Posts tagged: spółka z VAT

Rejestracja spółki w rejestrze VAT 2018

Pytanie do eksperta: Zamierzam założyć firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy muszę przeprowadzić jej rejestrację do rejestru VAT?

Odpowiedź eksperta: Nie wszystkie podmioty są zobowiązane do rejestracji w VAT. Obowiązek taki posiadają:
– osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które samodzielnie wykonują działalność gospodarczą (jej cel i rezultat nie ma znaczenia),
– osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa rolne, leśne bądź rybackie, które nie korzystają ze zwolnienia jako wolni ryczałtowcy,
– organy administracji publicznej i urzędy, które obsługują te organy.

Podatnicy, których wartość ze sprzedaży nie przekroczyła 200 000 zł za poprzedni rok obrotowy mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT. Nie jest to jednak obligatoryjne i przedsiębiorca może zrezygnować ze zwolnienia. W przypadku przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność limit ten oblicza się proporcjonalnie do okresu, w którym prowadzona była działalność.

Istnieje również grupa czynności, których wykonywanie wyklucza przedsiębiorców z możliwości skorzystania z VAT. Dotyczy to dostawy na tereny budowlane, dostawy nowych środków transportu, usługi prawnicze, usługi w zakresie doradztwa, a także podatników których siedziba mieści się poza terytorium naszego kraju.

Podatnicy chcący uzyskać tytuł czynnego podatnika VAT muszą złożyć naczelnikowi właściwego pod względem ich Urzędu Skarbowego zgłoszenie na formularzu rejestracyjnym VAT-R. Na tym samym dokumencie dokonujemy rejestracji do VAT unijnego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.