Posts tagged: spółka cywilna

Biuro rachunkowe dla spółek cywilnych

Pytanie do eksperta: Czym jest spółka cywilna i na czy polega biuro rachunkowe dla tego rodzaju spółek?

Odpowiedź eksperta: Spółka cywilna jest umową zawieraną przez co najmniej dwóch przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi bądź prawnymi, dążącymi do osiągnięcia wspólnego celu. . Ten rodzaj spółki nie posiada osobowości prawnej ani własnego majątku, nie podlega także wpisowi do KRS. Sporządzenie i podpisanie umowy (może być także w formie ustnej) przez wspólników uznawane jest za powstanie spółki. Należy pamiętać jednak, że ta spółka posiada własny numer REGON i NIP.

Każdy ze wspólników spółki cywilnej jest osobnym przedsiębiorcą, każdy podlega osobno rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Ponieważ spółka cywilna nie ma odrębnej podmiotowości, nie może być stroną umowy. W przypadku zawierania umowy, w tym także umowy ubezpieczenia, jako jej stronę należy wskazać wszystkich wspólników spółki, prowadzących wspólnie działalność w formie spółki cywilnej.

Gdy decydują się Państwo na założenie spółki cywilnej zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami z biura rachunkowego, którzy pomogą Państwu jak najszybciej rozpocząć działalność i przeprowadzą przez proces zakładania spółki, oszczędzając Państwa czas.

Spółka cywilna to zdecydowanie najprostsza i najtańsza forma wspólnej działalności 2 osób. Koszty to rejestracja do VAT (170 zł) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych od wniesionego wkładu (0,5%).

Gdy wspólników jest dwóch i prowadzą oni działalności tylko w formie spółki cywilnej to:

Uzyskują odrębne wpisy w ewidencji działalność gospodarczej
– Osobno rozliczają się z podatku dochodowego – w proporcji wskazanej w umowie spółki
– Wspólnie zgłaszają się do VAT (jako spółka)
– Jako spółka zatrudniają pracowników i rozliczają się z ZUS-u za pracowników
– Wystawiają faktury VAT jako spółka, tak też biorą faktury zakupowe
– Osobno rozliczają się z ZUS-em za siebie.

 

Księgowość dla spółki cywilnej

Pytanie do eksperta: Jaką księgowość powinno prowadzić się w spółce cywilnej?

Odpowiedź eksperta: W odróżnieniu od spółek handlowych, spółka cywilna nie jest zobligowana do prowadzenia od samego początku ksiąg handlowych. W momencie przekroczenia ustawowego limitu (1,2 mln euro), musi zacząć prowadzić pełną księgowość. W innym przypadku prowadzone finanse mogą opierać się na Księdze Przychodów i Rozchodów (w momencie nie korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Znaczna większość nowo powstałych tego typu przedsiębiorstw decyduje się na formę prowadzenia rachunkowości właśnie za pomocą wyżej wspomnianej księgi. Dopiero po przekroczeniu pewnego limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych spółka cywilna musi przejść na księgi handlowe, czyli pełną księgowość. Księgowość prowadzona w formie Księgi Przychodów i Rozchodów jest znacznie prostsza i wiąże się z niższymi kosztami niż pełna księgowość, która jednak dostarcza spółce wielu potrzebnych informacji, mogących pomóc w efektywniejszym i bardziej zyskownym prowadzeniu działalności.

Gdy spółka przekroczy ustalony limit i nie chcę przejść na prowadzenie pełniej księgowości, to musi przed rozpoczęciem roku obrotowego powiadomić urząd skarbowy.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy choć jeden ze wspólników spółki nie jest osobą fizyczną, przepisy regulują obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.