Posts tagged: założenie sp. z o.o.

Rejestracja spółki w PRS

Pytanie do eksperta: Czy PRS to system do rejestracji spółek?

Odpowiedź eksperta:PRS (Portalu Rejestrów Sądowych) to nowa platforma, która umożliwia składanie drogą elektroniczną dokumentów i wniosków do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. System został uruchomiony 1 lipca 2021 roku i tym samym wyłączona została możliwość dopełniania formalności związanych z zakładaniem czy aktualizowaniem danych spółki na podstawie wniosków w formie papierowej.

Portalu Rejestrów Sądowych łączy funkcje portali, które do tej pory funkcjonowały w polskim systemie i porządkuje je tak,aby ułatwić przedsiębiorcom poruszanie się po systemach i portalach udostępnianych przez ministerstwo finansów.

Portal służy przede wszystkim przeprowadzaniu procedury rejestracji spółki, w której umowa zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego. Posiada jednak wiele dodatkowych funkcji, do których należą chociażby wyszukiwarka podmiotów w KRS, w której znajdziemy aktualne informacje na temat przedsiębiorstw biorących udział w obrocie gospodarczym oraz opcja składania rocznego sprawozdania finansowego oraz pozostałych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Portal powstał z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy chcą opracować umowę swojej firmy od podstaw i zawrzeć w niej indywidualne zapisy regulujące jej funkcjonowanie. Wcześniej musieli oni przygotowywać papierowe wnioski i składać je osobiście lub za pośrednictwem poczty. Dziś wystarczy, że zalogują się do portalu i wypełnią formularz, a ich spółka zostanie wpisana do KRS bez wychodzenia z domu.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Założenie spółki w PRS

Pytanie do eksperta: Na czym polega zakładanie spółki w PRS?

Odpowiedź eksperta:Do tej pory przyszli właściciele spółek mieli do wyboru dwie opcje, jeśli chodzi o rejestrację spółki: standardową – z umową w formie aktu notarialnego lub elektroniczną – z umową sporządzoną na bazie gotowego wzorca. Od 1 lipca nie ma już możliwości tradycyjnej procedury, w której wszystkie dokumenty i formularze były wypełniane w formie papierowej. Od teraz istnieje tylko i wyłącznie możliwość rejestracji spółki online.

W PRS znajdziemy link do systemu elektronicznej rejestracji spółek w 24h oraz platformy umożliwiającej założenie firmy, z umową w aktu notarialnego. Jeśli zależy nam na tym aby umowa naszego podmiotu została przygotowana w sposób tradycyjny, a nie na bazie gotowego wzorca, musimy sporządzić jej treść, udać się do notariusza w celu jej zawarcia oraz skorzystać z Portalu Rejestrów Sądowych.

Aktualnie aby założyć spółkę w PRS wystarczy: założyć konto w systemie, wypełnić e-wnioski, w odpowiednim okienku w formularzu wpisać numer wcześniej zawartego aktu notarialnego i przesłać przygotowaną dokumentację do sądu. Nie ma konieczności załączania treści aktu, ponieważ system sprawdzi jego treść automatycznie, w Centralnym Rejestrze Elektronicznym Wypisów Aktów Notarialnych. Co istotne, do podpisania dokumentów konieczny będzie elektroniczny podpis kwalifikowany.

Rejestracja spółki w PRS to prosta procedura, którą pod okiem specjalisty można przeprowadzić nawet w 30 minut,z gwarancją pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wpis do KRS.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Wysokość kapitału zakładowego w spółce

Pytanie do eksperta: Ile powinien wynosić kapitał zakładowy w spółce?

Odpowiedź eksperta: Kapitał zakładowy to wkład ze strony wspólników. Może być to wkład pieniężny lub niepieniężny w postaci: wierzytelności, nieruchomości, majątkowych praw autorskich. Akcjonariusze po zgromadzeniu majątku dokonują wkładów do spółki, w celach pokrycia kapitału zakładowego.

Wysokość kapitału zakładowego w spółce zależy od jej rodzaju:
– Spółka z o.o. – 5 tysięcy złotych
– Spółka komandytowo-akcyjna – 50 tysięcy złotych
– Spółka akcyjna- 100 tysięcy złotych

W całości wysokość kapitału zakładowego w spółce musi zostać pokryta od początku, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Brak pełnego pokrycia kapitału zakładowego ciągnie za sobą pewne konsekwencje:
– zakaz otrzymywania przez wspólników jakichkolwiek wypłat z majątku spółki
– gdy bilans wykaże straty przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego- konieczne jest podjęcie decyzji podczas zgromadzenia wspólników o dalszej działalności spółki
– jeśli majątek spółki z o.o., który powinien być równy sumie kapitału zakładowego nie wystarcza na pokrycie należności, właściciele są zobowiązani do zgłoszenia upadłości.

Jeśli chodzi o spółkę komandytowo-akcyjną i akcyjną kapitał zakładowy może na początku zostać pokryty w ¼ deklarowanej wysokości kapitału, natomiast reszta należności może być spłacano kolejno w wyznaczonych terminach.

W spółce kapitał zakładowy ma charakter zabezpieczający wierzycieli przez jej niewypłacalnością. Zaznaczyć trzeba, że wkład niepieniężny może być zbyty, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży wchodzą w skład majątku spółki. Wkład pieniężny wykorzystany może być na nabycie, na przykład środków trwałych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza Nowy Ład

Pytanie do eksperta:  Jakie zmiany dla jednoosobowej działalności gospodarczej wprowadzi Polski Ład?

Odpowiedź eksperta: 15 maja 2021 polski rząd zapowiedział wprowadzenie “Nowego Polskiego Ładu”, czyli program reform ekonomiczno-społecznych. Według planów ma nastąpić wiele zmian dotyczących pracowników i osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Jednym z postulatów jest usunięcie możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Oznacza to, że składka zdrowotna będzie uzależniona od dochodu.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców posiadających jednoosobową działalność gospodarczą, wyliczana jako 9% dochodu miesięcznego. Dla tych z Państwa, którzy opłacają podatek liniowy, liczba ta wzrośnie do 28%+ składki ZUS. Ma to na celu zlikwidowanie popularności samozatrudnienia, które w większości wypadków było bardziej opłacalną dla pracownika formą. Aktualnie składka jest zryczałtowana i wynosi 391,81 zł. co dla mniejszych działalności może okazać się zyskiem. Natomiast te, których miesięczny dochód wynosi powyżej 6 000 złotych zdecydowanie zaczną tracić.

Takie rozwiązanie prowadzi do wyższych kosztów prowadzenia działalności.

Planowane zmiany nie dotyczą jednak spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zachęcamy Państwa do kontaktu. Zajmujemy się rejestracją spółek z o.o., a także przekształcaniem istniejących już jednoosobowych działalności na spółkę z o.o.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Koszt założenia spółki z oo przez internet

Pytanie do eksperta: Jaka jest różnica w kosztach rejestracji spółki z o.o. przez internet, a w sposób tradycyjny?

Odpowiedź eksperta:Pierwszą sprawą jaka interesuje przedsiębiorców pragnących założyć spółkę jest koszt rejestracji. Jest to zrozumiałe, ponieważ do założenia spółki potrzebne są pieniądze, a wiedza o tym, ile i gdzie trzeba zapłacić jest z pewnością bardzo pomocna.

Pierwszą kwestią, którą powinno się wiedzieć jest to, że koszt założenia spółki z oo przez internet jest znacznie niższy od kosztów rejestracji spółki u notariusza.

Koszt założenia spółki z oo przez internet jest niższy o taksę notarialną, która zastąpiona jest elektroniczną umową spółki. Pierwszą i najkosztowniejszą wpłatą jest więc pokrycie kapitału zakładowego w wysokości minimum 5 000 zł. Następnie doliczyć trzeba do kosztów rejestracji opłatę sądową za wpis spółki do KRS, która przy rejestracji online wynosi 250 zł oraz 100 zł za ogłoszenie informacji o zarejestrowaniu spółki z MSiG. Założenie spółki wiąże się także z koniecznością opłacenia PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych), który wynosi w przypadku rejestracji elektronicznej (przy kapitale zakładowym 5 000 zł) około 23 zł.

Dodatkowym kosztem jest opłata za pełnomocnika, który wykona za nas wszystkie formalności i cały proces rejestracji będzie spoczywał na jego barkach-uzależniona od firmy i rodzaju usługi.

Ewentualną opłatą jest także ta towarzysząca zgłoszeniu spółki do rejestru VAT. Jest to płatność za potwierdzenie zarejestrowania spółki w VAT, która wynosi 170 zł. Bez potwierdzenia rejestracji w VAT dokonać można jej za darmo.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Aktualizacja danych KRS w Warszawie

Pytanie do eksperta: Czy aktualizacja danych KRS w Warszawie z pomocą specjalisty pomoże dopełnić formalności?

Odpowiedź eksperta:Na samym wstępie warto zaznaczyć, że wielu przedsiębiorców nie dopełnia w odpowiednim terminie obowiązku aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Często jedynym obowiązkiem jakim przejmują się właściciele firm jest złożenie sprawozdania finansowego. Istotne jest jednak to, że nieaktualne dane w rejestrze KRS narażają przedsiębiorców na problemy prawne oraz wpływają na bezpieczeństwo podmiotu na rynku.

Najczęściej pojawiającymi się nieaktualnymi informacjami w KRS są:
– sposób reprezentacji podmiotu
– adres spółki (siedziba oraz miejsce prowadzonej działalności)

Aktualizacja danych KRS w Warszawie to usługa, którą kierujemy do właścicieli spółek stawiających na bezpieczeństwo umożliwiające szybki sukces oraz wybicie się na tle konkurencji. Decydując się na skorzystanie z usług naszego biura przedsiębiorcy mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie przygotowania oraz złożenia wniosków aktualizacyjnych.

Jeżeli zastanawiają się Państwo nad koniecznością aktualizacji danych pragniemy zaznaczyć, że niewłaściwe dane w rejestrze KRS narażają przedsiębiorców na kary finansowe oraz nawet możliwość wykreślenia spółki z rejestru. Z tego powodu warto zdecydować się na naszą opiekę prawną. Specjaliści naszego biura zadbają o Państwa spółkę w ramach usługi „aktualizacja danych KRS w Warszawie”.

Zainteresowanych ofertą naszego biura zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na pytania oraz przedstawimy szczegółowe warunki współpracy oraz zakres usług świadczonych przez naszych specjalistów.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Wysyłanie JPK_VDEK oferta

Pytanie do eksperta: Oferujecie pomoc przy wysyłaniu JPK_VDEK?

Odpowiedź eksperta:JPK_VDEK jako połączenie deklaracji JPK oraz deklaracji VAT jest obowiązkiem, który obowiązuje podatników od 1 października 2020 roku. W związku z ową zmianą, czynni podatnicy powinny być przygotowani na zmiany w zakresie raportowania do organów podatkowych. Najważniejszą zmianą jest to, iż obecnie zamiast dwóch deklaracji (JPK i deklaracja VAT), sporządzana będzie jedna deklaracja JPK_VDEK.

Jako główny cel owych zmian, określono chęć uproszczenia dotychczasowego sposobu raportowania, a także usprawnienie systemu podatkowego obowiązującego w Polsce. Docelowo uszczelniana będzie również tzw. „luka podatkowa”, co będzie możliwe poprzez usprawnienie weryfikacji informacji, które składają przedsiębiorcy w plikach.

Dodatkowo ważne jest to, iż czynni podatnicy będą zobowiązani do oznaczania oferowanych przez siebie towarów i usług odpowiednimi kodami GTU. Klasyfikacja ta musi odbywać się w oparciu o dysponowane 13 grup.

Jeśli są Państwo zainteresowani taką usługą, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który przedstawi ofertę. Polega ona w głównej mierze na tym, aby w imieniu Klienta dokonać sprawniejszego i bezpieczniejszego wypełnienia obowiązków podatkowych. To Klient określa to, jakie obowiązki chce nam zlecić. Jesteśmy otwarci na propozycje, a oferta jest tworzona na podstawie indywidualnych potrzeb Klienta.

Zatem w razie zainteresowania współpracą z naszą firmą – nasi konsultanci służą pomocą, udzielając odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Ile kodów PKD można wybrać?

Pytanie do eksperta: Ile kodów PKD można wybrać?

Odpowiedź eksperta:Na początku warto wyjaśnić czym jest kod PKD oraz jakich informacji dostarcza. PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności stanowi wykaz kodów określających rodzaje działalności gospodarczych w Polsce. Jak wybrać odpowiedni kod PKD? Ile kodów PKD można wybrać?

Odpowiednie ustalenie kodów PKD jest jednym z ważniejszych etapów rejestracji działalności gospodarczej. Istotnie należy zwrócić uwagę na wybrane kody, aby później uniknąć obowiązku aktualizacji tych informacji, ponieważ wiążę się to z dodatkowymi formalnościami.

Pomocne dla nowych przedsiębiorców są:
– wyszukiwarki internetowe, które przedstawiają najbardziej zbliżone kody odpowiadające danej dziedzinie działalności gospodarczej,
– biura rachunkowe lub kancelarie prawne oferujące pomoc zarówno w założeniu firmy jak również wyborze odpowiednich kodów PKD.

 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Kompleksowa obsługa księgowa Kraków

Pytanie do eksperta: W jaki sposób zadbać o firmową księgowość?

Odpowiedź eksperta:Prowadząc nasze biuro od wielu lat, mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju przedsiębiorstwami, które znajdowały się w różnych sytuacjach, etapach oraz w różnych kłopotach. Na przestrzeli tych lat zdobywania doświadczenia oraz jednocześnie świadczenia usług na rzecz Klientów, zauważyliśmy, iż tym, co może uratować wiele firm jest kompleksowa obsługa księgowa Kraków, która z pewnością zagwarantuje prawidłowość prowadzonych rozliczeń, jak również bezpieczeństwo firmowych danych.

Nie bez powodu mówi się, iż księgowość stanowi jednocześnie rozum i serce prowadzonej firmy. Prowadząc firmową księgowość w odpowiedni sposób, przedsiębiorca jest w stanie na bieżąco widzieć, w jakiej kondycji znajdują się finanse jego firmy, czy posiada płynność finansową oraz co najważniejsze – czy może pozwolić sobie na wdrażanie planowanej inwestycji.

Księgowość, która jak wspomniano nieco wcześniej stanowi istotny element prowadzonej firmy, potrafi nadwyrężyć nerwy niejednego przedsiębiorcy. Wszelkiego rodzaju procedury księgowe wiążą się z mocno skomplikowanymi przepisami i częstymi nowelizacjami, które wymagają „bycia” na bieżąco.

Jeśli zatem byliby Państwo zainteresowani ową usługą, zachęcamy do zapoznania się z naszym konsultantem, który szczegółowo omówi dla Państwa zakres usługi oraz odpowie na wszystkie pojawiające się pytania.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA WIRTUALNEGO BIURA więcej

 

Pomoc w przygotowaniu umowy spółki

Pytanie do eksperta: Czy pomoc w przygotowaniu umowy spółki może okazać się niezbędna przy zakładaniu spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych regulowanych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoby wybierające spółkę z o.o. jako filar swojej działalności muszą również zwrócić uwagę na minimalny kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł oraz obowiązki wynikające z właściwego sporządzenia umowy spółki.

Procedura rejestracji spółki z o.o. może zostać przeprowadzona w sposób tradycyjny (papierowy) jak również elektroniczny przy zastosowaniu systemu S24. W obydwu przypadkach obowiązkowym elementem założenia podmiotu jest sporządzenie umowy spółki określającej jej późniejsze funkcjonowanie na rynku. Obowiązkowym jest, aby umowa spółki z o.o. była sporządzona w formie aktu notarialnego. W przypadku elektronicznej rejestracji spółki należy skorzystać z dostępnego w systemie wzorca (brak możliwości wprowadzania dodatkowych zapisów w umowie).

Umowa spółki z o.o. musi określać:
– nazwę i siedzibę spółki,
– przedmiot działalności spółki z o.o.,
– wysokość kapitału zakładowego,
– czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
– liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Wielu przyszłych przedsiębiorców decyduje się na pomoc w przygotowaniu umowy spółki, ponieważ odpowiednio sporządzona oraz zawierająca wszystkie wymagane elementy pozwala bezpiecznie założyć spółkę. Istotnie należy również zaznaczyć, że zapisy umowy spółki powinny zostać odpowiednio przemyślane, ponieważ każda zmiana w umowie spółki z o.o. również generuje koszty notarialne.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

pomoc w przygotowaniu umowy spółki

Call Now ButtonZadzwoń