Posts tagged: rejestrowanie spółek

Rejestracja PSA Kraków

Pytanie do eksperta: Jak zarejestrować prostą spółkę akcyjną?

Odpowiedź eksperta:Od 1 lipca 2021 roku na rynek został wprowadzony nowy rodzaj spółki- prosta spółka akcyjna. Ten rodzaj działalności został stworzony z myślą o osobach, które dopiero zakładają swoją pierwszą firmę. Prosta spółka akcyjna jest idealnym rozwiązaniem dla młodych przedsiębiorców.

Przede wszystkim P.S.A. to bardzo elastyczne podejście do organów, akcji czy umowy spółki. Może ona być dostosowana do potrzeb przedsiębiorcy. Ważną cechą tego typu działalności jest bardzo niski kapitał, który wynosi symboliczną złotówkę. Prostą spółkę akcyjną można prowadzić wyłącznie korzystając z internetu, jest dużo lepiej zintegrowana z elektronicznym rozwiązaniami niż inne spółki. Podobnie wygląda to z założeniem, ponieważ P.S.A. rejestruje się internetowo w systemie S24.

Aby założyć prostą spółkę akcyjną w pierwszej kolejności należy skupić się na umowie. Dokument ten może być przygotowany w systemie S24, przy użyciu wzorów umowy lub u notariusza. To drugie rozwiązanie pozwala dostosować umowę do własnych potrzeb i oczekiwań. Po zawarciu umowy, należy zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. W zależności w jaki sposób przygotowywana była umowa spółki, można skorzystać z e-KRS na portalu S24 lub z Portalu Rejestrów Sądowych. Ostatnim krokiem jest ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowych i Gospodarczym.

Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że wszystkie dokumenty zostały prawidłowo złożone, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy. Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w rejestracji prostej spółki akcyjnej. Przeprowadzimy przez cały proces, dzięki czemu nie będą się Państwo musieli martwić o jakiekolwiek formalności. Zapraszamy do kontaktu.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Szybka rejestracja spółki z o.o. w Nowym Ładzie

Pytanie do eksperta: Czy przepisy Polskiego ładu wpłyną na proces rejestracji spółki?

Odpowiedź eksperta: Polski Ład wprowadza sporą rewolucję podatkową zaczynając od 2022 roku. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wynagrodzenie członków zarządu z powołania zostanie obciążone dodatkową składką zdrowotną w wysokości 9% bez możliwością odliczenia jej części od podatku. Przepisy te sprawiają, iż wyższe stają się koszty prowadzenia spółki, a dla członków zarządu mniej opłacalne pełnienie tej funkcji.

 

Jeśli członek zarządu jest jednocześnie wspólnikiem w spółce a w umowie spółki zostaną zawarte odpowiednie zapisy zgodnie z art. 176 KSH wówczas może on pobierać ze spółki wynagrodzenie za powtarzające się czynności w nieozusowanej formie.

Jeśli stoją Państwo przed procesem zakładania spółki, zapraszamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie. Doświadczeni specjaliści pomogą w opracowaniu umowy spółki zawierającej odpowiednie zapisy pozwalające ominąć niekorzystną zmianę przepisów oszczędzając tym samym firmowe pieniądze.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Pomoc w opracowaniu umowy spółki rejestracja prs

Pytanie do eksperta: Co zmieni się w rejestracji spółek w Portalu Rejestrów Sądowych?

Odpowiedź eksperta: Od nowego roku Polski Ład wprowadza zmiany dotyczące regulacji podatkowych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – na wynagrodzenia z uchwały powołania przez zarząd, komisję rewizyjną czy prokurenta spółki zostanie nałożona składka zdrowotna. Składka ta płacona przez spółkę wynosić będzie 9%.

Ta nowa regulacja sprawia, że przedsiębiorcy planujący rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinni do umowy spółki dodać zapis, który dzięki art. 176 KSH pozwala wspólnikom (również członkom zarządu którzy są spółce wspólnikami) pobieranie nieozusowanego wynagrodzenia z tytułu „powtarzających się czynności wspólnika”. Pieniądze te są dochodem należącym do „innych źródeł”, podatek rozliczany według skali podatkowej odpowiednio w wysokości 17% lub 32% płatny w rozliczeniu rocznym PIT.

Umowa spółki powinna zawierać informację na temat rodzaju i zakresu wykonywanych czynności, jasno określając również ich powtarzalność – czynności nie mogą być świadczone w sposób ciągły, jak również dotyczyć zadań związanych z zarządzaniem spółką.

Nasza kancelaria posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakładaniu nowych spółek oferuje pomoc w opracowaniu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawierającej niestandardowe zapisy. Eksperci pomogą również w przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji spółki w PRS. W przypadku posiadania pytań zapraszamy do kontaktu, jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja spółek dla obcokrajowca

Pytanie do eksperta: Jak wygląda rejestracja spółek w Polsce dla obcokrajowca?

Odpowiedź eksperta:

W Polsce, aby obcokrajowiec zarejestrował spółkę na zasadach takich samych jak Polacy musi spełniać pewne warunki. Mianowicie, cudzoziemiec musi być:
– obywatelem Unii Europejskiej
– obywatelem Europejskiego Obszaru Gospodarczego
– obywatelem państwa, który korzysta ze swobód jakie daje umowa zawarta z UE (na przykład Stany Zjednoczone, Konfederacja Szwajcarska)

Sytuacja wygląda jednak inaczej dla osób niewymienionych powyżej. Obywatele innych państw mogą założyć wyłącznie wybrane rodzaje spółek lub zarejestrować dowolną spółkę, jeżeli uprawnia ich do tego tytuł pobytowy.

Aby zarejestrować spółkę w Polsce należy posiadać e-podpis, gdyż odbywa się ona za pomocą Internetu. Aby założyć elektroniczny podpis należy posiadać numer PESEL, jednak można również skorzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, do którego założenia wystarczy paszport lub dowód. Mimo wszystko warto się w taki numer PESEL zaopatrzyć, ponieważ może przydać się w późniejszych etapach prowadzenia spółki. Po zdobyciu e-podpisu spółkę można zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dodatkowo warto wspomnieć, że w wypadku, gdy obcokrajowiec prowadzi spółkę na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może otworzyć jej oddział w Polsce. Zwykle wiąże się to również z niższymi kosztami niż otwarcie zupełnie nowej spółki. Musi jednak działać ona w zgodzie z polskimi przepisami.

Oferujemy profesjonalną pomoc w założeniu spółki dla obcokrajowców. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami oraz zadbamy, aby cały proces przebiegł szybko i bezpiecznie. Zapraszamy.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja spółki e-formularze pomoc

Pytanie do eksperta: Czy oferują Państwo pomoc w zakresie rejestracji spółki z wykorzystaniem e-formularzy?

Odpowiedź eksperta:

Osoby prowadzące podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego muszą dostosować się do zmian nałożonych nowelizacją przepisów wprowadzoną w lipcu 2021 roku. O jakie zmiany chodzi? Mowa tutaj o konieczności składania wniosków rejestracyjnych, aktualizacyjnych oraz dokumentów finansowych za pośrednictwem Internetu.

E-wnioski należy składać przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości – Portal Rejestrów Sądowych.

Nowy system PRS umożliwia m.in.:

  • składanie wniosków o wpis do KRS

  • aktualizację danych podmiotu w KRS

  • złożenie wniosku o wykreślenie podmiotu

  • korespondencje z sądem

Rejestracja spółki przez Internet – z jakiego systemu skorzystać?

PRS jest system przeznaczonym dla osób, które chcą sporządzić umowę w formie aktu notarialnego (posiadając numer CREWAN wpisujemy go w odpowiednim miejscu podczas przeprowadzania procedury rejestracji przez Internet za pomocą PRS).

S24 jest systemem skierowanym do osób, które chcą skorzystać z gotowego wzorca umowy dostępnym w systemie.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu przedsiębiorców nie chce samodzielnie rejestrować spółki. My oferujemy rejestracja spółki e-formularze pomoc specjalistów prawnych, którzy w imieniu klienta dopełnią niezbędnych formalności rejestracyjnych spółki przez Internet.

Zainteresowanych współpracą w zakresie rejestracji spółki z o.o. oraz pozostałych spółek za pośrednictwem Internetu zapraszamy do kontaktu. Nasi konsultanci przedstawią szczegóły oferty oraz odpowiedzą na pytania.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Wniosek CRBR stowarzyszenie

Pytanie do eksperta: Kiedy wniosek CRBR stowarzyszenie musi złożyć?

Odpowiedź eksperta: System CRBR został wdrożony w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Gromadzi i przetwarza dane o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotem. Rejestr beneficjentów rzeczywistych ma charakter publiczny – każdy ma dostęp do informacji.

Kiedy wniosek CRBR stowarzyszenie musi złożyć?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 30 marca 2021 r. rozszerzono krąg podmiotów podlegających zgłoszeniu o:
1. spółdzielnie,
2. stowarzyszenia,
3. fundacje,
4. spółki partnerskie,
5. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
6. spółki europejskie,
7. spółdzielnie europejskie,
8. trusty.

Podmioty objęte obowiązkiem zgłoszenia do CRBR mają dopełnić formalności w terminie 3 miesięcy od 31 października 2021 roku (termin wejścia w życie nowelizacji ustawy). Istotnie należy również zaznaczyć, że beneficjent rzeczywisty zobowiązany jest zarówno do zgłoszenia jak również późniejszej aktualizacji danych w systemie CRBR.

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia lub nieaktualne dane w rejestrze grozi kara finansowa w kwocie nawet 1 mln zł.

Nasze biuro pomaga w zakresie przygotowania i złożenia wniosku do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Wniosek CRBR stowarzyszenie z nasza pomocą złoży szybko i bezpiecznie. Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu – przedstawimy szczegóły oferty w zakresie CRBR oraz obsługi prawnej spółki.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestracja spółki w PRS

Pytanie do eksperta: Czy PRS to system do rejestracji spółek?

Odpowiedź eksperta:PRS (Portalu Rejestrów Sądowych) to nowa platforma, która umożliwia składanie drogą elektroniczną dokumentów i wniosków do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. System został uruchomiony 1 lipca 2021 roku i tym samym wyłączona została możliwość dopełniania formalności związanych z zakładaniem czy aktualizowaniem danych spółki na podstawie wniosków w formie papierowej.

Portalu Rejestrów Sądowych łączy funkcje portali, które do tej pory funkcjonowały w polskim systemie i porządkuje je tak,aby ułatwić przedsiębiorcom poruszanie się po systemach i portalach udostępnianych przez ministerstwo finansów.

Portal służy przede wszystkim przeprowadzaniu procedury rejestracji spółki, w której umowa zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego. Posiada jednak wiele dodatkowych funkcji, do których należą chociażby wyszukiwarka podmiotów w KRS, w której znajdziemy aktualne informacje na temat przedsiębiorstw biorących udział w obrocie gospodarczym oraz opcja składania rocznego sprawozdania finansowego oraz pozostałych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Portal powstał z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy chcą opracować umowę swojej firmy od podstaw i zawrzeć w niej indywidualne zapisy regulujące jej funkcjonowanie. Wcześniej musieli oni przygotowywać papierowe wnioski i składać je osobiście lub za pośrednictwem poczty. Dziś wystarczy, że zalogują się do portalu i wypełnią formularz, a ich spółka zostanie wpisana do KRS bez wychodzenia z domu.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zakładanie prostej spółki akcyjnej

Pytanie do eksperta: Kiedy będzie możliwe zakładanie prostej spółki akcyjnej?

Odpowiedź eksperta:Po raz pierwszy o prostej spółce akcyjnej usłyszeliśmy jeszcze w 2019 roku. Projekt nowej formy prawnej został zaprezentowany przez rząd i od razu wzbudził zainteresowanie wielu przyszłych przedsiębiorców. Głównym powodem poruszenia, wśród osób planujących otwarcie biznesu, był bardzo nowoczesny i jednocześnie korzystny zarys cech, jaki PSA ma posiadać. Po pierwsze ma ona stanowić hybrydę najbardziej docenianych zalet zarówno spółki akcyjnej, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Po drugie wyróżniać ma się przede wszystkim bardzo niskim kapitałem zakładowym wynoszącym zaledwie 1 zł, na którego rzecz będzie można wnieść nie tylko wkłady pieniężne ale także własną pracę, wiedzę czy umiejętności. Zaletami, którymi charakteryzować będzie się prosta spółka akcyjna są także: ochrona majątku prywatnego wspólników, uproszczona procedura likwidacji, swoboda w zakresie powoływania organów, możliwość rejestracji przez internet czy łatwość w dysponowaniu środkami spółki.

Niestety do dziś nie udało się uruchomić możliwości założenia PSA. Proponowane terminy były wielokrotnie przekładane z uwagi na lockdown’y oraz sytuacje wywołaną pandemią. Początkowo pierwsze spółki o tej formie prawnej miały zostać założone już w marcu 2020 roku, data ta musiała zostać jednak przesunięta.

Na szczęście znamy już oficjalną i ostateczną datę! Zakładanie prostej spółki akcyjnej będzie możliwe już od 1 lipca. Już tego dnia będzie można zalogować się do systemu s24 i przystąpić do przeprowadzania procedury. Na rozpatrzenie wniosku sąd będzie miał tylko 24 godziny, dlatego najpóźniej 2 lipca pierwsze proste spółki akcyjne trafią do obrotu gospodarczego

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Założenie spółki z udziałem spółek LTD

Pytanie do eksperta: Na czym polega założenie spółki z udziałem spółek LTD?

Odpowiedź eksperta: Założenie spółki w Anglii jest korzystnym rozwiązaniem dla polskich przedsiębiorców. Nasze biuro oferuje Państwu kompleksową pomoc „założenie spółki z udziałem spółek LTD”. Na czym to polega?

Spółki LTD są korzystnym rozwiązaniem dla osób samozatrudnionych lub pracujących na kontrakcie. Do korzyści wynikających z prowadzenia spółki LTD możemy zaliczyć:
– wysoką kwotę wolną od podatku
– proste przepisy podatkowe obowiązujące w Anglii

Spółka LTD może zostać założona przez osoby, które nie chcą odprowadzać składek ZUS. Warto zaznaczyć, że spółka LTD nie musi posiadać siedziby w Polsce.

Założenie spółki z udziałem spółek LTD to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród polskich przedsiębiorców.

Jakie informacje potrzebne są w przypadku założenia polskiej spółki z o.o. z udziałem spółki LTD? Przede wszystkim należy uzyskać takie informacje o podmiocie zagranicznym jak:
– pełna nazwa firmy
– numer w rejestrze
– nazwa rejestru
– organ prowadzący rejestr
– kraj rejestru
– dokumenty rejestrowe
– dane identyfikacyjne osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu zagranicznego
– dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentacji

Warto podkreślić, że dokumenty spółki muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zakładanie prostej spółki akcyjnej przez internet

Pytanie do eksperta: Jak przebiega zakładanie prostej spółki akcyjnej przez internet?

Odpowiedź eksperta:Prosta spółka akcyjna to forma prawna, która powstała z myślą o start upach oraz przedsiębiorcach, którym zależy na innowacyjności i nowoczesnych modelach biznesowych. To, czym wyróżnia się na tle innych spółek, jest jej nowoczesność i elastyczność. Przewiduje ona uproszczenie wielu procedur, z którymi na co dzień borykają się właściciel firm w Polsce. Zakłada większą swobodę w podejmowaniu uchwał na odległość, prowadzenie rejestru akcjonariuszy w formie cyfrowej oraz możliwość rejestracji przez internet.

 

Zakładanie prostej spółki akcyjnej przez internet przebiega w kilku krokach. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest zarejestrowanie konta w systemie, przez wszystkich akcjonariuszy. Następnie konieczne jest wypełnienie formularza, na którego podstawie zostanie wygenerowana umowa spółki oraz pozostałych formularzy, niezbędnych do utworzenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Do podpisania powstałych dokumentów wymagane jest posiadanie elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Ostatnimi czynnościami, jakie muszą zostać podjęte jest uiszczenie obowiązkowych opłat (250 zł opłaty za złożenie wniosku o wpis oraz 100 zł za ogłoszenie go w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Odpowiedz z Krajowego Rejestru Sądowego zostanie przesłana do akcjonariuszy przed upływem 24h, i jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to będą oni mogli rozpocząć aktywną działalność nowo założonej spółki. Jeśli natomiast zostanie odrzucony, konieczne będzie ponowne przystąpienie do procedury.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Zadzwoń