Posts tagged: spółki z oo w Krakowie

Likwidacja spółek z o.o.

Pytanie do eksperta: Z jakiego powodu może dojść do likwidacji spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje w momencie, gdy zostaje ona wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Istnieje wiele przyczyn z powodu których może dojść do zamknięcia firmy.


Najczęściej przyczyną stają się powody przewidziane już na początku prowadzenia działalności i wymienione w umowie. Mowa tutaj na przykład o zrealizowaniu zamierzonych celów, bądź też zakończeniu okresu na jaki została ona zawarta przez wspólników. Kolejnym powodem może być uchwała udziałowców, którzy zdecydują się przenieść siedzibę przedsiębiorstwa poza granicę naszego kraju bądź też podejmą decyzję o rozwiązaniu spółki. Jako najczęstszą przyczynę podaje się także ogłoszenie upadłości spółki spowodowane brakiem generowania zysków.


Likwidacji może także dokonać sąd rejestrowy, w ściśle określonych sytuacjach, na przykład kiedy uzna, że umowa spółki nie została zawarta lub zawarto ją w sposób odbiegający od określonych zasad i nieprawidłowy. Stanie się tak także, jeżeli przedmiot działalności okaże się niezgodny z prawem a jego realizowanie będzie powodowało popełnianie czynów karalnych. Sąd rozwiąże spółkę także gdy na jaw wyjdzie iż nie wszystkie osoby podpisujące jej umowę posiadają zdolność do czynności prawnych, bądź umowa nie jest kompletna i nie zawiera którejś z obowiązkowych informacji. Może on także zarządzić likwidację na wniosek jednego z wspólników lub na żądanie organu państwowego.

Trudno jest wymienić wszystkie przyczyny, które mogą spowodować zamknięcie przedsiębiorstwa. Za każdym razem sytuacja może się zmieniać i powody mogą być odmienne.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.