Posts tagged: analiza finansowa

Analiza finansowa

Pytanie do eksperta: Co to jest analiza finansowa?

Odpowiedź eksperta: Analiza finansowa jest jednym z sposób oceny działalności jednostki gospodarczej. Podstawą do sporządzenia takiej analizy są dane jakie zawarte są w sprawozdaniu finansowym. Jej przedmiotem są wielkości ekonomiczne, które wyrażone zostały w jednostkach pieniężnych.

Na analizę finansową składa się kilka analiz:
– analiza sytuacji majątkowej,
– analiza sytuacji finansowej,
– analiza wyniku finansowego,
– analiza przychodów,
– analiza kosztów,
– analiza przepływów pieniężnych.


Nadrzędnym celem przeprowadzania analizy finansowej jest odpowiednie przetworzenie danych finansowych, które potem wykorzystywane są do podejmowania różnorodnych decyzji gospodarczych. Dzięki danym jakie zostały ujawnione poprzez analizę finansową przedsiębiorstwo ma możliwość prognozowania przyszłych zdarzeń, które mogą mieć znaczący wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą. Jednostka gospodarcza może porównać osiągnięte wyniki z danymi jakie osiągnęła konkurencja. Do analizy wykorzystuje się dane pochodzące z wewnątrz przedsiębiorstwa oraz materiały zewnętrzne, które dostarczają danych na temat otoczenia jednostki.

Przedsiębiorca może stosować różne metody analiz, wszystko zależne jest od tego jaki zakres danych finansowych posiada oraz jaki jest cel przeprowadzania analizy. Jeśli konieczna jest dogłębna analiza prowadzonej działalności konieczne będzie przeprowadzanie szczegółowej analizy. Do wykonania takiej analizy niezbędne będzie wiedza na temat różnych kategorii finansowych.


Analiza finansowa stanowi cenne źródło informacji, które wykorzystywane są nie tylko przez kierownictwo jednostki ale także przez potencjalnych inwestorów, którzy poszukują rentownych sposobów zaangażowania wolnych kapitałów.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.