wyjaśnienia zaistniałej niejasności.

Zachęcamy Państwa do złożenia zeznania podatkowego w US już teraz. Warto pamiętać, że niedopełnienie tego obowiązku Fiskus traktuje jak uchylenie się od odpowiedzialności, a w związku z tym ma prawo do nałożenia na podatnika kary grzywny w niemałej wysokości.

 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy wypełnieniu druku PIT-37 lub chcą Państwo zlecić to zadanie komuś innemu zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Odpowiedzą oni na wszystkie Państwa pytania, udzielą porad oraz pomogą wypełnić i złożyć deklarację rozliczającą z podatku dochodowego.

Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych

Pytanie do eksperta: Jakie są obowiązki przedsiębiorców z tytułu podatku dochodowego?

Odpowiedź eksperta: Każdego roku obowiązkiem osób prowadzących działalność gospodarczą jest sporządzenie i złożenie deklaracji podatkowej za ubiegły rok podatkowy. W związku z tym wiele osób prowadzących firmy, ma dodatkowe i nie łatwe zadanie na głowie. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy samodzielnie zajmują się prowadzeniem księgowości i rozliczeniami podatkowymi. Natomiast Ci, którzy postanowi zlecić to zadanie biurom rachunkowym, mają znacznie mniej (prawie żadnych) obowiązków.

Sposób sporządzania i składania deklaracji podatkowych jest zależny od tego czy przedsiębiorstwo rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych lub osób prawnych. Jeżeli deklaracje składają osoby prawne (z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – CIT) muszą one wypełnić właściwy formularz CIT i złożyć go w Urzędzie Skarbowym w terminie do 31 marca wraz z wpłatą należnego podatku.

Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych w przypadku przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi jest nieco inne. Deklaracje należy złożyć na odpowiednim formularzu, w zależności od wybranej skali podatkowej (PIT-36 – skala progresywna, PIT-36L – skala liniowa). Termin złożenia tej deklaracji mija ostatniego dnia kwietnia wraz z uiszczeniem podatku należnego.

Obowiązkiem, jak zostało to już wspomniane jest uiszczenie należnego podatku w Urzędzie Skarbowym w tym samym terminie, co złożenie deklaracji. Można zrobić to zarówno w kasie urzędu, jak i przelewem bankowym. Chociaż obowiązkiem podatnika nie jest sporządzanie deklaracji w formie elektronicznej, warto skorzystać tej możliwości.

Deklaracje podatkowe Warszawa

Pytanie do eksperta: Czym są deklaracje podatkowe?

Odpowiedź eksperta: Każdy podatnik, który w roku podatkowym, a zwykle jest to rok kalendarzowy osiągnął przychód z tytułu sprzedaży towarów, świadczenia usług, wynajmu pomieszczeń, dzierżawy lub z innego źródła zobowiązany jest sporządzić deklaracje podatkową. Podział deklaracji ze względu na podmiot prawny:
* osoby fizyczne – spółki, przedsiębiorcy nie posiadający osobowości prawnej,
* osoby prawne – spółki z o.o., spółki akcyjne oraz pozostałe podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną.

Osoby fizyczne rozliczają się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem deklaracji PIT, a osoby prawne na podstawie deklaracji CIT.

Wszyscy podatnicy rozliczając się na podstawie zeznania CIT na złożenie jej mają czas do 31 marca roku następującego po roku rozliczeniowym. Chyba, że ich rok podatkowy nie rozpoczyna się 1 stycznia, tylko np. 1 marca, wówczas na uregulowanie formalności mają czas do 3 miesięcy po zamknięciu ksiąg. W znacznie lepszej sytuacji znajdują się podatnicy PIT, ponieważ mają oni czas do 30 kwietnia na uwikłanie się ze wszystkimi formalnościami. Nie ma sensu odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę, jak mówi sformułowanie: „im szybciej tym lepiej”. I bardzo dobrze się to sprawdza, gdyż firma osiągając duże zyski liczyć może na zwrot podatku, który w pewny sposób przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej.

Niekiedy firmy prowadzące działalność nie do końca wiedzą jakie wydatki mogą włączyć w koszty, dlatego biura rachunkowe zyskują coraz większą popularność. W biurach takich pracują sami specjaliści znający się na wykonywanej przez siebie pracy i posiadający wielkie doświadczenie.

 

Deklaracje podatkowe

Pytanie do eksperta: Jakie są rodzaje deklaracji podatkowych?

Odpowiedź eksperta: Deklaracje podatkowe to formularze, które służą podmiotom gospodarczym do przekazywania informacji dla celów podatkowych. W polskim systemie podatkowym obowiązuje wiele deklaracji podatkowych, które właściwe są dla wybranych grup jednostek gospodarczych. Wszystko zależne jest od rodzaju osiąganych dochodów a także formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Wyróżnić można:
– Formularze, które odpowiednie są dla danych form rozliczeniowych:
* karta podatkowa – PIT-16, PIT-16A,
* ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – PIT-28,
* podatkowa księgowa przychodów i rozchodów oraz księgi rachunkowe prowadzone przez osoby fizyczne i spółki osób fizycznych – PIT-36, PIT-36L,


– Deklaracja podatkowe dostępne dla podmiotów ze względu na ich charakterystyczne cechy:
* osoby prawne – CIT-8,
* przedsiębiorcy zatrudniający pracowników – PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40.
– Formularze dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-EU, VAT-EU/K.
– Deklaracja podatkowe niezbędne do rozliczenia podatku akcyzowego: AKC/AKC-4zo, AKC-WW.

Lista deklaracji podatkowy, jakie mogą być wypełnione przez podmioty prowadzące rozliczenia podatkowe w Polsce jest bardzo obszerna, ważne jest aby dostosować dany rodzaj deklaracji do parametrów prowadzonej działalności gospodarczej oraz rodzaju obowiązków podatkowych. Każda z deklaracji prezentuje inny zakres informacji i dostarczana jest do odpowiednich organów podatkowych w wyznaczonym terminie. Wszystkie formularze podatkowy muszą być zgodne z Ordynacją Podatkową.

Kompleksowe przygotowywanie deklaracji Intrastat

Pytanie do eksperta: Jakie usługi świadczy biuro rachunkowe?

Odpowiedź eksperta: Czym jest Intrastat i kogo dotyczy?
To system statystyczny, umożliwiający ustalanie i zbieranie informacji o stanie transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jednostki gospodarcze wykazują te informacje poprzez wykorzystanie deklaracji: Intrastat-Wywóz i Intrastat-Przywóz. Według przepisów obowiązek przekazywania tego typu informacji spoczywa na: osobach fizycznych bądź prawnych oraz na jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którzy są podatnikami VAT i dokonują wymiany z innymi państwami Europy, którzy przekroczyli progi ustalone przez i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Gdzie przekazywać gotowe deklaracje Intrastat?
W ramach systemu urzędem właściwym do przekazywanie takich informacji jest Izba Celna w Szczecinie. Należy pamiętać, że w Polsce deklaracje można składać w sposób tradycyjny jak i elektronicznie (poprzez Internet, na dyskietce, na nośniku CD-ROM).

Okres rozliczeniowy stanowi miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego przedsiębiorca dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy. Złożenie deklaracji musi nastąpić najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego będzie ona dotyczyć.

Potrzebujesz więcej informacji na temat Intrastat lub pomocy przy składaniu deklaracji? W naszej ofercie posiadamy kompleksowe przygotowywanie deklaracji Intrastat. Jesteś zainteresowany? Zadzwoń i porozmawiaj z naszymi ekspertami, którzy pomogą przejść Ci przez procedurę związaną z Intrastat.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.