Posts tagged: wiadomości o spółkach

9% składki zdrowotnej dla członków zarządu spółki

Pytanie do eksperta: Czy to prawda, że członkowie zarządu spółki będą płacić składkę zdrowotną?

Odpowiedź eksperta: Polski Ład od 2022 roku wprowadza obowiązek opłacania składki zdrowotnej w wymiarze 9% od wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie uchwał o powołaniu przez członków zarządu spółki, jej prokurentów czy członków komisji rewizyjnej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie płatnikiem składek i będzie musiała składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie deklaracje.

Nowe przepisy nie są korzystne i optymistyczne na właścicieli spółek z o.o., dlatego środowisko przedsiębiorców wraz z ekspertami, długo debatowali, co w tej sytuacji można zrobić.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest artykuł 176 KSH, który zezwala wspólnikom na otrzymywanie wynagrodzenia ze spółki zwolnionego ze składek ZUS na podstawie powtarzających się wykonywanych czynności. Członek Zarządu będący jednocześnie wspólnikiem może nadal pobierać ze spółki wynagrodzenie jednak zmieni się jego tytuł. Ważne jest, aby w umowie spółki został doprecyzowany zapis odnośnie rodzaju i zakresu czynności, a także ich cykliczności (nie mogą one dotyczyć wykonywania spraw związanych z zarządzaniem spółką).

Dodanie niestandardowych zapisów w umowie spółki wymaga skorzystania z usług Kancelarii Notarialnej. Czynności te związane są także z koniecznością zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym – przeprowadzenia procesu aktualizacji. Proces ten będzie generował jednorazowy koszt dla spółki w wysokości kilkuset złotych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI więcej

 

Zwolnienie ze składki zdrowotnej wspólników w spółce z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy z Nowym Ładem wszyscy wspólnicy muszą płacić składkę zdrowotną w spółce z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Od 2022 roku Nowy Polski Ład wprowadza wiele zmian podatkowych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Członkinie zarządu, prokurenci czy członkowie komisji rewizyjnych, którzy otrzymywali ze spółki wynagrodzenie na podstawie uchwały o powołaniu na stanowisko zostaną objęci składką zdrowotną w wysokości 9%. Taki przepis okazuje się być bardzo niekorzystny i generujący dodatkowe koszty oraz czynności z tym związane dla przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę właśnie w formie sp. z oo.

Specjaliści polecają, aby zapoznać się i skorzystać z rozwiązania, jakie wynika z art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych, który mówi, że wspólnik może świadczyć na rzecz spółki powtarzające się czynności i z tego tytułu pobierać wynagrodzenie. Z takiej możliwości można skorzystać jeśli w umowie spółki znajdą się odpowiednie zapisy określające rodzaj i zakres tych świadczeń. Ważnym aspektem jest jednak fakt, ze czynności te nie mogą dotyczyć zarządzania spółką oraz nie mogą być świadczone w sposób ciągły, aby ta konfiguracja nie przypominała umowy o pracę.

Tak pobierane wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu składkami zdrowotnymi ani społecznymi. Dochód ten opodatkowany jest wyłącznie podatkiem odpowiednio 17% lub 32% rozliczany na podstawie PIT, a należy do grupy „innych źródeł”.

Powyższy zapis można w każdym momencie dopisać do umowy spółki – wiąże się to jednak z koniecznością aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym i poniesieniu jednorazowej opłaty za te czynności.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI więcej

 

Zadzwoń