Posts tagged: zakładanie spółki

Rejestracja spółek na odległość

Pytanie do eksperta: Chcę założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak nie mam czasu, aby zrobić to osobiście w urzędzie. Czy istnieje możliwość zarejestrowania spółki na odległość?

Odpowiedź eksperta:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna oraz spółka komandytowa mogą zostać zarejestrowane przez Internet. To ogromne udogodnienie dla przedsiębiorców, ponieważ wszelkie formalności mogą dopełnić z niemal każdego miejsca na ziemi. Wystarczy tylko urządzenie z dostępem do Internetu.

Elektroniczna rejestracja możliwa jest dzięki platformie dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wystarczy uzupełnić formularz rejestracyjny wymaganymi danymi i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Program sam generuje wymagane dokumenty i przesyła do odpowiednich urzędów. E-rejestracja zajmuje zaledwie jedną dobę. To nawet kilkudziesięciokrotnie krócej niż rejestrując swoją spółkę osobiście w urzędzie.

Niestety rejestracja spółki przez Internet również ma swoje wady. Przede wszystkim umowa sporządzana jest na podstawie wzorca, co nie pozwala wprowadzić do niej szczegółowych postanowień, co niestety może stanowić sporą niedogodność zwłaszcza podczas prowadzenia spółki wieloosobowej. Ponadto rejestrując spółkę przez Internet przedsiębiorca musi wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego wyłącznie w formie pieniężnej. Nie ma możliwości wniesienia aportu.

Nasza firma oferuje pomoc w przeprowadzeniu rejestracji spółki. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, podczas którego omówimy szczegóły naszej oferty.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja spółki z o.o. w 2019

Pytanie do eksperta: Planuję założenie spółki. Jak zrobić to najszybciej?

Odpowiedź eksperta: Rejestracja spółki z o.o. w 2019 roku niestety nie została uproszczona. Nadal jest to proces długi i bardzo problematyczny. Przedsiębiorcy chcący przeprowadzić go samodzielnie w sposób tradycyjny muszą uzupełnić wiele wniosków i formularzy oraz złożyć jej w odpowiednich instytucjach, przez co może trwać to nawet kilka miesięcy.

Co prawda, potencjalny przedsiębiorca może zdecydować się na zarejestrowanie swojej spółki przez Internet, jednak wiąże się to z jedną bardzo dużą niedogodnością. Umowa spółki podczas elektronicznej rejestracji sporządzana jest na podstawie wzorca. Oznacza to, że przyjmuje pewien schemat w związku z czym przedsiębiorca nie może wnieść do niej postanowień szczegółowych. Chcąc je ustanowić musi udać się osobiście do właściwego Krajowego Rejestru Sądowego i złożyć odpowiedni wniosek, co niestety wiąże się z szeregiem formalności.

Wszelkie niedogodności rejestracyjne można pominąć decydując się na kupno gotowej spółki zarejestrowanej w 2019 roku. Są to zupełnie nowe jednostki, które przeszły już pełną rejestrację w związku z czym można niemal natychmiast poprowadzić pod nimi działalność gospodarczą.

Kupno spółki zajmuje zaledwie jedną dobę i ogranicza się do jednego spotkania u notariusza, na którym należy podpisać umowę spółki.

Gotowe spółki na sprzedaż z 2019 roku oferuje nasza firma. Serdecznie zapraszamy do kontaktu podczas którego przedstawimy wszelkie szczegóły oraz odpowiemy na ewentualne pytania.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa

Pytanie do eksperta: Czy warto zakładać spółkę z o.o.? Czy lepiej wybrać rejestrację online?

Odpowiedź eksperta:Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie to bardzo dobry pomysł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie firmy w formie spółki z o.o. wiąże się z wieloma korzyściami dla przedsiębiorcy.

Spółki z o.o. są jedną z najchętniej wybieranych form prawnych przez polskich przedsiębiorców. Rejestracja spółki może zostać przeprowadzona w dwóch sposobach. Pierwszym z nich jest tradycyjna rejestracja firmy w urzędzie, natomiast drugim jest rejestracja uproszczona odbywająca się przez internet. Korzystniejsze dla przyszłego przedsiębiorcy jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością online.

Rejestracja spółki przez internet odbywa się w maksymalnie 24 godziny po przesłaniu wniosku do wybranego sądu rejonowego. Założenie spółki z o.o. ma miejsce na specjalnej platformie teleinformatycznej udostępnionej przedsiębiorcom na początku 2012 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością online odbywa się bez udziału notariusza, co znacznie zmniejsza koszty założenia działalności. Umowa spółki z o.o. nie jest tworzona w formie aktu notarialnego, jak ma to miejsce podczas tradycyjnej rejestracji, lecz na podstawie wzoru dostępnego na stronie. Dokumenty generowane są automatycznie w serwisie po wprowadzeniu przez przedsiębiorcę danych zakładanej firmy. Do podpisania dokumentów wymagane jest posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty można również podpisać za pomocą profilu zaufanego ePUAP.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Jaką spółkę wybrać?

Pytanie do eksperta: Jaką spółkę wybrać wykonując jeden z wolnych zawodów, takich jak architekt czy lekarz?

Odpowiedź eksperta:Osoby wykonujące wolny zawód w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej mają wybór pomiędzy kilkoma rodzajami spółek. Mogą zdecydować się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub połączyć się z inną osobą, prowadząc z nią spółkę cywilną. Przedstawiciele wolnych zawodów mogą też prowadzić działalność razem bądź osobno w spółce z o.o., zyskując poprzez wybór tej formy w pełni ograniczoną odpowiedzialność majątkową. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez przedstawiciela wolnego zawodu istnieje również w formie spółki jawnej lub specjalnie do tego przeznaczonej spółce partnerskiej.

Chociaż przedstawiciele wolnych zawodów mają wiele możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie polecaną dla nich formą spółki jest spółka partnerska. Jest to spółka przeznaczona tylko dla tych osób. Jednak to nie jedyny powód dla którego warto wybrać spółkę partnerską?

Spółka partnerska umożliwia prowadzenie działalności wspólnie z innymi przedstawicielami wolnych zawodów. Chociaż wszyscy solidarnie odpowiadają za zobowiązania spółki, nie ponoszą odpowiedzialności za winy swoich partnerów, wynikające z wykonywania przez nich wolnego zawodu.

Do wyboru spółki partnerskiej pośród innych form przekonują również korzyści, jakie wynikają z jej prowadzenia oraz jej zakładania. Jako spółka osobowa, spółka partnerska nie musi prowadzić pełnej księgowości, opłacać podwójnego podatku od zysku, mając wybór między różnymi formami opodatkowania. Do tego założenie spółki partnerskiej nie kosztuje wiele, bo nie wymagane jest sporządzanie umowy w formie aktu notarialnego czy zgromadzenie określonej wielkości kapitału zakładowego.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zakładanie spółki z o.o. dla obcokrajowców

Pytanie do eksperta: Czy obcokrajowiec może założyć w Polsce spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot najczęściej wybierany przez przedsiębiorców w celu poprowadzenia pod sobą firmy. Na popularność tej jednostki wpływa przede wszystkim ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę, konieczność wniesienia niewielkiego kapitału zakładowego oraz fakt, iż spółkę tą założyć może niemal w celach prawnie dopuszczalnych.

Do założenia spółki z o.o. uprawnieni zostali nie tylko polscy obywatele, ale także osoby z zagranicy. Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. jest niestety długa i skomplikowana. Proces rejestracyjny skutecznie odstrasza od założenia spółki potencjalnych przedsiębiorców. O ile Polacy mogą obejść te niedogodności poprzez rejestrację spółki w trybie S24, tak samodzielne zarejestrowanie spółki przez obcokrajowca nie posiada żadnych przywilejów.

Niedogodności te może jednak pominąć decydując się na kupno gotowej spółki. Gotowa spółka z o.o. to podmiot gospodarczy w pełni przygotowany do tego, aby poprowadzić pod sobą działalność. Został zarejestrowany we wszystkich niezbędnych instytucjach, czego potwierdzeniem są numery NIP, REGON, oraz KRS. Dysponuje też kapitałem zakładowym, umową spółki oraz wymaganymi dokumentami.

Aby stać się pełnoprawnym właścicielem takiej jednostki wystarczy jedynie złożyć podpis na umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego w obecności notariusza. W razie, gdy osoba z zagranicy nie włada w sposób płynny językiem polskim wówczas niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

Charakterystyka spółki zoo

Pytanie do eksperta: Czym charakteryzuje się spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy, którymi są zarząd spółki oraz zgromadzenie wspólników. W określonych przypadkach obowiązkowym organem jest jeszcze komisja rewizyjna lub rada nadzorcza.

Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Wspólnicy są zobowiązani do pokrycia kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych. Kapitał zakładowy może zostać pokryty środkami pieniężnymi lub aportem. Minimalna wartość nominalna jednego wkładu wynosi 50 złotych.

Wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Posiadają oni także pewne prawa i obowiązki, które muszą wykonywać.

Spółka z o.o. może zostać założona w sposób tradycyjny lub uproszczony. Tradycyjna rejestracja spółki trwa nawet do kilku tygodni. Uproszczona rejestracja spółki odbywa się przez Internet na specjalnej platformie teleinformatycznej. Trwa maksymalnie 24 godziny oraz generuje niższe koszty, ponieważ dokumenty nie są tworzone w formie aktu notarialnego. Nie trzeba więc ponosić wysokich kosztów notarialnych.

Prowadzenie firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo korzystne, dlatego jest tak często wybierana. Jeśli są Państwo zainteresowani rejestracją spółki w tej formie, zapraszamy do kontaktu. Oferujemy profesjonalną pomoc podczas rejestracji spółki. W swojej ofercie posiadamy także gotowe spółki z o.o. na sprzedaż.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Dokumenty do założenia sp zoo

Pytanie do eksperta: Jaka dokumentacja jest potrzebna do założenia spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta:Do założenia spółki z o.o. potrzebna jest przede wszystkim umowa, która potwierdza fakt powstania przedsiębiorstwa oraz określa zasady jego funkcjonowania. Jednak sama umowa to nie wszystko! W dokumentacji rejestracyjnej spółki z o.o. musi się też znaleźć wniosek o wpis do Rejestru Przedsiębiorców wraz z wymaganymi załącznikami. Właściwy dla spółki z o.o. wniosek o wpis do Rejestru Przedsiębiorstwa oznaczony jest symbolem KRS W3 i przeznaczony jest tylko dla tej spółki.

Do umowy oraz wniosku o wpis do rejestru spółki z o.o. należy dołączyć także załączniki, którymi są:
– KRS-WE „Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru”
– KRS-WA „Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”
– KRS-WH „Sposób powstania podmiotu”
– KRS-WK „Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”
– KRS-WL „Prokurenci”
– KRS-WM „Przedmiot działalności”

Poza nimi, gdyż są to tylko załączniki do wniosku o wpis do Rejestru Przedsiębiorców, należy w KRS złożyć:
– dokument dotyczący zgody na powołanie,
– dokument o powołaniu członków zarządu spółki,
– wykaz wspólników,
– wykaz adresów członków zarządu,
– oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału zakładowego w wysokości nie mniejszej niż 5 000 złotych,
– nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, w przypadku jednoosobowej spółki z o.o.

Dokumentacji potrzebnej do założenia spółki z o.o. jest wiele. Trzeba także koniecznie dopilnować jej poprawności oraz kompletności, by proces rejestracji nie przedłużał się. W tym celu warto skorzystać z pomocy specjalistów lub zakupić już założoną spółkę z o.o..

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zakładanie spółki z o.o. w 2017

Pytanie do eksperta: Jak będzie wyglądało zakładanie spółki w 2017 roku przez Internet?

Odpowiedź eksperta: W kwestii zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w 2017 roku niewiele się zmieni. Przedsiębiorcy, którzy za pośrednictwem systemu postanowią zarejestrować swoją firmę będą musieli jednak liczyć się z zapowiadanym zwiększeniem wymogów w kwestii elektronicznego podpisu, niezbędnego do przeprowadzenia procedury. Do tej pory każdy, kto chciał założyć spółkę online mógł do tego celu posłużyć się zwykłym e-podpisem. Do jego założenia nie były wymagane w zasadzie żadne dodatkowe czynności. Podpis pozyskiwało się w czasie przeprowadzania procedury rejestracji. Wystarczyło kilka minut na wypełnienie krótkiego formularza.

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy zakładającej wzmożoną weryfikację podmiotów chcących skorzystać z systemu online. Już niebawem zmiany zostaną wdrożone i każdy kto zechce zarejestrować firmę będzie musiał zainwestować w kwalifikowany podpis elektroniczny lub założyć konto w specjalnym systemie ePUAP. Ich pozyskanie będzie wiązało się z koniecznością podjęcia i dokonania kilku dodatkowych czynności. Działania te mają na celu uniemożliwienie zarejestrowania podmiotu gospodarczego na osobę trzecią bez jej zgody.

Póki jeszcze możliwa jest rejestracja bez dodatkowych formalności warto przystąpić do przeprowadzania procedury już teraz, nim oficjalnie projekt ustawy zostanie zatwierdzony.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy nasza firma zajmie się przeprowadzeniem procedury w Państwa imieniu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. KOMANDYTOWYCH więcej

Rejestracja spółek z o.o. w trybie S24

Pytanie do eksperta: Czy zakładanie spółki przez internet jest trudne?

Odpowiedź ekspertaRejestracja spółki w systemie S24 wiąże się z wieloma zaletami. Podstawowymi z nich są oszczędność czasu (brak konieczności kilkutygodniowego oczekiwania na rozparzenie wniosku), ograniczeniem formalności (wystarczy wypełnić wzorzec umowy oraz elektroniczny formularz), niższe koszty (tańsza opłata za wniosek oraz brak opłaty za umowę w firmie aktu notarialnego) oraz możliwość dokonywania aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Internet. Z uwagi na szereg korzyści wynikających z rejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z roku na rok zwiększa się liczba tych przedsiębiorców, którzy odchodzą od tradycyjnej procedury na rzecz elektronicznej.

Procedura rejestracji spółki w systemie jest stosunkowo prosta. Najpierw należy zarejestrować się w systemie eKRS (każdy wspólnik musi posiadać konto). Następnie należy przygotowane uprzednio dane (nazwa, dane adresowe, lista wspólników itd.) wprowadzić do elektronicznego formularza i wzorca umowy oraz dokonać wyboru PKD. Następnie wygenerowaną umowę i wniosku należy wydrukować, podpisać i przesłać do sądu właściwego terytorialnie, aby ten mógł go rozpatrzyć. Kolejnym etapem jest dokonanie opłat za wpis do KRS oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ci, którzy obawiają się, że nie poradzą sobie z przeprowadzeniem procedury mogą skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów, których pracownicy przeprowadzą ich przez wszystkie etapy rejestracji spółki w systemie gwarantując poprawność i bezpieczeństwo danych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zakup półrocznej spółki

Pytanie do eksperta: Czy zakup półrocznej spółki jest korzystnym rozwiązaniem?

Odpowiedź ekspertaZakupienie gotowej spółki z o.o. zastanawia wiele osób. Nie jest to typowy sposób rozpoczynania działalności gospodarczej, jednak przynoszący sporo korzyści dla przedsiębiorców. Zakupienie gotowej spółki z o.o. nie wymaga przeprowadzania rejestracji firmy samodzielnie. Nie trzeba zajmować się ogromną ilością dokumentacji czy udawać się do notariusza w celu sporządzenia umowy spółki. Pozwala to również zaoszczędzić czas i rozpocząć działalność gospodarczą w spółce w ciągu kilku dni. Jednak czy zakup półrocznej spółki jest również korzystnym rozwiązaniem?

Zakup spółki ze stażem może wydawać się ryzykowny. Potencjalni Klienci obawiają się, że zakupienie takiej spółki wymusi na nich spłatę zobowiązań czy udział w sporach sądowych. Tak może się stać, ale tylko decydując się na zakupienie gotowych spółek od niewłaściwych osób. Wybierając naszą firmę nie ma możliwości, by nabyć spółkę z długami. Każdemu Klientowi zakupującemu nasze spółki przekazujemy notarialne poświadczenie o braku zobowiązań spółki.

Zakupując gotową spółkę z 6 miesięcznym stażem nie tylko można łatwiej rozpocząć działalność gospodarczą, ale także można ułatwić sobie jej prowadzenie. Spółkę ze stażem znacznie łatwiej jest uzyskać dotację czy pożyczkę, są także bardziej wiarygodniejszymi partnerami handlowymi, a posiadany przez nie staż na pewno poprawi ich wizerunek w oczach Klientów.

Zakup półrocznej spółki to na pewno korzystny wybór po warunkiem, że kupuje się je od wiarygodnych firm, takich jak nasza. Zapraszamy więc do zapoznania się z naszą ofertą!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Call Now ButtonZadzwoń