Posts tagged: zakładanie spółki pomoc

Jak zarejestrować spółkę w KRS 2023

Pytanie do eksperta: Jak zarejestrować spółkę w KRS 2023?

Odpowiedź eksperta:Nie da się w kilku zdaniach odpowiedzieć na pytanie Jak zarejestrować spółkę w KRS 2023 roku. Jest to zagadnienie bardzo złożone i bardzo obszerne. Wszystko zależy od tego jakie są potrzeby osoby planujące podjęcie własnej działalności gospodarczej w nowym roku.

Pierwsze pytanie, na jakie należy sobie odpowiedzieć, dotyczy najbardziej odpowiedniej formy prawnej. Do wyboru jest szereg różnych możliwości – spółka z o.o, komandytowa, akcyjna czy prosta spółka akcyjna. Każda z nich różni się od siebie i została skonstruowana w taki sposób aby zaspokajać odmienne potrzeby przedsiębiorców. I tak, dla start upów najbardziej odpowiednia będzie prosta spółka akcyjna, dla tych którzy chcą szybko założyć firmę i prowadzić ją bez ryzyka – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zanim przystąpi się do rejestracji, warto zapytać o radę eksperta lub samemu zapoznać się z charakterystyką poszczególnych spółek.

Kolejne pytanie dotyczy już samej procedury i tego jak zarejestrować spółkę w KRS 2023. Tutaj również występuje wiele zmiennych. Sposób przeprowadzenia rejestracji zależy od tego czego potrzebuje przyszły właściciel firmy. Jeśli zależy mu na spersonalizowanej treści umowy spółki, konieczne będzie jej zawarcie w formie aktu notarialnego. Jeśli zależy mu na czasie, warto będzie zdecydować się na założenie spółki w S24 i założenie podmiotu przez internet. Dodatkowym aspektem, który warto rozważyć jest to, czy spółkę założy się samemu, czy też skorzysta z pomocy eksperta oraz jaki zakres usług będzie będzie obejmowała współpraca.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Podpis ePUAP

Pytanie do eksperta: Czym jest i do czego służy podpis ePUAP?

Odpowiedź eksperta: EPUAP to inaczej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Jak sama nazwa wskazuje dzięki tej platformie zyskujemy możliwość elektronicznego załatwiania spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, a potrzebny nam jest do tego jedynie Internet. Korzystanie z ePUAP pozwala nam zaoszczędzić czas na stanie w kolejkach, a dzięki elektronicznemu systemowi nie obowiązują nas godziny pracy urzędów. Dodatkowo platforma umożliwia nam stały dostęp do śledzenia statusów naszych spraw i wniosków. Coraz więcej udostępnia swoje usługi na ePUAP. Możemy teraz skorzystać z USC, ZUS, NFZ, US, KRK, UP czy wielu innych urzędów administracji publicznej.

Aby założyć konto na ePUAP wymagany jest numer PESEL. Aczkolwiek należy pamiętać, że w celu podpisania dokumentów urzędów musimy posiadać Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Założenie tego pierwszego jest darmowe i można tego dokonać podczas rejestracji do platformy ePUAP właśnie przy podaniu numeru PESEL. Po założeniu konta w systemie możemy od razu z niego korzystać. Natomiast warto jest wspomnieć, że Profil Zaufany możemy potwierdzić na dwa sposoby. Pierwszy z nich odbywa się za pomocą konta bankowego, co jest znacznie szybszym rozwiązaniem, ponieważ nie należy czekać na potwierdzenie naszej tożsamości. Natomiast wybierając drugą metodę, należy osobiście w ciągu 14 dni zjawić się w punkcie potwierdzania tożsamości z dowodem osobistym lub paszportem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ WYROBIENIA E-PODPISU więcej

 

Wirtualne adresy siedziby

Pytanie do eksperta: Czy wirtualne biuro może być podane jako adres jej siedziby?

Odpowiedź eksperta: W praktyce bardzo często wirtualne biuro stanowi alternatywę dla tradycyjnego biura stacjonarnego. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które chciałyby założyć własną działalność, ale obawiają się kosztów związanych z wynajmowaniem lokalu pod prowadzenie działalności.

Nie ma możliwości założenia firmy bez wcześniejszego podania miejsca jej prowadzenia. Mowa tutaj o miejscu dokonywania czynności organizacyjnych, zamawiania towarów, obliczaniu podatków, sporządzaniu deklaracji podatkowych, jak również przechowywaniu firmowych dokumentów.

Wówczas na ratunek przychodzi wirtualne biuro – czym ono jest?

Otóż jest to usługa, która polega na wynajęciu miejsca w celu prowadzenia działalności. Świadczą ją firmy, które posiadają zarówno przestrzeń biurową, jak i kadrę pracowników biurowych. Zadaniem pracowników wirtualnego biura jest odbieranie telefonów, obsługa poczty Klienta, jak również przyjmowanie interesantów. Ogólnie rzecz ujmując, pełnią rolę sekretariatu. Szersza oferta wirtualnych biur obejmuje wynajem sal konferencyjnych.

Wirtualne biuro nie dla każdego przedsiębiorcy okaże się dobrym rozwiązaniem. Otóż osobom, które zamierzają pracować za biurkiem, bądź ich praca wymaga posiadania biura, rozwiązanie to niekoniecznie okaże się korzystne finansowo i rozsądne.

Ważne jest to, aby przed podpisaniem umowy dokładnie sprawdzić interesujące biuro. Bardzo ważne jest, aby dokonać analizy zarówno lokalizacji, jak i standardów biura oraz kompetencji jego pracowników. Można również zaczerpnąć opinii Klientów, którzy już z oferty danego biura korzystały, bądź nadal korzystają.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ WIRTUALNEGO BIURA więcej

Umowa zbycia udziałów w spółce z oo

Pytanie do eksperta:  Jak zbyć udziały w spółce z o.o.?

Odpowiedź eksperta:Jeśli ktoś z Państwa prowadzi własną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powinien również zdawać sobie sprawę z tego, że jej skład osobowy może ulegać zmianom. Wspólnicy, którzy w posiadaniu mają udziały, mają możliwość je zbywać (odchodzić ze spółki), jak również nabywać (wstępować do spółki).

Aby zbycie udziałów w spółce mogło mieć miejsce, konieczne jest jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zbycie udziałów może dotyczyć wyłącznie tych udziałów, które reprezentują zarejestrowany kapitał zakładowy. Tym sposobem nie ma możliwości sprzedaży udziałów oraz zmiany składu osobowego wspólników w spółce z o.o. w organizacji.

Zanim przystąpi się do przygotowania umowy zbycia udziałów, należy bardzo dokładnie przeanalizować treść umowy spółki pod kątem tego, czy istnieje możliwość zbycia udziałów.

Odgórnie ustalone przepisy prawa narzucają formę w jakiej powinna zostać sporządzona umowa zbycia udziałów spółki z o.o..Okazuje się, iż musi ona posiadać pisemną formę wraz z notarialnie podpisanymi poświadczeniami. W następnej kolejności po dokonaniu sprzedaży udziałów należy poinformować spółkę o zmianie udziałowca. Wówczas zarząd spółki zobowiązany jest do aktualizacji w księdze udziałów, a następnie przekazuje nową listę wspólników do KRS.

W razie zainteresowania naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA SPÓŁKI Z O.O. więcej

CRBR a konto w banku

Pytanie do eksperta: Jaki wpływ na funkcjonowanie firmy ma wpis do CRBR?

Odpowiedź eksperta: Z dniem 31 stycznia 2022 roku upłynął odgórnie narzucony termin na zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych w CRBR. W dalszym ciągu nie każdy zobowiązany przedsiębiorca wywiązał się z tego obowiązku. Powoli zaczynają być wdrażane konsekwencje dla podmiotów, które owego wpisu nie dokonały.

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z tym, co zostało zawarte w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu, obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w CRBR spoczywa na organizacjach pozarządowych, które działają w formie stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielni.

Wyjątkiem od tej reguły są podmioty takie, jak:
– stowarzyszenia zwykłe,
– związki stowarzyszeń, – organizacje pozarządowe, które nie figurują w KRS (m.in. koła gospodyń wiejskich i szkolne kluby sportowe)
– organizacje pozarządowe, które figurują w KRS, ale mając formę jak np. kościelne osoby prawne lub kółka rolnicze.

Jak zatem widać, posiadanie wpisu do KRS nie wiążę się z koniecznością dokonania zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych.

Coraz częściej zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy napotkali na problem w zakresie współpracy z bankami. Zdarza się, iż banki weryfikują czy dana firma posiada wpis do CRBR i w przypadku jego braku (jeśli była obowiązkowa) odmawiają zakładania kont, wykonywania przelewów, jak również udzielania przelewów.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w dokonaniu wpisu firmy do CRBR, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zmiana prezesa spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak wygląda zmiana prezesa w spółce z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Prezesem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nazywa się osobę, stojącą na czele zarządu. Jego powołanie, a w zasadzie wyróżnienie jednego z członków zarządu, nie jest obowiązkowe i wynika z indywidualnych potrzeb danego podmiotu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może zostać powołana i funkcjonować bez swojego najważniejszego organu czyli zarządu, może jednak działać bez kogoś kto będzie mu przewodniczył.

 

Powołanie prezesa nie wiąże się z żadnymi standardowymi przywilejami, które wynikać będą z pełnionej funkcji i zostaną nadane “z urzędu”. Jeśli wspólnikom zależy na tym aby jego kompetencje zostały poszerzone, musi zadbać o to za pośrednictwem wprowadzenia zmian w treści umowy, o ile w czasie jej sporządzania kwestia ta nie została już uregulowana. Najbardziej powszechnym przywilejem przyznawanym prezesowi jest udzielenie mu głosu rozstrzygającego, który zapewni mu możliwość podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie powzięcia uchwały, jeśli głosy pozostałych członków zarządu rozkładają się po równo.

Powołanie prezesa dokonywane jest za pomocą uchwały wspólników i wymaga zgłoszenia tego faktu do rejestru przedsiębiorców. Jeśli w trakcie trwania spółki zmieni się osoba obejmująca to stanowisko, konieczne będzie zaktualizowanie danych spółki w KRS i zgłoszenie faktu zmiany prezesa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. W tym celu należy przygotować dokumenty, zalogować się do PRS lub S24 oraz uiścić obowiązkową opłatę od wniosku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ AKTUALIZACJI DANYCH więcej

 

Aktualizacja danych spółki odrzucenie wniosku

Pytanie do eksperta: Co zrobić jeśli sąd odrzuci wniosek o aktualizację danych KRS?

Odpowiedź eksperta:

Aktualizowanie danych spółki w KRS

Zgłoszenie do KRS zmian zachodzących w spółce stanowi obowiązek wszystkich spółek podlegających wpisowi. Aktualizować należy szereg danych, takich jak zmiana przedmiotu PKD, nazwy, siedziby, danych członków zarządu czy wspólników. Do rejestru musi zostać zgłoszona każda zmiana dokonywana w umowie podmiotu. Nie ma więc możliwości aby w ramach prowadzenia działalności, prędzej czy później, nie pojawiła się konieczność aktualizacji danych.

Odrzucenie wniosku o aktualizację danych KRS

Istnieją dwie opcje złożenia wniosku o zmianę danych. Pierwszy z nich – zmian danych w PRS przeznaczony jest dla spółek, których umowa została sporządzona w formie aktu notarialnego. Drugi sposób, również elektroniczny, to zmiana danych spółki w S24. Jest to opcja, z której korzystać mogą wyłącznie podmioty założone w S24, jeśli ich dane nie były aktualizowane z aktem notarialnym.

Pomimo, że obydwa systemy są bardzo intuicyjne, to o pomyłki nie trudno. Aby sporządzić wniosek należy wypełnić szereg elektronicznych formularzy i załączyć odpowiednie wnioski. Co ważne, nie ma miejsca na najmniejszy błąd – literówkę czy pominięcie chociażby jednego pola. Najmniejszy błąd skutkuje odrzuceniem wniosku o aktualizację danych w KRS.

Poprawa wniosku o aktualizację danych

Jeśli sąd negatywnie rozpatrzy wniosek, przedsiębiorca otrzyma stosowną informację, w której wyszczególnione zostaną wszystkie błędy i braki. Na ich uzupełnienie otrzyma tylko 7 dni. Aby zyskać gwarancję, że tym razem sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek warto skorzystać z pomocy doradcy, który uzupełni dokumenty we właściwy sposób oraz udzieli wskazówek, pozwalających w przyszłości unikać odrzucenia wniosku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ AKTUALIZACJI DANYCH więcej

 

S24 odrzucenie wniosku

Pytanie do eksperta: Czy elektroniczny wniosek o rejestrację spółki może zostać odrzucony przez system s24?

Odpowiedź eksperta: Tak, zdarzają się takie przypadki. Sytuacje te nie są spowodowane błędami czy awariami systemu S24 tylko mają związek z wnioskiem, który zawierał błędy.

Najczęstsze błędy we wniosku o rejestracji spółki

Najczęstszymi błędami we wnioskach rejestracyjnych są literówki, niewypełnienie wszystkich pól lub ich błędne wypełnienie, niedołączenie wszystkich wymaganych dokumentów bądź brak podpisów. O takie błędy nie trudno kiedy wypełnia się szereg formularzy i wpisuje dane do dziesiątek pól. Są to z pozoru nieduże pomyłki, jednak nawet one mogą być przyczyną odrzucenia wniosku. Aby został rozpatrzony pozytywnie, musi być od początku do końca wypełniony poprawnie.

Ile jest czasu na poprawę wniosku s24

Krajowy Rejestr Sądowy zazwyczaj w ciągu 24 godzin rozpatruje złożony wniosek rejestracyjny i wydaje postanowienie o decyzji rejestracji firmy lub odrzuceniu wniosku czyli jego zwrocie. W przypadku tej drugiej sytuacji Sąd przeważnie określa termin 7 dni na poprawienie wniosku lub dostarczenie brakujących dokumentów. Poprawnie złożony wniosek ponownie niesie swoje skutki od daty złożenia poprzedniego wniosku. Niewywiązanie się natomiast z tego obowiązku skutkuje całkowitym odrzuceniem przez Sąd wniosku rejestracyjnego. Po otrzymaniu informacji o odrzuceniu wniosku o wpis, jest tylko tydzień aby nanieść wszystkie poprawki i skompletować brakującą dokumentację.

Pomoc po odrzuceniu wniosku o wpis do KRS

Przedsiębiorcy, którzy zakładają swoją pierwszą spółkę bez wątpienia powinni skorzystać z pomocy ekspertów podczas przygotowania oraz przeprowadzenia procesu rejestracyjnego. Ilość dokumentów i innych formalności, jak również znajomość przepisów, aby wybrać najkorzystniejsze rozwiązania czy zapisy, które będą ułatwieniem w późniejszym działaniu firmy jest ogromna. Dzięki specjalistom nowi przedsiębiorcy zaoszczędzą czas, nerwy oraz pieniądze i otrzymają pewność, że wszelkie firmowe dokumenty są poprawnie sporządzone i złożone.

Nasze biuro oprócz prowadzenia księgowości dla firm i spółek świadczy również usługi pomocy podczas procesu rejestracji. Zapraszamy do kontaktu, przedstawimy pełną ofertę i odpowiemy na pytania.

Tutaj dowiesz się więcej o ominięciu składki zdrowotnej w spółce z o.o.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Odrzucenie wniosku o założenie spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Dlaczego Krajowy Rejestr Sądowy odrzucił wniosek o rejestrację spółki?

Odpowiedź eksperta: Odrzucenie wniosku o założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Sąd Rejestrowy może mieć kilka przyczyn np. złożony wniosek jest niekompletny, zawiera błędy formalne lub informacje niezgodne z prawem.

Sąd do decyzji o odrzucenie dołącza dokument zarządzenia o zwrocie, w którym wyjaśnia lub określa, które elementy nie spełniały wymogów. Przedsiębiorca w większości przypadków otrzymuje termin 7 dni na poprawienie błędów i złożenie poprawnego wniosku z kompletem dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardzo ważne jest, aby ponownie składane dokumenty nie zawierały już żadnych błędów. Ponownie złożony wniosek będzie mógł wówczas wywołać skutek prawny od daty złożenia pierwszego wniosku.

Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez Sąd skutkuje automatycznym zakończeniem postępowania, a ponowne złożenie wniosku rozpocznie nową rejestrację spółki. Takie postępowanie skutkuje wydłużeniem czasu rejestracji i jej opóźnieniem oraz wiąże się z poniesieniem dodatkowych, niepotrzebnych kosztów.

Jeśli ktoś z Państwa otrzymał odrzucenie wniosku rejestracyjnego przez Sąd lub został wezwany do uzupełnienia braków to polecamy skorzystać z pomocy naszych ekspertów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek oraz wyprowadzaniu postępowań rejestracyjnych, aby zakończyły się sukcesem. Oferowana usługa jest kompleksowa – zajmiemy się wszystkimi czynnościami związanymi z procesem odrzucenia wniosku oraz sporządzimy odpowiednio pismo przewodnie lub wniosek o zwrot kosztów pierwszej próby rejestracji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Jak poprawić wniosek o rejestrację spółki?

Pytanie do eksperta: Czy odrzucony wniosek o rejestrację spółki można poprawić i złożyć ponownie?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście, jest taka możliwość. Wniosek o rejestrację spółki w zależności w jakim systemie został złożony S24 czy PRS przy swoim statusie odrzucenia powinien mieć dokument zarządzenia o zwrocie wniosku. Zawiera on informację o powodzie zwrotu z ewentualnym wyjaśnieniem, które dokumenty lub załączniki zawierały błędy. Na dokumencie można znaleźć również informację, że na poprawię i ponowne złożenie wniosku nowy przedsiębiorca ma 7 dni licząc od daty doręczenia zarządzenia. Złożenie dokumentów ponownie jednak po terminie skutkuje traktowaniem przez Sąd wniosku jako całkiem nowy.

Należy zatem jeszcze raz sporządzić wniosek o rejestrację spółki z załącznikami odpowiednio wypełnionymi, tak aby nie było już żadnych błędów oraz braków formalnych. Jeśli ponownie złożony wniosek będzie poprawny to wywoła on skutek prawny od daty złożenia pierwsze wniosku. Warto wraz z poprawionymi dokumentami sporządzić dodatkowo pismo przewodnie, które wnioskować będzie o zaliczenie poprzednio złożonej opłaty do tego wniosku. Można też na nowo opłacić wniosek, a ewentualnie później wnioskować do Sądu o zwrot poniesionej wcześniej opłaty.

W sytuacji, gdy samodzielnie składany wniosek został odrzucony najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów zajmujących się rejestracją spółek, gdyż gwarantuje to, że poprawiony wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez KRS. Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu procesu zakładania spółek, dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.
Zadzwoń