Posts tagged: zakładanie spółki zoo

Umowy spółki cywilnej

Pytanie do eksperta: W jaki sposób zawierana jest umowa w spółce cywilnej?

Odpowiedź eksperta: Spółka cywilna to podmiot, który nie posiada osobowości prawnej, a jego funkcjonowanie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Podmiotami prawa w przypadku spółki są jej wspólnicy i to do ich czynności zalicza się między innymi zaciąganie zobowiązań na własny rachunek i odpowiedzialność. Dysponują także majątkiem firmy, który stanowi współwłasność. Do zalet spółki cywilnej wymienia się niskie koszta i czas założenia, a także możliwość połączenia kapitałów wspólników i możliwość korzystania z uproszczonej księgowości.

Najczęściej poruszaną kwestią w przypadku spółki cywilnej jest jej umowa. Dokument zawarty powinien zostać w formie pisemnej oraz zgłoszony dodatkowo do Urzędu Skarbowego. Umowa powinna zawierać podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz zasady współpracy pomiędzy wspólnikami. Sama umowa spółki nie ma określonych wzorów ani obligatoryjnych elementów, dlatego wspólnicy mają dowolność w określeniu postanowień takiej umowy. Zgodnie z przepisami kodeksu niezbędne jest jednak, aby dokument wskazywał cel działania spółki, ponieważ po jego osiągnięciu spółka kończy swoją działalność gospodarczą. Sama spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, status taki posiadają natomiast wszyscy wspólnicy spółki cywilnej.

Spółka cywilna uznawana jest za najdogodniejszą formę dla realizowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych o charakterze jednorazowym. Nie wolno jej jednak ograniczać do jednego celu, ma ona bowiem podstawy do prowadzenia przedsiębiorstwa rozumianego jako stała, zorganizowana, prowadzona we wspólnym imieniu i na własny rachunek działalność o charakterze zarobkowym.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.