Posts tagged: spółka z o.o.

Likwidacja spółki z o.o. Warszawa 2023

Pytanie do eksperta: Na czym polega procedura likwidacja spółki z o.o. Warszawa 2023?

Odpowiedź eksperta:
Likwidacja spółki z o.o. Warszawa 2023 to kompleksowa pomoc specjalistów prawnych w zakresie zakończenia działalności spółki. Decydując się na pomoc doświadczonego grona ekspertów mamy większą gwarancję dopełnienia formalności sprawnie, bezpiecznie i w krótkim czasie.

Likwidacja spółki z o.o. jest procesem, w trakcie którego spółka jest rozwiązywana i jej majątek jest rozdzielany między wspólników. Likwidacja może być dokonana w wyniku decyzji wspólników spółki lub na skutek decyzji sądu. Proces ten jest określony w przepisach prawnych, a jego przebieg zależy od rodzaju spółki oraz okoliczności.

Likwidacja spółki z o.o. Warszawa 2023 krok po kroku

W przypadku likwidacji spółki z o.o. w Warszawie w 2023 roku, należy przeprowadzić następujące kroki:
1. Podjęcie uchwały o likwidacji spółki przez zgromadzenie wspólników.
2. Powołanie likwidatorów, którzy będą odpowiedzialni za przeprowadzenie likwidacji spółki.
3. Zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego w Warszawie.
4. Przeprowadzenie inwentaryzacji majątku spółki i uregulowanie wszelkich zobowiązań.
5. Rozdzielenie majątku spółki pomiędzy wspólników zgodnie z ich udziałem w kapitale zakładowym.
6. Wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania likwidacyjnego przez sąd rejestrowy i wykreślenie spółki z rejestru spółek w Warszawie.

Warto pamiętać, że likwidacja spółki z o.o. wymaga spełnienia szeregu formalności prawnych i podatkowych, dlatego skorzystanie z pomocy specjalistów, takich jak radcy prawni czy doradcy podatkowi, może okazać się korzystne dla przedsiębiorców. Pomoc ta pozwala na uniknięcie ewentualnych błędów i problemów związanych z likwidacją spółki, a także pozwala na skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie procesu likwidacji spółki z o.o. w Warszawie w 2023 roku.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI więcej

Rejestracja prostej spółki akcyjnej Kraków 2023

Pytanie do eksperta: Na czym polega rejestracja prostej spółki akcyjnej Kraków 2023?

Odpowiedź eksperta: Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie w roku 2023 to krok, który wymaga od przedsiębiorcy spełnienia określonych formalności i spełnienia określonych wymagań. Przede wszystkim należy zebrać założycieli i zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), złożyć wymagane dokumenty, a także wnieść kapitał.

Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie jest procesem składającym się z kilku etapów, dokładnie takich, jak w innych miastach w Polsce. Etap pierwszy to zgromadzenie założycielskie, na którym zostanie podjęta uchwała o założeniu spółki oraz ustalone zostanie jej statut. Kolejnym krokiem jest przygotowanie i złożenie dokumentów rejestracyjnych w KRS, co obejmuje m.in. podanie danych dotyczących spółki, jej właścicieli i przedstawicieli oraz wykazanie wniesionego kapitału.

Założenie prostej spółki akcyjnej można przeprowadzić za pomocą jednego z dwóch dostępnych systemów:
– S24, dla osób, które chcą skorzystać z gotowego wzorca umowy spółki
– PRS, dla osób, które potrzebują opracować zapisów umowy spółki z pomocą notariusza

Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie jest procesem, który wymaga odpowiedniego przygotowania i dokładnego zrozumienia przepisów prawnych. Dlatego też, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego lub kancelarii prawnej, które pomogą w przejściu przez cały proces rejestracji i zadbają o spełnienie wszystkich wymagań formalnych.

Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krakowie pozwala przedsiębiorcy na rozwijanie swojego biznesu, pozyskiwanie inwestorów i udziałowców, a także na wydanie akcji. To także opcja dla tych, którzy chcą zaistnieć na rynku z większym zaufaniem i uwiarygodnić swoją działalność, dlatego też rejestracja Prostej Spółki Akcyjnej jest rozważana przez coraz więcej przedsiębiorców w Krakowie.

Na wybór prostej spółki akcyjnej często decydują się przedsiębiorcy planujący działalność w zakresie firm IT, sprzedaży wysyłkowej, firmy doradcze.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI PROSTYCH SPÓŁEK AKCYJNYCH więcej

 

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o KRS

Pytanie do eksperta: Jak powinna wyglądać umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Już na samym wstępie pragniemy zaznaczyć, iż nie tylko sprzedaż spółki z o.o. wiążę się z szeregiem obowiązków, ale również każdorazowa sprzedaż jej udziałów. Obowiązkiem zarządu jest, aby w ciągu 7 dni zgłosić sprzedaż udziałów do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Zgłoszenia sprzedaży musi odbyć się w sposób elektroniczny poprzez e-formularz KRS. To właśnie w systemie należy sporządzić wniosek o zmianie, jak również zaktualizować informacje odnośnie liczby udziałów, bądź wspólnikach. W sytuacji, kiedy nowy udziałowiec nabędzie mniej niż 10% udziałów, nie ujawnia się jego danych we wniosku, aczkolwiek należy dokonać aktualizacji ilości posiadanych danych przez osobę sprzedającą. Z kolei jeśli dana transakcja sprzedaży udziałów spowodowała, że sprzedawca posiada mniej niż 10% kapitału zakładowego, konieczne będzie wykreślenie jego danych.

 

Internetowy wniosek powinien w załącznikach posiadać listę wspólników oraz listę adresów osób uprawnionych do powołania zarządu + umowę sprzedaży udziałów. W sytuacji, kiedy nastąpiło zbycie wszystkich udziałów w spółce z o.o., a nowy nabywca kupił je wszystkie, wówczas do kompletu dokumentów należy również dodać pisemne oświadczenie, w którym zawarte będą informacje takie, jak:
– dane osobowe lub nazwę firmy wspólnika,
– dane adresowe wspólnika,
– informację o tym, że dany podmiot został jedynym wspólnikiem w danej spółce.

Jeśli nie wiesz w jaki sposób zająć się procedurą sprzedaży udziałów w spółce z o.o. oraz jak ogarnąć sprawy w KRS, zachęcamy do kontaktu!


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Szybka rejestracja spółki z o.o. w Nowym Ładzie

Pytanie do eksperta: Czy przepisy Polskiego ładu wpłyną na proces rejestracji spółki?

Odpowiedź eksperta: Polski Ład wprowadza sporą rewolucję podatkową zaczynając od 2022 roku. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wynagrodzenie członków zarządu z powołania zostanie obciążone dodatkową składką zdrowotną w wysokości 9% bez możliwością odliczenia jej części od podatku. Przepisy te sprawiają, iż wyższe stają się koszty prowadzenia spółki, a dla członków zarządu mniej opłacalne pełnienie tej funkcji.

 

Jeśli członek zarządu jest jednocześnie wspólnikiem w spółce a w umowie spółki zostaną zawarte odpowiednie zapisy zgodnie z art. 176 KSH wówczas może on pobierać ze spółki wynagrodzenie za powtarzające się czynności w nieozusowanej formie.

Jeśli stoją Państwo przed procesem zakładania spółki, zapraszamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie. Doświadczeni specjaliści pomogą w opracowaniu umowy spółki zawierającej odpowiednie zapisy pozwalające ominąć niekorzystną zmianę przepisów oszczędzając tym samym firmowe pieniądze.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Wynagrodzenie wspólników polski ład – zmiana umowy spółki

Pytanie do eksperta: Pytanie do eksperta: Czy to prawda, że wprowadzenie zmian w umowie spółki (spółki z o.o.) pomoże ominąć Nowy Ład?

Odpowiedź eksperta: Tak, to prawda. Wprowadzenie dodatkowych zapisów w umowie spółki, aktualnie wydaje się jedynym rozwiązaniem, które pozwoli ominąć obowiązek odprowadzania 9% składki zdrowotnej, jaką nowe przepisy nakładają na wspólników spółki z o.o..

Już za kilka dni w życie wejdą zmiany w ramach programu rządowego Nowy Polski Ład. Przyniesie on wiele negatywnych skutków i nowych zobowiązań dla właścicieli firm w Polsce. Od nowego roku członkowie zarządu spółki z o.o., działający na mocy powołania, zostaną zobowiązani do odprowadzania 9% składki zdrowotnej. Spółka będzie potrącać tę składkę od ich wynagrodzenia brutto, co więcej nie będą mogli oni odliczyć jej od podatku.

Jeśli członkami zarządu są wspólnicy, istnieje możliwość uniknięcia nowego zobowiązania. Aby to zrobić należy wprowadzić zmiany w umowie podmiotu oraz zaktualizować dane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeśli na mocy umowy wspólnik zostanie zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, nie będzie musiał odprowadzać składki. Za świadczenie otrzyma wynagrodzenie, które będzie opodatkowane według skali i będzie nieoskładkowane. Przepisy Polskiego Ładu nie przewidują konieczności odprowadzania składki w takiej sytuacji. Pozwoli to więc właścicielom firmy zatrzymać w kieszeni aż 9% pensji, jaką otrzymywali z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI więcej

 

Nowy polski ład a umowa spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Czy warto już zmieniać umowę spółki żeby ominąć Polski Ład?

Odpowiedź eksperta: Większość zmian przewidzianych w ustawie o zmianach podatkowych nazywanej Polski Ład, wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 roku. Osoby prowadzące firmę, już teraz powinny zapoznać się z treścią tego dokumentu i sprawdzić z jakimi jej skutkami będą borykać się od nowego roku.

Dla osób prowadzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością najbardziej dotkliwą zmianą będzie wprowadzenie dodatkowej składki zdrowotnej dla członków zarządu działających w spółce na mocy powołania, czyli  de facto wspólników. Jest jednak sposób, który pozwala ominąć dodatkowy obowiązek – zobowiązanie wspólników do powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie wskazuje aby osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu powtarzające się świadczenia niepieniężnych, podlegały składce zdrowotnej. Aby wykorzystać ten przepis na korzyść wspólnika, należy wprowadzić zmiany w umowie spółki. Konieczne jest oznaczenie rodzaju i zakresu świadczeń. Następnie, po przekształceniu treści umowy, należy złożyć stosowne dokumenty aktualizacyjne do Krajowego Rejestru Sądowego, aby zmiana była prawomocna.

Osoby planujące dopiero rozpoczęcie prowadzenia działalności w ramach spółki z o.o., mogą od razu dodać takie zapisy do treści umowy, jeśli jednak podmiot prowadzi już aktywną działalność, zmiana umowy i aktualizacja w KRS stanowi jedyne wyjście.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI więcej

 

Nowy Ład a JDG

Pytanie do eksperta: Jakie zmiany dla przedsiębiorców przyniesie Nowy Ład?

Odpowiedź eksperta: W obliczu nadchodzących zmian wiele z Państwa na pewno zastanawia się, co oznaczają one dla przedsiębiorców działających w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

15 maja 2021 ogłoszono nowy plan ekonomiczno-gospodarczy, wprowadzający wiele zmian w działanie naszego kraju. Jednak ta zmiana, która stała się najgłośniejsza, dotyczy właśnie jednoosobowych działalności.

“Nowy Ład” zapowiada drastyczne zmiany dla przedsiębiorców, a dotyczą one głównie przekształcenia działania składki zdrowotnej. Mianowicie dziś jest ona zryczałtowana i wynosi niecałe 400 zł. miesięcznie, a także można ją odliczać od podatku dochodowego. Po zmianach będzie ona zależna od dochodu i nie będzie możliwości jej odliczenia. Co za tym idzie dla tych, których zarobki nie przekraczają ok. 4200 złotych miesięcznie składka pozostanie taka sama lub mniejsza. Jednak jednoosobowe działalności gospodarcze, których zarobek jest wyższy, oznacza to znaczną stratę. Po wprowadzeniu “Nowego Ładu” składka zdrowotna będzie wynosić 9% miesięcznych dochodów. Dodatkowo można doliczyć podatek liniowy (19%) oraz składki ZUS. Nagle procent ten może stać się znacznym obciążeniem. Zmiany te nie dotykają jednak spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, więc dla tych z Państwa, którzy zdecydują się założyć własną działalność, lub przekształcić obecną, zapraszamy do kontaktu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zmiana danych spółki elektronicznie

Pytanie do eksperta: Czy zmiana danych spółki elektronicznie usprawnia całą procedurę aktualizacji?

Odpowiedź eksperta:Właściciele spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym muszą dbać o to, aby wszelkie informacje ujawniane były zgodne z rzeczywistym stanem oraz nie wprowadzały odbiorców zewnętrznych (inwestorzy, kontrahenci, klienci) w błąd.

 

Przedsiębiorcy często odkładają obowiązek aktualizacji danych spółki na ostatnią chwilę. Warto tutaj zaznaczyć, że niewłaściwe informacje w KRS znacząco wpływają na bezpieczeństwo spółki oraz narażają na kary pieniężne oraz utratę klientów.

Wyjątkowo bezpieczną oraz wygodną opcją dla zabieganych przedsiębiorców jest zlecenie procedury aktualizacji danych spółki w ręce specjalistów. Współpraca z odpowiednią kadrą ekspertów daje przedsiębiorcom pewność, że wszystkie wnioski oraz dokumenty zostaną złożone we właściwym czasie. Zmiana danych spółki elektronicznie umożliwia szybkie oraz sprawne przywrócenie bezpieczeństwa podmiotu na rynku.

Zmiana danych spółki elektronicznie pozwala zaktualizować takie dane jak m.in.:
– adres spółki,
– dane członków zarządu oraz wspólników,
– poszerzenie lub zmniejszenie zakresu kodów PKD spółki,
– zapisy umowy spółki.

Istotnie należy zaznaczyć, że wnioski aktualizacje należy złożyć w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmian. To bardzo ważne a przedsiębiorcy mimo to zapominają o tym, aby we właściwym terminie złożyć dokumenty.

Z tego powodu zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego, które w imieniu przedsiębiorców dopełni niezbędnych formalności aktualizacyjnych. Profesjonalna pomoc w zakresie aktualizacji danych spółki w KRS.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Prosta spółka akcyjna założenie Kraków

Pytanie do eksperta: Jaka jest odpowiedzialność wspólników w Prostej Spółce Akcyjnej?

Odpowiedź eksperta:

Majątek Prostej Spółki Akcyjnej będzie w pierwszej kolejności powstawał z wkładów wniesionych przez akcjonariuszy. Warto więc upewnić się, że część z nich będzie miała charakter pieniężny. Spółka będzie mogła wtedy szybko rozpocząć działalność, a później utrzymać płynność finansową. Kapitał spółki będzie od czasu podjęcia czynności gospodarczych odpowiednio zwiększał się przy generowaniu zysków, a zostanie uszczuplony przy spełnieniu zobowiązań. Z niego także akcjonariusze będą czerpać swój udział w zysku.

Warto zwrócić też uwagę, że często, szczególnie na początku działalności spółek, jej założyciele, aby mieć wpływ na kierowanie sprawami spółki, zasiadają w zarządzie. Z regulacji dotyczącej spółki z o.o. wynika, że członkowie tego organu mogą ponieść odpowiedzialność osobistą solidarną za zobowiązania spółki. Do P.S.A. nie przeniesiono tej instytucji odpowiedzialności członków zarządu.

Przepisy karne KSH dostosowano do specyfiki Prostej Spółki Akcyjnej. Ze względu na dematerializację akcji, warrantów subskrypcyjnych oraz innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub majątku P.S.A. czynem zabronionym jest dopuszczenie do wydania przez spółkę dokumentów na te tytuły. Odpowiedzialność za wskazany czyn ponoszą członkowie zarządu albo likwidatorzy Prostej Spółki Akcyjnej. Grozi im za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja spółek Płock

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja spółek w Płocku?

Odpowiedź eksperta: Zakładanie spółek, to proces, który musi przejść każda jednostka gospodarcza, aby prawnie stać się podmiotem prawa. Proces ten jest skomplikowany i może doprowadzić przyszłego przedsiębiorcę, nie znającego się na przepisach, do rezygnacji z własnych marzeń.

Coraz mniej przedsiębiorców decyduje się na samodzielną rejestrację spółki. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ale dla inwestorów, którzy mają już jakieś pojęcie o obowiązujących przepisach. Rejestracja polega bowiem na sporządzeniu dokumentów, wypełnieniu ich i dostarczeniu do odpowiednich instytucji.

Niestety jest to długie i monotonne zajęcie, dlatego polecamy Państwu inny, szybszy sposób. Nasza firma od lat zajmuje się rejestracją i sprzedażą jednostek gospodarczych. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, dzięki czemu posiadamy grono zadowolonych Klientów. Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami współpracy, to zapraszamy do kontaktu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.