Posts tagged: zawieszenie spółki zoo

Zawieszenie spółki z o.o. KRS

Pytanie do eksperta: Na czym polega zawieszenie spółki z o.o. KRS?

Odpowiedź eksperta: Zawieszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS może przynieść wiele korzyści w przypadku wystąpienia problemów w prowadzonej działalności. Spółka z o.o. w okresie zawieszenia zwolniona jest z wielu obowiązków (np. prowadzenie księgowości, składanie deklaracji podatkowych, wpłacanie zaliczek na podatek itp.). Zawieszenie działalności pozwala zaoszczędzić zarówno pieniądze jak również czas.

Zawieszenie spółki z o.o. w KRS – o czym pamiętać?

We wniosku należy wskazać dzień rozpoczęcia okresu zawieszenia podmiotu. Nie ma możliwości zawieszenia spółki z wcześniejszą datą. Z tego powodu w przypadku problemów należy rozpocząć procedurę zawieszenia firmy.

Czy zawsze jest możliwość zawieszenia spółki?

Zgodnie z przepisami wspólnicy spółki wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego mogą zawiesić działalność gospodarczą w dowolnym momencie na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Spółkę z o.o. można zawiesić tylko wtedy, gdy nie zatrudnia ona pracowników. Wyjątkiem jest zatrudnienie pracowników przebywających: na urlopie macierzyńskim, na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, urlopie rodzicielskim, o ile nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Informacje o zawieszeniu spółki należy złożyć w KRS na odpowiednim formularzu.

Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej podpisuje zarząd spółki, zgodnie z reprezentacją. Do formularza dla KRS należy dołączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Warto pamiętać, że od zgłoszenia wniosku w KRS spółka z o.o. ma 7 dni na powiadomienie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o zawieszeniu działalności.

Zawieszenie spółki z o.o. KRS oferta i pomoc

Biuro oferuje pomoc w zakresie przeprowadzenia procedury zawieszenia spółki w KRS. Przygotowanie i złożenie wniosków w Krajowym Rejestrze Sądowym.

ZARASZAMY DO KONTAKTU! więcej

Likwidacja spółki z o.o. instrukcja

Pytanie do eksperta: Od czego rozpocząć likwidację spółki, czy istnieje na to jakaś instrukcja?

Odpowiedź eksperta: Likwidacja spółki z o.o. instrukcja, to proces polegający na zakończeniu działalności. Oto jak w kilku krokach należy to zrobić.

Procedurę likwidacyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzedza podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki przez wspólników. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, decyzja mająca na celu rozwiązanie spółki musi być podjęta większością co najmniej ⅔ głosów (wartość minimalna). Poza uchwałą o rozwiązaniu spółki sporządzana jest również uchwała o powołaniu likwidatora lub likwidatorów spółki.

Proces otwarcia likwidacji spółki z o.o. rozpoczyna się w dniu uprawomocnienia się orzeczenia wydanego przez sąd, o rozwiązaniu spółki i postawienia jej w stan likwidacji. Bardzo ważne jest, że zgodnie z KSH, likwidację prowadzi się pod firmą spółki z jej nazwą plus oznaczeniem “w likwidacji”. Oznaczenie to jest wymagane i zmian tego typu należy bezwzględnie dokonać na wszystkich formularzach spółki z o.o., stronie internetowej, pieczątkach.

Likwidatorem spółki z o.o. może być dowolna osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Z reguły za likwidatora uznaje się członka zarządu. Jest to uwarunkowane chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. Pierwszym zadaniem likwidatorów jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji spółki z o.o. Bilans ten zostanie złożony do zatwierdzenia na Zgromadzeniu Wspólników.

Kolejnym krokiem w postępowaniu likwidacyjnym jest złożenie uchwały do sądu rejestrowego, w ciągu maksymalnie 7 dni od jej podjęcia. Uchwała ta składana jest jako załącznik do formularza.

Następnie należy złożyć bilans otwarcia likwidacji spółki z o.o. Aby to uczynić należy wpłacić do sądu odpowiednią kwotę (250 zł – zmiana wpisu w KRS (200 zł elektronicznie), 100 zł – ogłoszenie w MSiG).

Ostatnim już krokiem jest spłata dłużników oraz podział majątku spółki z o.o. Po dokonaniu tej czynności następuje zamknięcie likwidacji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zawieszenie spółki z o.o. krok po kroku

Pytanie do eksperta: Jak zawiesić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta: Zawieszenie działalności gospodarczej jest dobrym rozwiązaniem ze względu na ulgi finansowe i zwolnienia podatkowe, które występują w tym okresie. Przede wszystkim jako przedsiębiorca zostajesz zwolniony w tym czasie od opłacania zaliczek na podatek dochodowy, a także nie musisz składać deklaracji VAT. Zawieszając działalność gospodarczą muszą Państwo pamiętać, że po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne tracicie prawo do świadczeń zdrowotnych.

Z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają określone prawem wymagania. Przede wszystkim instytucja zawieszenia działalności gospodarczej przeznaczona jest dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, czyli takiego który nie zatrudnia pracowników, na podstawie umów o pracę.

Okres zawieszenia działalności spółki liczony jest w dniach, miesiącach lub dniach i miesiącach. Działalność gospodarczą można zawiesić na minimalnie jeden miesiąc i maksymalnie na 24 miesiące. Okres ten liczy się od dnia, który wskażą Państwo we wniosku o zawieszenie działalności, a kończy w momencie złożenia wniosku o jej wznowienie.

Aby zawiesić działalność gospodarczą muszą Państwo złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Przygotowany wniosek można złożyć:
– osobiście w urzędzie gminy,
– przez pełnomocnika,
– listownie,
– elektronicznie (należy pamiętać o opatrzeniu go e-podpisem).

Prawidłowo wypełniony wniosek organ ewidencyjny przyjmuje i wydaje kopię wniosku z informacją o zawieszeniu działalności gospodarczej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.