Posts tagged: zakładanie firmy

Rejestracja firmy w Warszawie

Pytanie do eksperta: Dlaczego warto zarejestrować firmę w Warszawie? Czym wyróżnia się to miasto na tle pozostałych?

Odpowiedź eksperta:Osoby pragnące zarejestrować działalność gospodarczą bardzo często pytają w jakim miejscu najlepiej to uczynić, tak aby firma już od początku miała większe szanse na odniesienie upragnionego sukcesu. Miasto, w którym podmiot został zarejestrowany stanowi jego siedzibę, która jak warto podkreślić znajduje się niemal we wszystkich rejestrach, a także w większości dokumentów. Firmy zarejestrowane w Warszawie bądź innym dużym mieście budzą o wiele większe zaufanie wśród potencjalnych klientów oraz partnerów biznesowych. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w początkowej fazie działalności, gdyż podmioty te nie posiadają jeszcze wiernego grona odbiorców.

Ulokowanie siedziby w centrum Warszawy jest niestety bardzo kosztowne i sprawia, że przedsiębiorca stawiający pierwsze kroki w biznesie zazwyczaj nie może pozwolić sobie na tradycyjny wynajem biurowca w stolicy. Decydując się na zakup gotowego podmiotu zarejestrowanego w Warszawie, otrzymujesz na własność spółkę przygotowaną do natychmiastowego rozpoczęcia działalności gospodarczej, dysponującą siedzibą ulokowaną w Warszawie. Co ważne, jej proces produkcyjny bądź usługowy może odbywać się w dowolnej lokalizacji.

Nasza firma oferuje sprzedaż gotowych podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych na terenie Warszawy, a także stolic poszczególnych województw. Ponadto świadczymy także usługi rejestracyjne. Zachęcamy zatem do kontaktu w celu zaznajomienia się ze szczegółami naszej oferty!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

ePUAP epodpis

Pytanie do eksperta: Czy mogą Państwo wyjaśnić mi co to jest ePUAP epodpis i do czego służy?

Odpowiedź eksperta: ePUAP to skrót od Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, która umożliwia założenie konta i posługiwanie się podpisem elektronicznym równorzędnym z własnoręcznym podpisem, w kontaktach z urzędami i instytucjami administracji publicznej.

Za pośrednictwem profilu można między innymi starać się o dotacje ze środków Unii Europejskiej, starać się o uzyskanie zezwoleń i koncesji, zarejestrować pojazd czy rozliczać podatek dochodowy PIT. Służy on również do elektronicznej korespondencji z urzędami. Wkrótce profil ePUAP będzie również niezbędny do zarejestrowania spółki w elektronicznym systemie online (niebawem w życie wejdzie rozporządzenie nakładające obowiązek posiadania zaufanego profilu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu rejestracji spółki w S24).

W pierwszej kolejności należy założyć konto w systemie dostępnym na stronie www.epuap.gov.pl. Następnie koniecznie trzeba wypełnić elektroniczny wniosek i udać się do jednego z punktów, w celu umożliwienia zweryfikowania danych wprowadzonych do formularza i potwierdzenia naszej tożsamości na podstawie dowodu osobistego.

Punktami, w których można potwierdzić tożsamość są urzędy np. Urząd Skarbowy, Starostwo powiatowe, Urząd Miasta i Gminy, urząd Wojewódzki, a nawet Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Jak założyć własną firmę?

Pytanie do eksperta: Jak szybko i łatwo założyć własną firmę?

Odpowiedź eksperta: Założenie własnej firmy pod wieloma względami jest trudne. Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą nie tylko musi zarejestrować swoją firmę, ale również zająć się pozyskaniem klientów, opracowaniem strategii marketingowej, wprowadzeniem na rynek swoich usług i produktów. Świadczy to o tym, że założenie firmy to nie tylko część formalna czyli rejestracja, ale również wiele szczególnie ważnych decyzji i zadań.

Ponieważ obowiązki osób rozpoczynających prowadzenie własnej działalności są bardzo duże i niejednokrotnie trudne, a także czasochłonne, należy poszukiwać rozwiązań, ułatwiających “wchodzenie w świat biznesu”. Jednym z uproszczeń dla początkujących przedsiębiorców, będzie szybkie i łatwe założenie własnej firmy poprzez zakup już gotowego przedsiębiorstwa. Jak było to już na początku wspomniane, założenie przedsiębiorstwa wiąże się z obowiązkiem jego rejestracji. W rzeczywistości zadanie to jest jeszcze trudniejsze, niż by się to wydawało. Sporządzanie wymaganej dokumentacji, składanie jej w odpowiednich urzędach, korekty źle wypełnionych wniosków i inne podobne sprawy powodują, że przedsiębiorcy napotykają wiele utrudnień, tracąc cenny czas oraz niepotrzebnie się stresując. W przeciwieństwie do samodzielnej rejestracji firmy, zakup gotowego przedsiębiorstwa staje się wspaniałym rozwiązaniem. Nie tylko nie trzeba samemu przeprowadzać procedur rejestracyjnych, ale i nie traci się na to czasu, bowiem wszystkim zajęli się już sprzedawcy gotowych spółek. Nabywca musi dokonać tylko zakupu i zmiany danych.

Zakup gotowej spółki jest najlepszym sposobem, na szybkie i łatwe założenie firmy. O zaletach takiego wyboru przekonuje się coraz więcej osób. Jeżeli i Ty chcesz z niego skorzystać, skontaktuje się z naszą firmą.

Profesjonalny biznesplan

Pytanie do eksperta: Czym jest profesjonalny biznesplan?

Odpowiedź eksperta: O tym czy przedsięwzięcie osiągnie sukces decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest profesjonalnie sporządzony biznesplan. Dzięki niemu można przeprowadzić analizę szans powodzenia przedsięwzięcia. Biznesplan jest dokumentem, który jest bardzo potrzebny przy staraniu się o kredyt. Jeżeli zostanie prawidłowo przygotowany to szanse jego otrzymania znacznie wzrastają.

Profesjonalnie sporządzony biznesplan powinien składać się z następujących elementów:
– Strony tytułowej gdzie podaje się dane o adresacie, przedsięwzięciu, planowanej wysokości kredytu, innych źródłach finansowania, wnioskodawcy, autorze dokumentu.
– Streszczenie biznesplanu które zawiera charakterystykę przedsięwzięcia, plan realizacji oraz zamierzone efekty, a także środki potrzebne na jego realizację.
– Charakterystyka przedsiębiorstwa dotyczy historii przedsięwzięcia lub przedsiębiorstwa, jego misji, celów, wielkości, sytuacji rynkowej czy wartości majątku.
– Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu obejmuje opis umiejętności, wykształcenia, obowiązków osób zarządzających firmom.
– Plan marketingowy – w którym znajdują się informacje dotyczące analizy rynku, dystrybucji, promocji, polityki cenowej lub klientów.
– Plan organizacyjny obejmujący informacje dotyczące: zatrudnienia, dostawców oraz księgowości.
– Harmonogram realizacji przedsięwzięcia – w tej części znajduje się opis czynności które są konieczne do tego, by osiągnąć zamierzone cele oraz ich kolejność, czas, odpowiedzialne osoby.
– Analiza SWOT która zawiera porównanie mocnych oraz słabych stron przedsięwzięcia, a także szans i zagrożeń .
– Plan finansowy obejmuje rachunek zysków i strat, bilans, porachunek przepływów finansowych.
– Analiza wrażliwości w które określa się ryzyko przedsięwzięcia
– Załączniki

Kto może założyć firmę?

Pytanie do eksperta: Kto może założyć firmę?

Odpowiedź eksperta: Posiadanie własnej firmy i bycie szefem to marzenie nie jednego z nas. Dlaczego? Ponieważ własny biznes to przede wszystkim niezależność, samodzielność oraz spełnienie własnych marzeń, szansa na realizację ambicji i umiejętności.


Możliwość założenia własnej firmy ma większość z nas, ale znaczna część, albo jest tego nieświadoma, albo boi się procesu rejestracji działalności, o którym tak dużo się mówi. Z całą pewnością początki nie są łatwe, bo wspomniany już proces rejestracji w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest czasochłonny i stosunkowo dość skomplikowany. Własna działalność to także wiele obowiązków, ale spokojnie, bo nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze możemy skorzystać z pomocy osób fachowo zajmujących się konkretnymi działaniami. Dzięki ich usługom, zyskamy spokój, ze na przykład księgowość prowadzona jest w sposób prawidłowy i rzetelny. Warto pamiętać, że każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia księgowości.

Ważną decyzją, jaka musi zostać podjęta jest sposób rozpoczęcia działalności. Spółkę można bowiem założyć od podstaw samodzielnie lub kupić gotowy już podmiot. Druga opcja jest zdecydowanie bardziej korzystna, bo wiąże się z oszczędnością czasu. Wśród gotowych spółek wyróżnić można te z historią i spółki czyste (bez historii gospodarczej). Ich atutem jest fakt, że obie są zdolne do praktycznie natychmiastowego podjęcia aktywnej działalności na rynku.

W celu pozyskania szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.

 

Spółki wady i zalety

Pytanie do eksperta: Jaka spółka jest najbardziej korzystna?

Odpowiedź eksperta: Spółka powstaje w celu prowadzenia działalności gospodarczej i osiąganiu jak najlepszego wyniku finansowego. Dlatego zanim zabierzesz się za zakładanie i rejestrację zobacz, jakie wady i zalety posiada każda z nich.


Zacznę od formy cywilnej. Spółka cywilna jest najprostsza jeżeli chodzi o założenie i prowadzenie, ponieważ przedsiębiorca musi udać się tylko do urzędu miasta i gminy w celu złożenia wniosku o rozpoczęcie działalności gospodarczej i ewentualnie sporządzić odpowiednią deklarację dotyczącą ubezpieczeń społecznych i ustalenia numeru NIP. Za zobowiązania odpowiada on sam i opodatkowuje tylko swoje przychody, a nie przychody spółki.

Kolejną będzie spółka jawna. Podobnie jak w przypadku spółki jawnej za zobowiązania odpowiadają wspólnicy całym swoim majątkiem, jednakże różnica polega na tym, że s.c. zarejestrowana zostaje w CEIDG, natomiast s.j. wymaga wpisu do KRS. W spółce jawnej wspólnik może zostać wyłączony od prowadzenia spraw związanych ze spółką. Spółka jawna może prowadzić uproszczoną księgowość, a dopiero po przekroczeniu limitu pełną.

Spółka komandytowa również podlega obowiązkowemu wpisowi w rejestr przedsiębiorców (KRS) i wypełnieniu formalności związanych z nadaniem numeru REGON i NIP. Co do odpowiedzialności majątkowej, istnieje pewne ograniczenie. W skład zarządu s.k. wchodzą komplementariusz – odpowiadający całym swoim majątkiem i zajmujący się sprawami spółki oraz komandytariusze – odpowiadający tylko do sumy komandytowej i działają w formie pełnomocnictwa. S.k. zobowiązana jest prowadzić pełną księgowość bez względu na osiągane przychody.

Spółka partnerska powstaje z inicjatywy osób wykonujących wolne zawody i każdy z nich odpowiada za wykonywaną przez siebie pracy indywidualnie, tak więc, jeżeli jeden ze wspólników w zły sposób wykonał swoją pracę i został pociągnięty do odpowiedzialności – to tylko on ponosi koszty, a nie cała spółka. Forma ta, aby prowadzić działalność musi tak jak pozostałe zostać wpisana do KRS i posiadać numery NIP i REGON.

Spółka z o.o. jest bardzo dobrym rozwiązaniem ze względu na posiadaną osobowość prawną i ograniczoną odpowiedzialność wspólników, którzy nie odpowiadają swoim majątkiem osobistym za zobowiązania wobec wierzycieli. Sp. z o.o. tak jak s. k. bez względu na przychody prowadzić musi pełną księgowość.

Spółka akcyjna jak sp. z o.o. posiada osobowość prawną, jednakże dużą zaletą tej formy jest możliwość emitowania akcji,. Każda osoba zakupując akcję staje się akcjonariuszem i odpowiada za ewentualne zadłużenia spółki tylko do wysokości akcji.

Jeżeli dalej nie podjąłeś decyzji na temat jaką formę chcesz prowadzić – możesz napisać lub zadzwonić do Nas. Chętnie wybierzemy dla Ciebie najodpowiedniejszą formę. Pomożemy Ci dopełnić wszelkich formalności. Zapraszamy do kontaktu!

 

Zakładanie spółki z oo przez Internet

Pytanie do eksperta: Czy rejestracji spółki można dokonać za pomocą Internetu?

Odpowiedź eksperta:Oczywiście. Wciąż postępująca naprzód cyfryzacja bezustannie podnosi komfort naszego życia. Jedną z podstawowych funkcji, którą wniosła stała się właśnie możliwość dokonywania rejestracji w urzędach oraz innych instytucjach bez wychodzenia z domu, naturalnie przy użyciu Internetu.


Przepisy kodeksu spółek handlowych zezwalają na zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie uproszczonej.
Zakładanie spółki z oo przez Internet odbywa się bez udziału osób trzecich, takich jak na przykład notariusz.
Specjalistyczna platforma, na której dokonujemy rejestracji automatycznie przetwarza także wszelkie konieczne dokumenty oraz generuje je przez witrynę Ministerstwa Sprawiedliwości.
Na danej stronie należy złożyć wniosek zgłaszający rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na domenie tej zawarte są również odpowiednie wzorce, a także dokładnie instrukcje odnośnie jego wypełnienia.


System eMS umożliwia zakładanie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarówno osobom z polskim obywatelstwem, jak i cudzoziemcom. Gwarantuje to kompleks funkcji, które weryfikują użytkownika na podstawie numeru dowodu osobistego.
Kolejnym kluczowym udogodnieniem, które warunkuje system ewidencji działalności przez Internet jest brak obowiązku pokrywania całego kapitału zakładowego przed dokonaniem rejestracji. Należność należy uiścić w terminie do siedmiu dni od dnia dokonania wpisu spółki do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Po dokonaniu sukcesywnego zapisu spółki za pomocą platformy internetowej należy wykonać aktualizację pewnych danych oraz zawiadomić o numerze konta bankowego, za pomocą którego będą następowały rozliczenia z Urzędem skarbowym.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Pytanie do eksperta: Na czym polega proces rejestracji jednoosobowej działalności?

Odpowiedź eksperta:Jednoosobową działalnością gospodarczą może założyć każda osoba, która skończyła osiemnasty rok życia, dlatego jest jedną z najpowszechniejszych form jakie prowadzą przedsiębiorcy. Jak sama nazwa mówi jednoosobowa, czyli posiada tylko jednego właściciela, który nastawiony jest na dobry zarobek, bez konieczności wcześniejszego uganiania się po urzędach i stracenia tylko czasu i pieniędzy. Jednakże chcąc nie chcąc, wymagane jest złożenie formularza CEIDG-1 (jest to wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), później po wykonaniu tej czynności Urząd Statystyczny zajmie się czynnością mającą na celu nadanie numer REGON. Ostatnią rzeczą będzie zgłoszenie płatnika składek ZUS.


Jak wiemy rejestracja tej działalności gospodarczej jest bezpłatna, kosztom podlega tylko złożenie deklaracji VAT-R.


Jednakże nie jest to takie kolorowe, jakby miało się wydawać. Z racji, że jest tylko jeden właściciel, to wszystkie obowiązki spoczywają na nim. Oznacza to częste siedzenie po godzinach, brak urlopów i nadmierne obciążenie, ale jest także kilka istotnych zalet:


-nowy przedsiębiorca ma możliwość opłacania przez 24 miesiące składek ZUS w niższej kwocie,
-może wykorzystać pomoc unijną de minimis,
-nie musi prowadzić skomplikowanej księgowości,
-ma możliwość wyboru opodatkowania: podatek według skali: liniowy, ryczałt bądź karta podatkowa.


To naprawdę dobry wybór na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej. Zgłoś się do Nas, zajmujemy się zakładaniem jednoosobowych działalności gospodarczych – załatwimy wszystkie formalności za Ciebie.

Zakładanie spółki Warszawa

Pytanie do eksperta: Jak założyć spółkę z o.o. w Warszawie?

Odpowiedź eksperta:Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie przebiega w taki sam sposób jak w innych miastach Polski. Są dwie możliwości z jakich może skorzystać każdy podmiot gospodarczy:

-rejestracja spółki metodą tradycyjną poprzez wizytę w Krajowym Rejestrze Sądowym,
-założenie spółki za pomocą systemu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Każde z tych rozwiązań jest dobre i prowadzi do założenie własnej firmy w formie spółki, różnica pojawia się w szybkości przeprowadzenia całego procesu oraz w wymaganiach formalnych. W przypadku tradycyjnego rozwiązania koniecznie będzie sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz innych formularzy i dostarczenie ich do odpowiedniej dla spółki siedziby sądu rejestrowego. Forma elektroniczna rejestracji spółki wymaga wypełnia udostępnionego wzorca umowy spółki, wygenerowanych przez system dokumentów i złożenia przez wspólników podpisów elektronicznych. Jest to sposób prostszy, ponieważ przez cały proces wspólnicy spółki kierowani są przez system, który automatycznie narzuca wykonanie pewnych czynności. Nie wypływa to jednak na fakt, że pewne informacje przedsiębiorcy muszą posiadać aby wszystko odbyło się prawidłowo.

Cały proces rejestracji spółki bez względu na metodę jaka zostanie wybrana przez wspólników spółki może okazać się bardzo problematyczny. Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na wybór firmy, która w ich imieniu przeprowadzi cały proces. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne z uwagi na fakt, że podmiot ma możliwości wyboru wielu firm, które zajmują się rejestracją spółek na terenie całej Polski. Cała procedura zakładania spółki zostaje wykonana online w porozumieniu z Klientem drogą elektroniczną.

Analiza SWOT

Pytanie do eksperta: Co to jest analiza SWOT?

Odpowiedź eksperta: Kluczem do powodzenia w realizacji przedsięwzięcia jest jego odpowiednia i dogłębna analiza. Jedną z metod, która umożliwia określenie czynników wywierających wpływ na przedsięwzięcie, funkcjonowanie firmy jest analiza SWOT. Jest to narzędzie, które służy do określenia mocnych oraz słabych stron przedsięwzięcia a także rozpoznania zagrożeń i szans.

Przedsiębiorca stosując narzędzie jakim jest analiza SWOT musi odpowiedzieć na wiele pytań, które umożliwią mu określenie wszystkich czynników, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na powodzenie w realizacji inwestycji. Im więcej czynników zostanie wymienionych tym większa szansa na zminimalizowanie ewentualnego ryzyka czy też eliminacje zagrożeń.

Bardzo ważne jest aby przedsiębiorca obiektywnie oraz krytycznie spojrzał na przedmiot analizy oraz analizował wszystkie czynniki z różnych perspektyw. Dzięki takiemu podejściu wykonana analiza będzie prezentować wiarygodne oraz miarodajne wyniki, które umożliwią wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Przeprowadzenie analizy z punktu widzenie przedsiębiorcy nie jest łatwe, ciężko zachować obiektywne spojrzenie, warto skorzystać z pomocy innych podmiotów, które mogą prezentować zupełnie inne podejście.

Zastosowanie analizy SWOT jest bardzo szerokie dzięki jej nieskomplikowanej formule oraz łatwości w jej przeprowadzaniu. Przedsiębiorca może wykorzystać ją w bardzo różnych dziedzinach i dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Analiza SWOT ma zastosowanie w: 

  • opracowywaniu planów strategicznych,
  • ukierunkowaniu profilu firmy, dostosowania go do zmieniających się warunków rynkowych,
  • identyfikacji sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa, późniejszym opracowaniu programów naprawczych, które mają zniwelować wykryte doskonałości,
  • rozpoznaniu decydujących czynników, które wpływająca na realizację przedsięwzięcia, funkcjonowanie firmy,
  • tworzeniu biznesplanu.
Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.