Posts tagged: VAT

Kwartalne rozliczanie vat

Pytanie do eksperta: Na czym polega kwartalne rozliczenie VAT oraz czy warto z niego skorzystać?

Odpowiedź eksperta: Każdy przedsiębiorca, który jest zgłoszony jako płatnik VAT może wybrać kwartalną metodę rozliczania się z tego podatku. Należy jednak w tym celu zgłosić ten fakt, właściwemu dla spółki naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Mali podatnicy muszą dokonać tego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego kwartał za który będą się rozliczać. Natomiast duzi podatnicy są zobowiązani do tego, aby zgłoszenia dokonać w terminie do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będą po raz pierwszy się rozliczać metodą kwartalną.

Jeżeli przedsiębiorca będący małym podatnikiem (jego roczny obrót ze sprzedaży jest mniejszy niż równowartość 1200000 euro w złotych) jest zobowiązany do kwartalnego sporządzania deklaracji VAT-7K oraz przelewania zaliczki na podatek w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Natomiast przedsiębiorca będący dużym podatnikiem (jego roczny obrót ze sprzedaży jest większy niż równowartość 1200000 euro w złotych) musi sporządzać i składać deklarację VAT-7D oraz przelewać zaliczkę również w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Ustalając podatek VAT należy od wielkości podatku należnego (zapłacony przez odbiorów z tytułu sprzedanych towarów i usług) podatek naliczony (płacony dostawcom podczas zakupów towarów i usług). Dokonując obliczeń należy wziąć również pod uwagę czy jednostka posiada prawo do odliczenia nadpłaty podatku z poprzedniego okresu.

Zaletami kwartalnej metody rozliczania z VAT jest duża elastyczność w gospodarowania środkami finansowymi w przedsiębiorstwie oraz dłuższy okres na sporządzenie rozliczenia, co może wpłynąć na mniejszą liczbę korekt deklaracji.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.