Posts tagged: aktualizacja danych w KRS

Aktualizacja danych spółki w 2023

Pytanie do eksperta: Jak dokonać aktualizacji danych spółki w 2023 roku?

Odpowiedź eksperta: Aktualizacja danych spółki w 2023 jest ważnym zadaniem, które każdy przedsiębiorca powinien wykonać, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie swojej firmy. Zmiany w firmie mogą mieć różny charakter, np. zmianę adresu siedziby, zmianę przedmiotu działalności czy zmianę w składzie zarządu. Wszystkie takie zmiany powinny zostać zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Zmiany w danych spółki można zgłosić do KRS na kilka sposobów, w zależności od rodzaju zmiany. W przypadku zmiany w składzie zarządu, należy złożyć stosowne dokumenty wraz z podpisami nowych członków zarządu. W przypadku zmiany adresu siedziby, należy złożyć oświadczenie o zmianie adresu siedziby wraz z umową najmu lub decyzją o nabyciu nieruchomości.

W przypadku każdej zmiany w spółce, konieczne jest uiścienie opłaty skarbowej za dokonanie zmiany w KRS. Wysokość opłaty skarbowej jest uzależniona od rodzaju dokonywanej zmiany i wynosi zazwyczaj kilkaset złotych. Opłatę skarbową można uiścić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, przelewem na konto bankowe sądu rejestrowego lub w kasie sądu rejestrowego.

W przypadku każdej zmiany w spółce, konieczne jest uiścienie opłaty skarbowej za dokonanie zmiany w KRS. Wysokość opłaty skarbowej jest uzależniona od rodzaju dokonywanej zmiany i wynosi zazwyczaj kilkaset złotych. Opłatę skarbową można uiścić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, przelewem na konto bankowe sądu rejestrowego lub w kasie sądu rejestrowego.

W związku z tym, zaleca się, aby przedsiębiorcy regularnie sprawdzali swoje dane w KRS i dokonywali ich aktualizacji, aby uniknąć ewentualnych komplikacji w przyszłości. Zmiany w KRS nie tylko zapewniają prawidłowe funkcjonowanie firmy, ale także ułatwiają korzystanie z różnego rodzaju udogodnień, takich jak otwarcie konta bankowego czy uzyskanie kredytu.

ZAOZNAJ SIE Z OFERTĄ AKTUALIZACJI DANYCH W KRS więcej

Pomoc w składaniu wniosków do KRS

Pytanie do eksperta: Gdzie zgłosić się o pomoc w składaniu wniosków do KRS?

Odpowiedź eksperta: W kwestii prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy często muszą zmierzyć się z formalnościami odnośnie spraw, które należy zgłaszać do KRS. W ostatnim czasie zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy nie mają możliwości osobiście udać się do KRS w celu złożenia dokumentów.

Właśnie dlatego w naszej ofercie znalazła się pomoc w składaniu wniosków do KRS i nie tylko. Nasze działania prowadzimy również w zakresie Urzędów Skarbowych, urzędów, a także innych instytucji, które wymagają załatwiania formalności oraz zgłaszania wszelkich zmian.

Nasza usługa polega na tym, iż nasz pracownik osobiście dostarcza przesłane przez Klienta dokumenty w ramach zleconej nam sprawy. Następnie odbieramy kopię owego dokumentu z poświadczeniem jego ważności.

Dokumenty do Klienta przesyłamy w dwóch formach, otóż:
– elektronicznie w formie skanów dokumentów,
– pod wskazany adres oryginały dokumentów.

Na barki naszych ekspertów można powierzyć wszelkie formalności, które postaramy się jak najszybciej załatwić. Daje to przedsiębiorcy możliwość skupieniu się na prowadzeniu dalszych działań firmy, bez odrywania się.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Aktualizacja wpisów KRS w Warszawie

Pytanie do eksperta: Jak i kiedy należy dokonać aktualizacji danych w KRS?

Odpowiedź eksperta: Jak zapewne Państwo wiedzą, decydując się na zakup gotowego podmiotu gospodarczego, należy liczyć się z pojawiającym się obowiązkiem dokonania aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, który jest powszechnie znany pod skrótem KRS.

W instytucji tej znaleźć powinny się informacje dotyczące siedziby danej spółki, jej kapitału zakładowego, a także osób oraz organów, które zostały w odpowiedni sposób uprawnione do jej reprezentowania. Tak więc po zakupie gotowego podmiotu, który został początkowo zarejestrowany na inną osobę, należy dokonać aktualizacji owych danych. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie wywiążę się z tego obowiązku, może zostać obarczony bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi. Dodatkowo doprowadzi to do niedogodności związanych z korespondencją, gdyż po zmianie adresu spółki, nasza korespondencja z ważnych państwowych instytucji może przestać być nam dostarczana. Dlatego właśnie należy dokonać aktualizacji nie tylko w KRS, ale również w pozostałych istotnych instytucjach. Jeśli nie zostanie w KRS dokonana aktualizacja danych odnośnie zmienionego zarządu, wówczas wszelkie zawarte umowy, traktaty oraz transakcje mogą zostać uznane za nieważne.

Jeśli zatem szukacie Państwo firmy, które można zlecić dokonanie aktualizacji danych, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami. W naszej ofercie znajduje się właśnie aktualizacja wpisów KRS w Warszawie. Sztab naszych ekspertów dopełni wszelkich niezbędnych formalności, aby proces aktualizacji danych Państwa firmy przebiegł szybko, sprawnie i w pełni bezpiecznie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Aktualizacja danych spółki w KRS 2016

Pytanie eksperta: Na czym polega aktualizacja danych spółki w KRS 2016?

Odpowiedź eksperta: Jak dobrze wiadomo, każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą jest zobowiązany do wywiązywania się ze swoich zadań i obowiązków. Jednym z najważniejszych obowiązków, które na nim ciążą jest aktualizacja danych spółki widniejących w Krajowym Rejestrze Sądowym.
KRS stanowi jawne i publiczne źródło informacji o organizacjach, jednostkach oraz firmach do niego wpisanych. Bardzo ważne jest, aby zawsze dane w nim zawarte były prawdziwe i aktualne.
Przedsiębiorca po każdorazowo dokonanej zmianie w strukturze organizacyjnej swojej spółki jest zobowiązany dokonać aktualizacji również w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dane, których zmianę firma musi zgłosić do KRS np.: siedziba, adres, nazwa , cele, skład zarządu, czas utworzenia, organ reprezentacji, zakres kodów PKD. W przypadku niedopełnienia obowiązku aktualizacji danych spółki Sąd może nałożyć na jednostkę karę grzywny w niemałej wysokości.
Jeśli prowadzą Państwo firmę w której dokonywane były zmiany kluczowych dla niej danych, zachęcamy do przeprowadzenia aktualizacji informacji o spółce zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku posiadania przez Państwa jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Odpowiedzą oni na wszystkie zadane pytania, udzielą cennych porad, pomogą w przygotowaniu i wypełnieniu dokumentów aktualizacyjnych, ale także złożą je w Państwa imieniu do odpowiedniego Sądu Rejonowego.

Aktualizacja danych członków zarządu w KRS

Pytanie do eksperta: Jak wygląda procedura aktualizacji danych członków zarządu w KRS?

Odpowiedź eksperta: Zgodnie z regulacjami prawnymi każda spółka musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Konieczne jest również dbanie o to, aby informacje dotyczące podmiotu, które widnieją w KRS były zawsze aktualne i prawdziwe. Po każdej zaistniałej zmianie w firmie np. zmianie siedziby firmy należy zaktualizować te dane w KRS. Zmiana członków zarządu również wiąże się z koniecznością aktualizacji i konkretnym postępowaniem. Na czym mogą polegać zmiany w zarządzie?

 • na zmianie całego zarządu (“wymiana członków”),
 • na zmianie jednego członka zarządu na innego,
 • na dodaniu bądź usunięciu jednego lub kilku członków.

KRS-Z3- to formularz, którego wypełnienie jest konieczne w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w strukturze obecnego zarządu. Dzięki uzupełnieniu wyżej wspomnianego wniosku możliwe będzie wprowadzenie aktualizacji danych w KRS. Należy pamiętać również o załączniku dołączonym tego formularza (KRS-ZK).

Wniosek wymaga także dołączenia kilku dokumentów:

 • dowód uiszczenia opłaty za wpis zmiany w KRS (250 zł),
 • dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł),
 • dokument o powołaniu członka zarządu – np. protokół zgromadzenia wspólników zawierający uchwałę o powołaniu danego członka zarządu,
 • dokument o odwołaniu członka zarządu – np. protokół zgromadzenia wspólników zawierający uchwałę o odwołaniu danego członka zarządu, oświadczenie członka zarządu o rezygnacji z funkcji członka zarządu,
 • poświadczony notarialnie wzór podpisu członka zarządu,
 • dokument wskazujący imię, nazwisko i adres członka zarządu,
 • formularz NIP2,
 • formularz RG-1.

Chcesz przeprowadzić aktualizację i zależy Ci na czasie? Zachęcamy do współpracy z naszymi ekspertami, którzy pomogą w przeprowadzeniu procesu aktualizacji danych członków zarządu w KRS.


Formularz kontaktowy – szczegółowe informacje na temat oferty

  Aktualizacja danych spółki w 2015

  Pytanie do eksperta: Jak wygląda aktualizacja danych spółki w 2015 roku?

  Odpowiedź eksperta:Obowiązek przeprowadzenia aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym obejmuje wszystkich przedsiębiorców, których dane spółki uległy zmianie. Zmiany w składzie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ewentualne zmiany w składzie osobowym wspólników spółki wymagają złożenia w KRS formularza KRS-Z3, który jest odpowiedni dla zmian danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Dodatkowo konieczne będą załączniki w postaci KRS-ZK, KRS-ZW oraz stosowane dokumenty. Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o dokonanie zmian skutkować będzie koniecznością uregulowania opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie zmian w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  Sąd rejestrowy ma 7 dni na rozpoznanie wniosku, co oznacza, że podmiot odpowiedzialny podejmuje w tym czasie decyzję i wydaje odpowiednie postanowienie. Aktualizacja danych w Krajowym Rejestrze Sądowym to proces, który wymagać będzie wykonania wielu formalności. Jest to jednak niezbędne aby wizerunek spółki był wiarygodny a dane jakie znajdują się w rejestrze przedsiębiorców były rzetelnym źródłem informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Istnieje domniemanie, że dane jakie zawarte są w KRS są aktualne i odpowiadają rzeczywistemu stanu prawnemu i faktycznemu, jeśli przedsiębiorcy nie będą dokonywać odpowiednich zmian koncepcja ta zostanie załamana.

  Nie należy obawiać się procesu aktualizacyjnego w KRS, ponieważ w razie jakichkolwiek wątpliwości oraz problemów można zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanych jednostek gospodarczych, które zajmą się wykonaniem wszystkich niezbędnych formalności.

  Oddzwonimy
  Zamów rozmowę!
  Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
  Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.