Posts tagged: stawka CIT

Stawka CIT 9%

Pytanie do eksperta: Stawka CIT 9% – dlaczego tak wiele się o tym mówi oraz kto będzie mógł skorzystać z obniżonej stawki podatku dochodowego?

Odpowiedź eksperta: Od stycznia 2019 roku stawka 9% zastąpi obowiązującą 15%. Obniżona stawka będzie stosowana do dochodów osiągniętych od 2019 roku, czyli od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 roku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z obniżonej preferencyjnej stawki CIT?
– posiadanie statusu małego podatnika,
– nie przekroczenie limitu 1,2 mln EUR przychodów w bieżącym oraz poprzednim roku podatkowym.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że analizując rok poprzedni pod uwagę bierzemy kwotę brutto, natomiast już w roku bieżącym uwzględniamy kwotę netto.

Nowe podmioty także będą miały możliwość skorzystania ze zmniejszonej stawki CIT. Warunkiem jest uzyskanie bieżącego przychodu nieprzekraczającego równowartości 1,2 mln EUR netto.

Kto nie będzie mógł skorzystać z obniżonej stawki? Ze zmian w przepisach wyłączone są przede wszystkim podatkowe grupy kapitałowe, spółki dzielone oraz podatnicy wnoszący wkład w postaci przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części albo składników jego majątku, jeśli ich wartość przekracza równowartość 10 000 EUR, a także w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu są składniki majątku pozyskane przez podatnika CIT w związku z likwidacją podmiotów, w których posiadał udziały (akcje). Ograniczenia te dotyczą roku podatkowego, w którym dokonano podziału spółki lub wniesiono wkład, oraz roku kolejnego.

Z racji wprowadzanych zmian to najlepszy czas na założenie spółki. Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu procesu rejestracji spółki z krótkim czasie.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

 

Niższa stawka CIT

Pytanie do eksperta: Dla kogo niższa stawka CIT?

Odpowiedź eksperta: Ustawa z dnia 5 września 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sprawia, że obowiązuje niższa stawka CIT w wysokości 15 procent. Przed nowelizacją przepisów stawka wynosiła 19 procent.

Z preferencyjnej stawki podatku dochodowego będą mogli skorzystać mali podatnicy, u których przychód ze sprzedaży w ciągu roku nie przekracza 1 200 000 euro. Według rządu takich podatników jest około 400 000. Niższa stawka skierowana jest również dla osób, które rozpoczynają prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Celem ustawy jest ułatwienie przedsiębiorcom rozwoju firmy oraz przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego Polski. Zmiany mają wesprzeć podatników, którzy mają znaczący problem z pozyskaniem dodatkowego kapitału na inwestycje. Mniejsza stawka podatkowa pomoże zmniejszyć koszty prowadzonego przedsiębiorstwa.

Wprowadzone mają zostać również mechanizmy uszczelniające system podatkowy, które mają zwiększyć wpływy do budżetu Państwa.

Przepisy zaczęły obowiązywać od stycznia 2017 roku. Nie dotyczą one podatkowych grup kapitałowych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.