Posts tagged: zakładanie spółek zoo

Gotowa umowa spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Postanowiłem założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W jaki sposób zawrzeć jej umowę?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Dokument ten musi zostać podpisany przez wspólników w obecności notariusza, a w przypadku obcokrajowców, nie władających w sposób płynny językiem polskim dodatkowo pod nadzorem tłumacza przysięgłego.

Aby umowa spółki była ważna muszą znaleźć się na niej następujące informacje:

Umowa spółki
W umowie musi znaleźć się pełna nazwa firmy wraz z dopiskiem “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub jednym ze skrótów. Siedzibą z kolei jest miejscowość, w której obrady prowadzi Zarząd Spółki.

Przedmiot działalności spółki z o.o.
Przedmiot działalności spółki należy określić na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Kapitał zakładowy
Do założenia spółki wymaga się wniesienie kapitału zakładowy w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych. Może mieć ona zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, czyli tak zwany aport.

Udziały wspólników
W umowie spółki należy jasno określić, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Jeżeli tak wówczas udziały muszą być równej wielkości.

Liczba i wartość nominalna udziałów
Wartość nominalna udziału w spółce z o.o. nie może być mniejsza niż 50 złotych. Ilość z kolei ustala się na podstawie wysokości kapitału oraz wartości udziałów.

Czas trwania spółki z o.o.
Spółkę z o.o. można utworzyć na czas nieokreślony oraz określony. Jeżeli określimy czas jej funkcjonowania wówczas należy podać tutaj dokładną datę zakończenia działalności bądź określić zdarzenie, które to spowoduje.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja spółki w 2018

Pytanie do eksperta: Jaki jest koszt rejestracji spółki z o.o. w 2018 roku?

Odpowiedź eksperta:Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona w sposób tradycyjny bądź uproszczony. Sposoby te znacznie różnią się od siebie nie tylko pod względem ponoszonych kosztów, ale także czas rejestracji. Koszt rejestracji spółki z o.o. jest taki sam jak w poprzednich latach, jednak zależy on głównie od sposobu jej założenia.

Warto wiedzieć, że niezmiennym kosztem przy jednym i drugim sposobie rejestracji spółki jest kapitał zakładowy, którego minimalna wysokość wynosi 5 000 złotych.

Rejestrując spółkę z o.o. tradycyjnie przedsiębiorca musi uzbroić się w cierpliwość. Założenie spółki może trwać nawet kilka tygodni. Umowa spółki tworzona jest w formie aktu notarialnego, stąd konieczność obecności notariusza. Generuje to koszty, gdyż przedsiębiorca musi opłacić taksę notarialną, której wysokość uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego. Pozostałe obowiązkowe koszty to m.in opłata za wpis do KRS, opłata za ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku uproszczonej formy rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która odbywa się na platformie teleinformatycznej umowa spółki tworzona jest na podstawie wzorca dostępnego w serwisie, dzięki czemu nie trzeba opłacać kosztów notarialnych. Opłata za wpis do KRS jest znacznie niższa niż podczas tradycyjnej rejestracji. Założenie spółki po przesłaniu wniosku do wybranego sądu rejonowego trwa maksymalnie 24 godziny, co jest ogromną zaletą tej formy rejestracji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.