VAT w czasie zawieszenia działalności spółki

Zadzwoń