Posts tagged: zakładanie spółki pomoc

Odrzucenie wniosku o założenie spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Dlaczego Krajowy Rejestr Sądowy odrzucił wniosek o rejestrację spółki?

Odpowiedź eksperta: Odrzucenie wniosku o założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Sąd Rejestrowy może mieć kilka przyczyn np. złożony wniosek jest niekompletny, zawiera błędy formalne lub informacje niezgodne z prawem.

Sąd do decyzji o odrzucenie dołącza dokument zarządzenia o zwrocie, w którym wyjaśnia lub określa, które elementy nie spełniały wymogów. Przedsiębiorca w większości przypadków otrzymuje termin 7 dni na poprawienie błędów i złożenie poprawnego wniosku z kompletem dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardzo ważne jest, aby ponownie składane dokumenty nie zawierały już żadnych błędów. Ponownie złożony wniosek będzie mógł wówczas wywołać skutek prawny od daty złożenia pierwszego wniosku.

Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez Sąd skutkuje automatycznym zakończeniem postępowania, a ponowne złożenie wniosku rozpocznie nową rejestrację spółki. Takie postępowanie skutkuje wydłużeniem czasu rejestracji i jej opóźnieniem oraz wiąże się z poniesieniem dodatkowych, niepotrzebnych kosztów.

Jeśli ktoś z Państwa otrzymał odrzucenie wniosku rejestracyjnego przez Sąd lub został wezwany do uzupełnienia braków to polecamy skorzystać z pomocy naszych ekspertów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek oraz wyprowadzaniu postępowań rejestracyjnych, aby zakończyły się sukcesem. Oferowana usługa jest kompleksowa – zajmiemy się wszystkimi czynnościami związanymi z procesem odrzucenia wniosku oraz sporządzimy odpowiednio pismo przewodnie lub wniosek o zwrot kosztów pierwszej próby rejestracji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Jak poprawić wniosek o rejestrację spółki?

Pytanie do eksperta: Czy odrzucony wniosek o rejestrację spółki można poprawić i złożyć ponownie?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście, jest taka możliwość. Wniosek o rejestrację spółki w zależności w jakim systemie został złożony S24 czy PRS przy swoim statusie odrzucenia powinien mieć dokument zarządzenia o zwrocie wniosku. Zawiera on informację o powodzie zwrotu z ewentualnym wyjaśnieniem, które dokumenty lub załączniki zawierały błędy. Na dokumencie można znaleźć również informację, że na poprawię i ponowne złożenie wniosku nowy przedsiębiorca ma 7 dni licząc od daty doręczenia zarządzenia. Złożenie dokumentów ponownie jednak po terminie skutkuje traktowaniem przez Sąd wniosku jako całkiem nowy.

Należy zatem jeszcze raz sporządzić wniosek o rejestrację spółki z załącznikami odpowiednio wypełnionymi, tak aby nie było już żadnych błędów oraz braków formalnych. Jeśli ponownie złożony wniosek będzie poprawny to wywoła on skutek prawny od daty złożenia pierwsze wniosku. Warto wraz z poprawionymi dokumentami sporządzić dodatkowo pismo przewodnie, które wnioskować będzie o zaliczenie poprzednio złożonej opłaty do tego wniosku. Można też na nowo opłacić wniosek, a ewentualnie później wnioskować do Sądu o zwrot poniesionej wcześniej opłaty.

W sytuacji, gdy samodzielnie składany wniosek został odrzucony najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów zajmujących się rejestracją spółek, gdyż gwarantuje to, że poprawiony wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez KRS. Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu procesu zakładania spółek, dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Jak zarejestrować prostą spółkę akcyjną 2022?

Pytanie do eksperta: Jak zarejestrować prostą spółkę akcyjną 2022?

Odpowiedź eksperta:Założenie własnej działalności gospodarczej i przeprowadzenie rejestracji, niezależnie od formy prawnej, którą wybierzemy, stanowi złożoną i skomplikowaną procedurę. Pomimo, iż ustawodawca dokłada wszelkich starań aby w jak największym stopniu uprościć proces zakładania firmy, nadal jest to przedsięwzięcie skomplikowane. Przed przystąpieniem do rejestracji koniecznie należy zapoznać się z podstawowymi przepisami kodeksu spółek handlowych, z listą dokumentów i danych jakie należy przygotować oraz zdecydować: o formie prawnej, o formie w jakiem przygotowana zostanie umowa, wysokości kapitału, podziale udziałów, sposobie reprezentacji, czy powołanych organach.

Nawet dla najlepiej przygotowanego przedsiębiorcy, jeśli nigdy wcześniej nie przeprowadzał on rejestracji, procedura może wydać się skomplikowana i zrodzić wątpliwości. Zanim zdecydujemy się na samodzielne założenie firmy, powinniśmy zapoznać się z konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwego sporządzenia dokumentów. Najważniejszą z nich jest odrzucenie wniosku i wezwanie do ich poprawienia i ponownego złożenia, co z kolei wiąże się z przedłużaniem się procedury i dodatkowymi kosztami.

Prostą spółkę akcyjną możemy założyć na dwa sposoby – z umową opracowaną indywidualnie, gdzie konieczne jest sporządzenie treści umowy i zawarcie jej w formie aktu notarialnego oraz z umową na bazie wzorca Nie ma już możliwości posłużenia się tradycyjnymi, papierowymi wnioskami – wszystkie dokumenty tworzone i generowane są w systemie elektronicznym PRS lub S24.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

Jak uzyskać NIP dla spółki z o.o. 2022

Pytanie do eksperta: Jak uzyskać NIP dla spółki z o.o. 2022?

Odpowiedź eksperta:Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi wieloetapowy proces. Pierwszym z nich jest przygotowanie do przeprowadzenia procedury, który polega na zebraniu informacji, przemyśleniu spraw dotyczących funkcjonowania podmiotu na rynku oraz sposobu założenia firmy. Właściwa rejestracja polega na założeniu konta w odpowiednim systemie, opcjonalnie sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego, wypełnieniu elektronicznych formularzy, podpisaniu i przesłaniu wniosków do KRS. Ostatnim etapem jest dopełnienie pozostałych formalności, do których należą między innymi zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz złożenie danych uzupełniających na formularzu NIP-8.

Składanie wniosków o nadanie NIP i REGON kiedyś stanowiło jedną z czynności, które należało wykonać po uzyskaniu wpisu do KRS. Aktualnie po tym jak spółka oficjalnie trafi do rejestru, dane automatycznie przesyłane są do pozostałych urzędów rejestrowych w celu wygenerowania dla nich numerów NIP i REGON. Na informacje o nadaniu numerów zazwyczaj czeka się około 3 dni roboczych. Jest to usługa wykonywana całkowicie bez udziału przedsiębiorcy i nie wymaga uiszczenia żadnych dodatkowych opłat. Numer NIP muszą posiadać wszystkie spółki, nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez posługiwania się Numerem Identyfikacji Podatkowej.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja firmy w Polsce Ukrainiec

Pytanie do eksperta: W jaki sposób Ukrainiec może rozpocząć prowadzenie firmy w Polsce.

Odpowiedź eksperta:Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc dla Ukraińców, którzy chcą otworzyć firmę w Polsce. Od wielu lat pomagamy obcokrajowcom w zakładaniu firm na terytorium Polski. Swoją ofertę kierujemy do osób, które chcą ograniczyć swój udział w procesie rejestracji do minimum.

 

  • Rejestracja firmy w Polsce Ukrainiec oferta:
  • wsparcie doświadczonej kadry specjalistów
  • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej
  • doradztwo w wyborze kodów PKD
  • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej
  • rejestracja spółki w S24 lub PRS
  • nadanie NIP, REGON, KRS

 

W imieniu klienta kompleksowo zakładamy działalność, świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Wielu obcokrajowców musi posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny w celu potwierdzenia tożsamości na dokumentacji elektronicznej. Nasze biuro oferuje również pomoc w wyrobieniu i aktywacji podpisów elektronicznych.

Zainteresowanych założeniem firmy w Polsce zapraszamy do kontaktu.

Nasi konsultaci przedstawią szczegółowe informacje na temat oferty „Rejestracja firmy w Polsce Ukrainiec”.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ USŁUG DLA OBCOKRAJOWCÓW więcej

 

Rejestr akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej

Pytanie do eksperta: Czy Prosta Spółka Akcyjna musi prowadzić Rejestr Akcjonariuszy?

Odpowiedź eksperta:Tak, ten obowiązek wynika z przepisów prawa.

Prosta Spółka Akcyjna stanowi nową formę prowadzenia firmy, która w przeciwieństwie do pozostałych jest bardzo elastyczna, nowoczesna i innowacyjna. W PSA akcje są zdematerializowanie, co oznacza, że nie posiadają one formy papierowego dokumentu.

Rejestr Akcjonariuszy PSA stanowi elektroniczny system pozwalający na ewidencję akcjonariuszy i posiadanych przez nich akcji. Prowadzony jest przez określone w Kodeksie Spółek Handlowych uprawnione podmioty np. Notariusza, biuro maklerskie czy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Prosta Spółka Akcyjna podczas jej zakładania powinna wybrać odpowiedni podmiot, którzy będzie zobligowany do prowadzenia rejestru. Walne zgromadzenie w postaci uchwały musi wyrazić zgodę na dany wybór, a następnie PSA może podpisać stosowną umowę o prowadzenie rejestru z danym podmiotem.

Rejestr akcjonariuszy PSA musi być prowadzony od momentu jej założenia do momentu wykreślenia z KRS, a obowiązek ten wiąże się z kosztami w wysokości kilku tysięcy złotych w skali roku. Warto pamiętać, iż rejestr nie musi być w sposób ciągły prowadzony przez jeden podmiot, umowę o prowadzenie rejestru może rozwiązać każda ze stron.

Rejestr Akcjonariuszy jest jawny i dostępny dla spółki oraz każdego jej akcjonariusza.

Niedopełnienie obowiązku prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej wiąże się z karą grzywny w wysokości ok. 20 tysięcy złotych dla każdej osoby odpowiedzialnej za nieprowadzenie rejestru.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

Koszt prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Pytanie do eksperta: Ile średnio wynoszą opłaty za Rejestr Akcjonariuszy?

Odpowiedź eksperta:Z pojęciem Rejestru Akcjonariuszy mamy do czynienia w niepublicznych spółkach akcyjnych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych.

Niedawna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych wyeliminowała z obrotu akcje w formie papierowej oraz akcje na okaziciela. Rejestr Akcjonariuszy prowadzony w formie elektronicznej jest więc stosunkowo nową instytucją prawną.

Rejestr Akcjonariuszy jest jawny dla spółki i akcjonariuszy oraz dostępny dla emitentów.

W rejestrze ujawniane są akcje rejestrowe wraz z informacjami o prawach jakie są z nimi związane.

Prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy zajmują się podmioty uprawnione do tego zadania m.in. domy maklerskie, banki, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne działalności maklerskiej, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz notariusze (tylko dla Prostych Spółek Akcyjnych).

Koszty dla spółki związane z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy są dość wysokie, w granicach kilkuset złotych. Ciężko jednoznacznie oszacować miesięczny koszt, gdyż wycena następuje na podstawie ilości akcjonariuszy oraz wykonywanych operacji. Do podstawowej ceny w zależności od pakietu często należy doliczyć opłaty jednorazowe za np. otwarcie rejestru.

Podczas wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru spółka powinna zrobić rozeznanie rynku i porównać pełną ofertę cenową wraz z kosztami jednorazowymi, jak również zwrócić uwagę na doświadczenie, lata działania oraz liczbę i opinię klientów. Warto też wybrać jednostkę, która udostępnia nowoczesne narzędzia pozwalające na sprawną i bezpieczną obsługę rejestru.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

Rejestracja spółki przez Internet

Pytanie do eksperta: Dlaczego rejestracja przez s24 jest lepsza niż standardowa?

Odpowiedź eksperta:Na rejestrację spółki z o.o. przez internet decyduje się coraz to większa liczba przedsiębiorców, gdyż niesie to za sobą wiele korzyści. Założenie takiej działalności wirtualnie wiąże się z mniejszą ilością potrzebnych funduszy, a także krótszym czasem oczekiwania, niż stworzenia jej w sposób tradycyjny.

Głównym powodem rejestracji spółki z o.o. przez internet jest ochrona kapitału. Ograniczona odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania oznacza, że w wypadku, gdy firma planuje przedsięwzięcia związane z dużym ryzykiem, nie odpowiadają za to sami wspólnicy swoim prywatnym majątkiem. Działa to także w drugą stronę- długi osoby prywatnej, nie mają wpływu na działanie spółki.

 

Korzyści wynikające z rejestracji spółki przez Internet to na pewno wygoda, gdyż wszystkie formalności mogą być załatwiane bez wychodzenia z domu. Unikną też Państwo wizyty u Notariusza, a co za tym idzie, zaoszczędzą Państwo pieniądze.

Wpłacona kwota odpowiada za ilość przysługujących udziałów wspólnika/wspólników.

Również jest to bardziej elastyczna forma prawna. Możliwe jest podjęcie działalności jednoosobowej, jak i takiej, która będzie obejmowała więcej podmiotów.

Rejestracja spółki z o.o. przez internet może wiązać się z powodem dla osiągnięcia zysku, ale tak naprawdę może być utworzona w każdym prawnie dopuszczalnym celu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani założeniem spółki zdalnie, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. Dopełnimy wszystkich formalności związanych z rejestracją.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja PSA Kraków

Pytanie do eksperta: Jak zarejestrować prostą spółkę akcyjną?

Odpowiedź eksperta:Od 1 lipca 2021 roku na rynek został wprowadzony nowy rodzaj spółki- prosta spółka akcyjna. Ten rodzaj działalności został stworzony z myślą o osobach, które dopiero zakładają swoją pierwszą firmę. Prosta spółka akcyjna jest idealnym rozwiązaniem dla młodych przedsiębiorców.

Przede wszystkim P.S.A. to bardzo elastyczne podejście do organów, akcji czy umowy spółki. Może ona być dostosowana do potrzeb przedsiębiorcy. Ważną cechą tego typu działalności jest bardzo niski kapitał, który wynosi symboliczną złotówkę. Prostą spółkę akcyjną można prowadzić wyłącznie korzystając z internetu, jest dużo lepiej zintegrowana z elektronicznym rozwiązaniami niż inne spółki. Podobnie wygląda to z założeniem, ponieważ P.S.A. rejestruje się internetowo w systemie S24.

Aby założyć prostą spółkę akcyjną w pierwszej kolejności należy skupić się na umowie. Dokument ten może być przygotowany w systemie S24, przy użyciu wzorów umowy lub u notariusza. To drugie rozwiązanie pozwala dostosować umowę do własnych potrzeb i oczekiwań. Po zawarciu umowy, należy zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. W zależności w jaki sposób przygotowywana była umowa spółki, można skorzystać z e-KRS na portalu S24 lub z Portalu Rejestrów Sądowych. Ostatnim krokiem jest ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowych i Gospodarczym.

Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że wszystkie dokumenty zostały prawidłowo złożone, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy. Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w rejestracji prostej spółki akcyjnej. Przeprowadzimy przez cały proces, dzięki czemu nie będą się Państwo musieli martwić o jakiekolwiek formalności. Zapraszamy do kontaktu.
 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

Zmiana kodów PKD spółki

Pytanie do eksperta: Czy możliwa jest zmiana kodów PKD spółki?

Odpowiedź eksperta: Oczywiście, kody PKD spółki można zmienić w każdej chwili, gdy tylko nadejdzie taka potrzeba bądź konieczność. Kody PKD to Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności. Określają one obszar działalności firmy. Stosowanie kodów PKD w dokumentach rejestrowych ma charakter statystyczny, a na ich podstawie nadawany jest numer REGON firmie.

Obowiązek stosowania kodów PKD dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych, kapitałowych, spółdzielni i fundacji. Kody PKD należy wybrać podczas rejestracji firmy w urzędzie lub sądzie rejestrowym.

W spółce osobowej lub kapitałowej należy wybrać 1 przeważający kod działalności firmy oraz max. 10 dodatkowych kodów. Należy wpisać te kody w umowie spółki na etapie jej tworzenia, a dodatkowo drugi raz podaje się je we wniosku rejestracyjnym spółki – kody podawane w KRS muszą zawierać się również w umowie spółki. Nasi specjaliści polecają do umowy spółki dopisać bardzo szeroki zakres kodów (nie ma żadnych limitów), pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnych kosztów związanych z każdorazowymi zmianami tej kwestii w umowie spółki.

Każdą zmianę kodów PKD należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały lub zmiany w umowie spółki. Należy pamiętać, iż kody podane w KRS zawsze muszą zgadzać się z tymi w umowie spółki oraz być aktualne.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy związanej z dokonaniem aktualizacji w kwestii zmiany zakresu kodów PKD spółki.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Zadzwoń