Posts tagged: amortyzacja

Amortyzacja jednorazowa

Pytanie do eksperta: Czym jest amortyzacja jednorazowa i na czym polega?

Odpowiedź eksperta: Amortyzacja jednorazowa umożliwia obniżenie podatku dochodowego w danym roku, poprzez jednorazowe zaliczenie przez przedsiebiorców w koszty wydatków firmowych o wysokiej wartości.

Dla kogo jest przeznaczona?
Głownie korzystają z niej mali podatnicy (przedsiębiorcy z dochodem ze sprzedaży z poprzedniego roku podatkowego poniżej 1 200 000 euro) oraz przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczęłi swoją działalność.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny, którego mogą dokonać mali i nowi podatnicy, nie może przekroczyć jednak równowartości 50 tys. euro.

Według Klasyfikacji Środków Trwałych, środki, które można objąć jednorazową amortyzacją zaliczają się do grup 3 – 8, czyli:
– kotły i maszyny energetyczne (grupa 3),
– maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4),
– specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5),
– urządzenia techniczne (grupa 6),
– środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych (grupa 7),
– narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8).

Amortyzację jednorazowa należy zgłosić do urzędu skarbowego. Wraz z wnioskiem należy dostraczyć:

– dowód zapłaty za środek trwały
– dokument potwierdzający zakup środka trrwałego
– ewidencję środków trwałych
– oświadczenie o metodzie amortyzacji, jaka byłaby przyjęta dla środka trwałego gdyby nie jednorazowa amortyzacja,
– kopię KPiR,potwierdzającą dokonanie odpisu amortyzacyjnego
– kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo w przypadku, gdy podatnik wcześniej nie korzystał z takiej formy pomocy, oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,
– informacje o wnioskodawcy prowadzonej działalności i wysokości pomocy de minimis (określenie de minimis odnosi się do rzymskiego prawa minimis non curat lex, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza: “prawo nie troszczy się o drobiazgi”)

Warto pamiętać, że łączna pomoc de minimis nie może przekroczyć 200 000 euro w ciągu trzech lat. Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania w tej dziedzinie.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.