Posts tagged: wspólnicy spółki zoo

Sporządzanie wniosku do CRBR

Pytanie do eksperta: Czy wszystkie spółki muszą zarejestrować swojego beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

Odpowiedź eksperta: 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W myśl nowych regulacji niemal wszystkie spółki prawa handlowego w Polsce zostały zobligowane do przekazywania informacji o beneficjentach rzeczywistych do wspomnianego rejestru.

Obowiązek zgłoszenia mają spółki:
– jawne,
– komandytowe,
– komandytowo-akcyjne,
– z ograniczoną odpowiedzialnością,
– akcyjne, z wyjątkiem publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych muszą być dokonywane przez osoby uprawnione do reprezentacji danej spółki.

Osoba dokonująca zgłoszenia i aktualizacji danych ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone zgłoszeniem nieprawdziwych lub niepełnych danych albo za niedotrzymanie terminu zgłoszenia. Spółki, które pomimo obowiązku zgłoszenia informacji nie dopełnią tego obowiązku, będą podlegać karze w wysokości nawet do 1.000.000 złotych.

Spółki mają obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do CRBR w ciągu 7 dni od wpisu do KRS. Jednostki, które powstały przed regulacją mają na sporządzanie wniosku do CRBR i wysłanie 6 miesięcy, czyli do 13 kwietnia 2020 roku.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.