Posts tagged: sposób na zawieszenie spółki

ZUS a zawieszenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Pytanie do eksperta: Postanowiłem zawiesić swoją działalność gospodarczą. Czy w okresie zawieszenia będę musiał opłacać składki do ZUS?

Odpowiedź eksperta: Zawieszenia działalności gospodarczej dokonuje się za pomocą wniosku CEIDG-1, a więc tego samego, który składa się, aby założyć firmę. Urząd miasta bądź gminy kolejno informację o zawieszeniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS na podstawie zawiadomienia sporządza wymagane dokumenty i dokonuje czasowego wyrejestrowania:
– płatnika składek – formularz ZUS ZWPA,
– z ubezpieczeń – formularz ZUS ZWUA,
– z ubezpieczeń osoby współpracującej z przedsiębiorcą – formularz ZUS ZWUA,
– członków rodziny przedsiębiorcy – formularz ZUS ZCNA,
– członków rodziny osoby współpracującej z przedsiębiorcą – formularz ZUS ZCNA.

Brak zarejestrowania w danych składkach skutkuje brakiem ubezpieczeń w związku z czym nie będzie można korzystać z przywilejów z tego tytułu. Warto także podkreślić, że zawieszenie działalności może zostać przeprowadzone wyłącznie jeżeli firma w danym momencie nie zatrudnia żadnych pracowników.

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego, w skład którego wchodzi ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Wykluczona jest jednak możliwość regulowania składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

W przypadku, gdy zawieszenie działalności będzie dłuższe niż 30 dni wówczas przedsiębiorca powinien przemyśleć opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, ponieważ wtedy ubezpieczenie to wygasa. W tym celu może zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia składając wniosek w Narodowym funduszu Zdrowia.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.