Posts tagged: złożenie sprawozdania finansowego

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019

Pytanie: Dlaczego przeprowadza się badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

Odpowiedź eksperta: Sporządzanie sprawozdań finansowych drogą elektroniczną jest od 1 października 2018 obowiązkiem każdej jednostki prowadzącej księgi rachunkowe. Po wejściu w życie tego przepisu, nie ma możliwości składania zeznań finansowych w postaci papierowej, ponieważ nie będą one rozpatrywane. Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019 może się przydać, ze względu na kilka zmian.

Oprócz tego, że sprawozdania muszą być sporządzone online, to dodatkowo jednostka sporządzająca powinna wybrać odpowiednią formę i strukturę pliku, w zależności od tego, czy:
– jednostka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
– jednostka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzącym księgi rachunkowe zobowiązanym do sporządzenia sprawozdania finansowego
– jednostka sporządza sprawozdania finansowe według MSR.

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019 elektronicznie – co przygotować?
– inwentaryzacje
– wycenę aktywów i pasywów
– utworzenie rezerw
– ustalenie wyniku finansowego
– przygotowanie sprawozdania finansowego

Aby prawidłowo przygotować e-sprawozdanie finansowe należy:
– sprawdzić, czy posiadane oprogramowanie finansowo-księgowe pozwala wygenerować e-Sprawozdanie finansowe
– jeżeli posiadają Państwo program księgowy, to dokonać jego aktualizacji
– wybrać odpowiednią strukturę dla e-sprawozdania

W udostępnianym przez Ministerstwo Finansów arkuszu sprawozdawczym, należy umieścić wszystkie konieczne składniki: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe. Gotowy dokument poświadczamy wybranym przez siebie sposobem podpisu elektronicznego i przesyłamy do odpowiedniego organu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Składanie sprawozdania finansowego spółki 2020

Pytanie: Dlaczego przeprowadza się badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

Odpowiedź eksperta: Biegli rewidenci to specjaliści z sektora księgowo-finansowego, którzy dokonują badań sprawozdań finansowych oraz współpracują z firmami dokonując audytów.

Obowiązek współpracy z biegłym rewidentem mają firmy, które prawnie zobowiązane są do audytu swoich sprawozdań finansowych, a także:
– firmy działające pod formą spółki akcyjnej,
– firmy działające pod przepisami o obrocie papierami wartościowymi lub o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami.

Nie warto uchylać się przed badaniem biegłego rewidenta, ponieważ można potraktować go jako jednego z narzędzi biznesowych, które pozwala uzyskać praktyczną rekomendację dla całego przedsiębiorstwa i jest elementem świadomego zarządzania ryzykiem. Biegły rewident może na bazie swojej wiedzy dostrzec nieprawidłowości w procesie jakim jest składanie sprawozdania finansowego spółki 2020 i zwrócić na nie uwagę Zarządu.

Składanie sprawozdania finansowego spółki 2020 przebiegnie pomyślnie przy współpracy z biegłym rewidentem, który nie jest przeciwnikiem przedsiębiorcy, a jego partnerem, którego działanie przyczynia się do rozwoju firmy. Według ustawy o rachunkowości sporządzanie sprawozdania finansowego należy do kierownika jednostki lub Zarządu.

Muszą oni pamiętać, aby gotowe sprawozdanie sporządzić nie później niż do 3 miesięcy od daty bilansowej. Zatwierdzenie sprawozdania musi nastąpić w przeciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Badanie biegłego rewidenta powinno się odbyć przed zatwierdzeniem sprawozdania, najlepiej między styczniem, a lutym, jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.