Posts tagged: rozliczenia roczne

Roczne rozliczenia

Pytanie do eksperta: Jak sporządzić roczne rozliczenie?

Odpowiedź eksperta: Najczęstszą formą wybieraną przez podatników jest formularz PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38. Przy czym:
– formularz PIT-36 wykorzystują osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej,
– formularz PIT-36L wykorzystują osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym,
– formularz PIT-37 przeznaczony jest dla osób, które w roku podatkowym otrzymywały wynagrodzenie za pracę, pracowały na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, uzyskiwały przychody z praw autorskich, emeryci i renciści, którzy chcą rozliczać się samodzielnie,
– formularz PIT-38 przeznaczony jest do rozliczenia podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Do każdej deklaracji potrzebne są inne dokumenty, jednak każde rozliczenie potrzebuje podstawowych danych takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, numer NIP, adres Urzędu Skarbowego, data urodzenia i dokładny adres.

Wypełniając PIT-36 warto przypomnieć sobie wszystkie przychody osiągnięte podczas prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej m.in przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu i ze źródeł krajowych czy też zagranicznych. Wypełniając natomiast PIT-37 należy wiedzieć jakie ponieśliśmy wydatki uprawniające do odliczeń od dochodu. Trzeba także zwrócić uwagę na obowiązek pamiętania o kwocie przychodu i kwocie uzyskania przychodu.

Istotny jest termin składania rozliczenia rocznego – wypełniony PIT-36, PIT-36L, PIT 37 bądź PIT 38 za rok podatkowy składa się w terminie do 30 kwietnia następującego po roku rozliczeniowym tzn. jeżeli rozliczamy się za rok 2014 to zobowiązani jesteśmy złożyć deklarację do 30 kwietnia 2015 roku. Nie zawsze wypełniane PIT-ów należy do najprostszych czynności, jeżeli nie radzisz sobie z tymi czynnościami to skontaktuj się z nami. Zajmujemy się sporządzaniem sprawozdań. Cechuje nas dokładność i rzetelność.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.