Posts tagged: spółka partnerska

Rejestracja spółki partnerskiej

Pytanie do eksperta: Jak przebiega rejestracja spółki partnerskiej?

Odpowiedź ekspertaRejestracja własnej działalności jest koniecznością, lecz w zależności od wybranej formy prawnej przedsiębiorstwa, może przebiegać różnie.

1) Rejestracja spółki partnerskiej przebiega bardzo prosto, przynajmniej w teorii. Co innego jest jednak w praktyce. Według prawa spółek handlowych, do których należy spółka partnerska, zanim dokona się rejestracji w KRS, należy sporządzić umowę. Często wymagane jest aby dokument ten miał formę aktu notarialnego, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. Jednak na szczęście w przypadku spółki partnerskiej nie jest to potrzebne.

2) Rejestracja online:
Zanim jeszcze dokona się zgłoszenia spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym należy przygotować i prawidłowo wypełnić wnioski. Ich dobór jest zależny od formy spółki, a wszelkie aktualne formularze można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Dodatkowo powinno się zapoznać z załącznikami, jakie należy dołączyć do wniosku. Tu również rodzaj tych dokumentów jest zależny od formy spółki. Skompletowanie i złożenie wymienionych powyżej dokumentów nie jest ostatecznością. W sądzie rejestrowym należy uiścić opłaty za wpis spółki do rejestru oraz ogłoszenie tego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dokonanie tych czynności sprawia, że spółka zostaje zarejestrowana. Cały proces, może wydawać się nieskomplikowany, jest jednak w rzeczywistości dużo trudniejszy.

3) Rozwiązaniem w rejestracji spółek handlowych jest czasem rejestracja online. Niestety w przypadku spółki partnerskiej nie jest to możliwe.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Księgowość dla spółki partnerskiej

Pytanie do eksperta: Jaka księgowość dla spółki partnerskiej?

Odpowiedź eksperta: Księgowość dla spółki partnerskiej
Pytanie: jaka księgowość dla spółki partnerskiej ?
Odpowiedź:
Spółka partnerka jest dość charakterystyczną formą prowadzenia działalności, ponieważ skupia ona osoby fizyczne wykonujące tak zwany wolny zawód. W kręgu takich zawodów wyróżnić możemy:
– adwokatów;
– architektów;
– lekarzy;
– pielęgniarki;
– położne;
– radców prawnych;
– tłumaczów przysięgłych;
– notariuszy;
– księgowych;
– doradców podatkowych;
– rzeczoznawców majątkowych;
– aptekarzy;
– inżynierów budownictwa;
To tylko kilka przykładowych „wolnych zawodów”. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, wspólnikami spółki partnerskiej mogą zostać także inne osoby. Fakt ten określa odrębna już ustawa.

Zarówno spółka jawna, cywilna jak i partnerska właśnie mają możliwość prowadzenia księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg handlowych. Warto pamiętać, że po przekroczeniu kwoty określonej w przepisach (1 200 000 euro przychodu), należy prowadzić pełną księgowość (w formie wyżej wspomnianych ksiąg handlowych).

Prowadzenie spółki partnerskiej wiąże się z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, który powinien zawierać informacje takie jak: nazwiska i imiona partnerów, łącznie z zawodem przez nich wykonywanym; przedmiot działalności spółki; siedzibę spółki; wnoszony wkład wraz z wartością.

Chcesz o coś zapytać? Skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci wszelkich odpowiedzi w kwestii spółek partnerskich.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.