Posts tagged: zakładanie spółki pomoc

Pomoc w rejestracji prostej spółki akcyjnej 2022

Pytanie do eksperta: W jaki sposób można zarejestrować Prostą Spółkę Akcyjną?

Odpowiedź eksperta: Prosta Spółka Akcyjna to nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jest struktura zbliżona jest nieco do spółki akcyjnej, jednak posiada ona też pewne cechy charakterystyczne dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Proces rejestracji PSA został uproszczony, tak samo jak jej proces likwidacji. Istnieje możliwość założenia prostej spółki w systemie teleinformatycznym z wykorzystaniem gotowego wzorca umowy. Takie rozwiązanie zalecane jest dla przedsiębiorców którzy nie chcą dodawać swoich, niestandardowych zapisów do umowy oraz w momencie, gdyż wszystkie wkłady na pokrycie akcji są wkładami pieniężnymi.

Przypominając, wkłady na pokrycie akcji w PSA mogą być wkładami pieniężnymi, niepieniężnymi lub świadczeniem pracy bądź usług na rzecz spółki.

Po zawarciu umowy w systemie informatycznym dalszą procedurę również przeprowadza się właśnie w nim. Wniosek rejestracyjny spółki w KRS muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu/ rady dyrektorów – wymagany jest podpis elektroniczny. Po sporządzeniu i podpisaniu dokumentów należy je wysłać do sądu rejestrowego opłacając przy tym rejestrację spółki i ogłoszenie tego faktu w MsiG – można to zrobić od razu dzięki ePłatnościom.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi specjalistami którzy oferują pomoc w rejestracji PSA w 2022 roku. Skorzystanie z wiedzy i doświadczenia ekspertów pozwoli na szybkie i bezproblemowe otwarcie Prostej Spółki Akcyjnej.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

Zakładanie PSA Kraków

Pytanie do eksperta: Czy zakładanie PSA Kraków można przeprowadzić elektronicznie?

Odpowiedź eksperta:

Na początku tego artykułu warto przybliżyć pojęcie prostej spółki akcyjnej, która wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku. Wprowadzona w lipcu 2021 roku spółka kapitałowa sprawia, że coraz więcej osób myśli o założeniu firmy w postaci prostej spółki akcyjnej.

Prosta spółka akcyjna powstała z myślą o „wzmocnieniu rozwoju startupów w Polsce, zwiększeniu ich konkurencyjności oraz zahamowaniu eksportu polskich pomysłów za granicę. Istotnie należy zaznaczyć, że w jej zasadach funkcjonowania na rynku znajdziemy cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.

  • S24 – rejestracja firmy z wykorzystaniem gotowego wzorca umowy spółki, bez możliwości wprowadzania zmian w zapisach umowy

  • PRS – utworzenie spółki w oparciu o opracowany u notariusza akt notarialny, którego numer w późniejszych etapach jest wprowadzany w systemie PRS

Powstanie prostej spółki akcyjnej zobowiązuje do uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto zaznaczyć, że wniosek należy złożyć do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki.

Nasze biuro rachunkowe IN-NOVA oferuje pomoc w założeniu prostej spółki akcyjnej. W imieniu klienta dopełniamy wszelkich formalności umożliwiających prowadzenie firmy w postaci prostej spółki akcyjnej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

Wnioski do eKRS

Pytanie do eksperta: Jak obecnie składa się wnioski do eKRS?

Odpowiedź eksperta: Ostatnio bardzo głośno było o modernizacji oraz elektronizacji systemu KRS. Od lipca wnioski i formularze mogą być składane wyłącznie w elektronicznej formie. Wdrożone rozwiązania mają na celu przyspieszenie działania sądów rejestrowych oraz minimalizację formalności związanych z założeniem oraz prowadzeniem firmy w Polsce.

Warto tutaj zaznaczyć, że podmioty takie jak m.in. fundacje oraz stowarzyszenia mają możliwość korzystania z elektronicznej formy rejestru, ale mogą również składać wnioski w papierowej formie.

Nowy system KRS przewiduje:
– elektroniczną formę wniosków rejestracyjnych, aktualizacyjnych, likwidacyjnych itp.
– przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych wpisanych w KRS
– zgłaszanie dokumentów finansowych do RDF
– korespondencję z sądem rejestrowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Fakt, że wnioski do eKRS mogą być obecnie składane tylko w formie elektronicznej zobowiązuje przedsiębiorców do pozyskania narzędzia pozwalającego na potwierdzenie tożsamości przez Internet. Najkorzystniejszym wariantem dla osób prowadzących biznes jest kwalifikowany podpis elektroniczny, który oprócz spraw administracyjnych i urzędowych może być wykorzystywany również m.in. do:
– udziału w akcjach oraz przetargach publicznych,
– wystawiania faktur,
– podpisywania umów.

Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą w zakresie dopełnienia formalności w eKRS lub wyrobienia i aktywacji e-podpisu – zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Elektroniczny KRS od lipca 2021

Pytanie do eksperta: Na czym polega elektroniczny KRS od lipca 2021 ?

Odpowiedź eksperta:1 lipca weszły w życie przepisy dotyczące elektronicznego postępowania rejestrowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Cały system został zmodernizowany na elektroniczną formę. Od lipca nie ma możliwości składania wniosków i formularzy w formie papierowej.

Warto zaznaczyć, że nowelizacja przepisów zapowiadała wprowadzenie zmian znacznie wcześniej, jednak pierwotny termin został przesunięty na lipiec 2021 r.

Nowe przepisy wprowadzają obligatoryjne elektroniczne postępowanie rejestrowe, aktualizacyjne oraz likwidacyjne m.in. dla spółek osobowych, spółek kapitałowych oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto zaznaczyć, że elektroniczne działanie systemu KRS dla podmiotów podlegających wpisowi jedynie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS będzie fakultatywne.

Elektroniczny KRS od lipca 2021 obliguje przedsiębiorców do wyrobienia podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, czyli jednego z dostępnych narzędzi umożliwiających potwierdzenie tożsamości. Wielu przedsiębiorców decyduje się na kwalifikowany podpis elektroniczny, który posiada szersze pole zastosowań, szczególnie w przypadku prowadzenia firmy w Polsce.

Nasze biuro rachunkowe IN-NOVA oferuje kompleksową pomoc w zakresie rejestracji spółki online, wyrobienia i aktywacji e-podpisu, a także wprowadzenia zmian aktualizacyjnych w nowym systemie KRS.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Założenie spółki w PRS

Pytanie do eksperta: Na czym polega zakładanie spółki w PRS?

Odpowiedź eksperta:Do tej pory przyszli właściciele spółek mieli do wyboru dwie opcje, jeśli chodzi o rejestrację spółki: standardową – z umową w formie aktu notarialnego lub elektroniczną – z umową sporządzoną na bazie gotowego wzorca. Od 1 lipca nie ma już możliwości tradycyjnej procedury, w której wszystkie dokumenty i formularze były wypełniane w formie papierowej. Od teraz istnieje tylko i wyłącznie możliwość rejestracji spółki online.

W PRS znajdziemy link do systemu elektronicznej rejestracji spółek w 24h oraz platformy umożliwiającej założenie firmy, z umową w aktu notarialnego. Jeśli zależy nam na tym aby umowa naszego podmiotu została przygotowana w sposób tradycyjny, a nie na bazie gotowego wzorca, musimy sporządzić jej treść, udać się do notariusza w celu jej zawarcia oraz skorzystać z Portalu Rejestrów Sądowych.

Aktualnie aby założyć spółkę w PRS wystarczy: założyć konto w systemie, wypełnić e-wnioski, w odpowiednim okienku w formularzu wpisać numer wcześniej zawartego aktu notarialnego i przesłać przygotowaną dokumentację do sądu. Nie ma konieczności załączania treści aktu, ponieważ system sprawdzi jego treść automatycznie, w Centralnym Rejestrze Elektronicznym Wypisów Aktów Notarialnych. Co istotne, do podpisania dokumentów konieczny będzie elektroniczny podpis kwalifikowany.

Rejestracja spółki w PRS to prosta procedura, którą pod okiem specjalisty można przeprowadzić nawet w 30 minut,z gwarancją pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wpis do KRS.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Pomoc w rejestracji spółki z o.o. z udziałem spółki LTD

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja spółki z udziałem LTD?

Odpowiedź eksperta: Wielu przedsiębiorców decyduje się na założenie spółki z o.o., której udziałowcem będzie inna zagraniczna spółka. W tej sytuacji właściciel spółki z o.o. zobowiązany jest do przygotowania takich informacji na temat podmiotu zagranicznego:
– pełna nazwa firmy,
– numer w rejestrze,
– nazwa rejestru,
– organ prowadzący rejestr,
– kraj rejestru.

Przez tłumacza przysięgłego należy przetłumaczyć:
– dokumenty rejestrowe spółki
– dokument informujący o osobie uprawnionej do reprezentacji spółki

Warto zaznaczyć, że przetłumaczone powinny zostać oryginały dokumentów. Dlaczego warto zdecydować się na spółkę z o.o.?
– większa wiarygodność na rynku
– ograniczona odpowiedzialność wspólników
– większe możliwości kredytowania
– możliwość ominięcia składek ZUS

Decydując się na rejestrację spółki online przedsiębiorca może spodziewać się wpisu do rejestru już po 24h!

Oferujemy pomoc w rejestracji spółki z o.o. z udziałem spółki LTD. Zainteresowanych współpracą z naszym biurem zapraszamy do kontaktu. Chętnie przedstawimy szczegóły oferty dotyczącej zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące usługi.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Koszt rejestracji spółki z oo przez Internet

Pytanie do eksperta: Jaki jest koszt rejestracji spółki w systemie elektronicznym?

Odpowiedź eksperta: Koszty założenia spółki są zależne od kilku czynników. Jako pierwsze należy poruszyć kwestię sposobu rejestracji i rodzaju spółki. Rejestracja droga tradycyjna tzn. u notariusza jest znacznie kosztowniejsza, niż ta przeprowadzona przez Internet.

Na przykładzie elektronicznej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możemy wyróżnić trzy podstawowe koszty: 250 złotych wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, 100 złotych ogłoszenie wpisu w Monitorze Gospodarczym, 0,5% od wysokości kapitału zakładowego to podatek PCC do Urzędu Skarbowego (przy kapitale 5 000 zł wynosi on 25 złotych). Zgłoszenie do VAT jest darmowe, jednak pobranie zaświadczenia kosztuje 21 złotych. Całościowy koszt to zatem ok. 400 złotych.

Niskie koszty założenia to wielka zaleta rejestracji w systemie teleinformatycznym, jednak drugą kluczową kwestią jest czas. Proces rejestracji wraz ze wcześniejszym przygotowanie danych trwa ok. 2 godziny. Sąd rejestrowy po otrzymaniu nowego wniosku weryfikuje go i wpisuje spółkę do rejestru nadając jej kolejne numery – procedura ta trwa 1-3 dni roboczych. Po otrzymaniu KRS, NIP, REGON i dokonaniu zgłoszenia do VAT (jeśli konieczne) przedsiębiorca może zacząć działać na rynku.

Pragną Państwo założyć spółkę, jednak obawiają się skomplikowanej procedury rejestracji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy pomogą w przeprowadzeniu wszystkich czynności oraz doradzą na każdym etapie. Pomagamy Klientom z całej Polski i obcokrajowcom, odległość nie stanowi dla nas żadnej przeszkody.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Spółka z o.o. czy jednoosobowa działalność

Pytanie do eksperta: Co wybrać – spółkę z o.o. czy działalność jednoosobową?

Odpowiedź eksperta: Na wstępie pragnę zaznaczyć, że obie formy spółki mają swoje wady i zalety, a żeby działalność sprostała Państwa potrzebom, należy się tym wadom i zaletom przyjrzeć zaczynając od samego początku, czyli zakładania danej spółki.

Aby zarejestrować spółkę z o.o. należy posiadać umowę spółki sporządzoną przez notariusza (lub można wybrać tańszą formę zakładanie spółki przez Internet). Dodatkowym kosztem tej rejestracji jest podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli 0.5% wysokości kapitału zakładowego (w sytuacji skorzystania z wersji online).

W przypadku rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej należy złożyć wniosek online lub tradycyjnie, w urzędzie miasta lub gminy. Bez żadnych dodatkowych kosztów. Sytuacja opodatkowania także się różni, spółka z o.o. jest obciążona podatkiem dochodowym. Wynosi on 19% od dochodu brutto (w tym wypadku można skorzystać z obniżonej stawki 9% dla małych podatników i dla tych, którzy dopiero zaczynają działalność). Podatnikiem w jednoosobowej działalności gospodarczej jest sam przedsiębiorca, który musi odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Może to być 19% lub 17% i po przekroczeniu progu podatkowego – 32%.

Księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (pełna księgowość) musi być bardziej dokładna, co zdecydowanie jest zaletą. Ponieważ mamy lepszy pogląd na całość firmy, dzięki zdobytym informacjom możemy wdrożyć działania, które pomogą w rozwinięciu spółki. W jednoosobowej działalności wystarczy prowadzić księgi przychodów i rozchodów (uproszczona księgowość).

W spółce z o.o. wierzyciel nie odpowiada swoim prywatnym majątkiem, w razie zadłużenia czy innego wypadku. Odpowiedzialność wspólników dotyczy tylko tych pieniędzmi, które wnieśli na rzecz spółki. Natomiast w jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

Działalność powinna być dopasowana do przedsiębiorcy, należy wziąć pod uwagę wszystkie cechy, aby poznać, czego Państwo potrzebują i czego wymagają od swojej firmy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Koszt założenia spółki z oo przez internet

Pytanie do eksperta: Jaka jest różnica w kosztach rejestracji spółki z o.o. przez internet, a w sposób tradycyjny?

Odpowiedź eksperta:Pierwszą sprawą jaka interesuje przedsiębiorców pragnących założyć spółkę jest koszt rejestracji. Jest to zrozumiałe, ponieważ do założenia spółki potrzebne są pieniądze, a wiedza o tym, ile i gdzie trzeba zapłacić jest z pewnością bardzo pomocna.

Pierwszą kwestią, którą powinno się wiedzieć jest to, że koszt założenia spółki z oo przez internet jest znacznie niższy od kosztów rejestracji spółki u notariusza.

Koszt założenia spółki z oo przez internet jest niższy o taksę notarialną, która zastąpiona jest elektroniczną umową spółki. Pierwszą i najkosztowniejszą wpłatą jest więc pokrycie kapitału zakładowego w wysokości minimum 5 000 zł. Następnie doliczyć trzeba do kosztów rejestracji opłatę sądową za wpis spółki do KRS, która przy rejestracji online wynosi 250 zł oraz 100 zł za ogłoszenie informacji o zarejestrowaniu spółki z MSiG. Założenie spółki wiąże się także z koniecznością opłacenia PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych), który wynosi w przypadku rejestracji elektronicznej (przy kapitale zakładowym 5 000 zł) około 23 zł.

Dodatkowym kosztem jest opłata za pełnomocnika, który wykona za nas wszystkie formalności i cały proces rejestracji będzie spoczywał na jego barkach-uzależniona od firmy i rodzaju usługi.

Ewentualną opłatą jest także ta towarzysząca zgłoszeniu spółki do rejestru VAT. Jest to płatność za potwierdzenie zarejestrowania spółki w VAT, która wynosi 170 zł. Bez potwierdzenia rejestracji w VAT dokonać można jej za darmo.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Umowa spółki a rejestracja online

Pytanie do eksperta: Umowa spółki a rejestracja online – na co należy zwrócić uwagę?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą prawną przez osoby decydujące się na założenie firmy. Jedną z metod rejestracji jest rejestracja spółki online. Przed rozpoczęciem tej formy rejestracji podmiotu warto jednak przeanalizować kwestie „Umowa spółki a rejestracja online”, ponieważ związana jest z pewnymi ograniczeniami.

Rejestracja spółki przez Internet (w systemie S24) jest korzystną opcją dla wspólników, którzy nie planują wprowadzać do umowy niestandardowych zapisów. Warto zaznaczyć, że wzorzec umowy udostępniony w S24 uniemożliwia jego modyfikowanie i trzeba dostosować się do zapisów w nim zawartych. Istnieje możliwość wyboru dostępnych postanowień umowy poprzez oznaczenie wariantu w systemie teleinformatycznym.

Istotnie należy wspomnieć o konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Wymagany jest on przy podpisywaniu dokumentów rejestracyjnych – umożliwia potwierdzenie tożsamości osób zakładających spółkę.

Dlaczego warto wybrać założenie spółki przez Internet?
– możliwość rejestracji spółki bez wychodzenia z domu,
– optymalizacja kosztów związanych z procedurą rejestracji,
– oszczędność czasu.

Założenie spółki za pośrednictwem systemu S24 umożliwia prowadzenie firmy w 1 dzień. Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie zakładania spółek oraz pozostałych form prawnych. Wszystkich zainteresowanych współpracą z naszą kadrą specjalistów zachęcamy do kontaktu. Przedstawimy szczegółowo ofertę oraz odpowiemy na pytania.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zadzwoń