Posts tagged: charakterystyka fundacji

Założenie fundacji w Warszawie

Pytanie do eksperta: Dla kogo usługa założenie fundacji w Warszawie?

Odpowiedź eksperta: Każdy, kto posiada środki finansowe ma możliwość powołania fundacji. Oznacza to, że fundacja może zostać założona zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, obywateli Polski oraz cudzoziemców. Fundacja jest organizacją pozarządową, której działanie regulowane jest ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku.

Jednym z podstawowych dokumentów wewnętrznych danej fundacji jest statut. Wpisane w nim cele fundacji powinny być zgodne z podstawowymi interesami społecznymi RP. Do celów tych należy m.in.:
– ochrona zdrowia,
– rozwój gospodarki i nauki,
– oświata i wychowanie,
– kultura i sztuka,
– opieka i pomoc społeczna,
– ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Fundator pokrywa „fundusz założycielski”, którego majątek umożliwia realizację danych celów, często charytatywnych. Zadaniem fundatora jest złożenie oświadczenia woli w formie aktu założycielskiego.

Kiedy podmiot uzyskuje osobowość prawną? Momentem uzyskania przez fundację osobowości prawnej jest wpis do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego.

Ogromną zaletą tej formy prawnej jest to, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych dochody fundacji są zwolnione z podatku dochodowego. Zwolnienie z CIT obejmuje tylko te środki, które zostają przeznaczone na cele statutowe, bardzo ważne jest właściwe określenie tych celów i takie wydatkowanie środków, które zmierza do ich osiągnięcia.

W naszej ofercie pomoc w dopełnieniu formalności związanych z zarejestrowaniem fundacji. Pomagamy w krótkim czasie przygotować całą dokumentację i złożyć ją w odpowiednich urzędach. Zachęcamy do kontaktu z naszą kadrą ekspertów!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.