Posts tagged: spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa na sprzedaż

Pytanie do eksperta: Czym jest spółka kapitałowa?

Odpowiedź ekspertaSpółka kapitałowa to prawna forma organizacji podmiotów gospodarczych, której zasadniczym celem jest prowadzenie dużych korporacji.
Jednostka taka charakteryzuje się:
– posiadaniem kapitału zakładowego,
– osobowością prawną,
– majątek zgromadzony przez spółkę jest oddzielny od inwentarzy wspólników i akcjonariuszy,
– wszelkie prawa i obowiązki udziałowców oraz akcjonariuszy związane z zarządzaniem spółką są zawarte umowie lub statucie spółki, stanowią one tak zwaną “konstytucję spółki”.

Spółkami kapitałowymi są:
– spółka akcyjna,
– spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Spółka z o.o. może zostać otwarta przez jedną lub kilka osób. Jej kapitał zakładowy wynosi jedynie 5 000 złotych, a prawa i obowiązki wspólników są sobie równe.

Spółka akcyjna może zostać utworzona przez minimum przez jedną osobę, za wyłączeniem jednoosobowej spółki z o.o. Jej kapitał zakładowy wynosić musi co najmniej 100 000 złotych, a wartość minimalna jej akcji to 1 grosz.

Otwieranie spółki kapitałowej wiąże się z koniecznością wypełnienia szeregu formalności oraz poświecenia temu zabiegowi sporej ilości czasu. Aby ograniczyć te utrudnienia, warto zdecydować się na zakup gotowej spółki. Jest ona w pełni przygotowana do poprowadzenia pod sobą firmy zaraz po podpisaniu umowy spółki u notariusza.

Nasza firma oferuje sprzedaż gotowych spółek kapitałowych. Jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu szybki i bezpieczny start. Zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem w celu poznania szczegółów oferty naszego przedsiębiorstwa.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Prowadzenie spółki

Pytanie do eksperta: Jakie obowiązki wiążą się z prowadzeniem spółki kapitałowej?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w formie spółki to możliwość nie tylko do kilku wspólników, lecz także dla jednego właściciela. Możliwość taką stwarzają spółki kapitałowe dzięki temu, że stanowią specyficzną formę. Wystarczy tylko wnieść kapitał, by móc mieć prawa do spółki, czyli być wspólnikiem.

Prowadzenie spółki kapitałowej jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Jednak nawet tak atrakcyjna forma prawna przedsiębiorstwa nie jest tak idealna. Prowadzenie takich spółek wiąże się z licznymi obowiązkami. Zalicza się do nich między innymi prowadzenie księgowości w formie księgi rachunkowej, ale także przeprowadzanie zgromadzeń wspólników (gdy w spółce występuje kilku współwłaścicieli).

Najważniejszy obowiązek w spółce stanowi prowadzenie księgowości. Obowiązkiem kierownika spółki kapitałowej jest dopilnowanie, by księgowość była prowadzona w formie księgi rachunkowej. Księga rachunkowa to forma prowadzenia pełnej księgowości. Niestety jest ona bardzo trudna i wiąże się zazwyczaj z znacznie wyższymi kosztami. Prowadząc spółki kapitałowe, warto zdecydować się na powierzenie księgowości, biurom rachunkowym. Dla wspólników będzie to znacznie mniejszy obowiązek oraz oszczędność pieniędzy.

Kolejnym obowiązkiem jaki może występować w spółkach jest zwoływanie corocznych zgromadzeń wspólników. Dotyczy on tylko tych spółek, w których właścicieli jest więcej. Podczas takich spotkań zatwierdza się sprawozdanie finansowe i udziela absolutorium pozostałym organom spółki.

Założenie spółki kapitałowej

Pytanie do eksperta: Jak wygląda założenie spółki kapitałowej?

Odpowiedź eksperta: Spółki kapitałowe stanowią atrakcyjną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Mają również podobne cechy, takie jak ograniczona odpowiedzialność majątkowa wspólników czy obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości. Mimo dużego podobieństwa przejawiającego się także w sposobie zakładania, mają także pewne różnice.


Pierwszym etapem zakładania spółki akcyjnej jak i zarówno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest sporządzenie umowy, która będzie określać najważniejsze założenia dotyczące przedsiębiorstwa oraz jego dane. W przypadku obu spółek obowiązkowo dokument ten musi mieć formę aktu notarialnego. Należy pamiętać o tym że, treści umów poszczególnych spółek będą się między sobą różnić pod wieloma względami.

Kolejnym etapem zakładania spółek kapitałowych jest zebranie kapitału początkowego przedsiębiorstwa. W obu przypadkach jego minimalna wysokość jest ustalona przez przepisy regulujące działanie tych spółek. Zdecydowanie mniejszy minimalny kapitał posiada spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby utworzyć spółkę akcyjną potrzeba aż 100000 złotych. Zebranie kapitału początkowego w tych spółkach następuje na drodze emisji udziałów w przypadku spółki z o.o., a w spółce akcyjne poprzez emisję akcji.


Ostatnim etapem zakładania spółek kapitałowych jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu należy udać się do sądu właściwego dla siedziby spółki, który prowadzi wydział KRS. Należy w nim złożyć wniosek o wpis do Rejestru Przedsiębiorców wraz z wymaganymi dla danego rodzaju spółki załącznikami co stanowi różnicę w sposobie rejestracji obu tych spółek. Podczas rejestracji spółki w KRS należy pokryć także opłaty za wpis oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.