Posts tagged: rejestrowanie spółek

Odrzucenie wniosku o założenie spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Dlaczego Krajowy Rejestr Sądowy odrzucił wniosek o rejestrację spółki?

Odpowiedź eksperta: Odrzucenie wniosku o założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Sąd Rejestrowy może mieć kilka przyczyn np. złożony wniosek jest niekompletny, zawiera błędy formalne lub informacje niezgodne z prawem.

Sąd do decyzji o odrzucenie dołącza dokument zarządzenia o zwrocie, w którym wyjaśnia lub określa, które elementy nie spełniały wymogów. Przedsiębiorca w większości przypadków otrzymuje termin 7 dni na poprawienie błędów i złożenie poprawnego wniosku z kompletem dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardzo ważne jest, aby ponownie składane dokumenty nie zawierały już żadnych błędów. Ponownie złożony wniosek będzie mógł wówczas wywołać skutek prawny od daty złożenia pierwszego wniosku.

Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez Sąd skutkuje automatycznym zakończeniem postępowania, a ponowne złożenie wniosku rozpocznie nową rejestrację spółki. Takie postępowanie skutkuje wydłużeniem czasu rejestracji i jej opóźnieniem oraz wiąże się z poniesieniem dodatkowych, niepotrzebnych kosztów.

Jeśli ktoś z Państwa otrzymał odrzucenie wniosku rejestracyjnego przez Sąd lub został wezwany do uzupełnienia braków to polecamy skorzystać z pomocy naszych ekspertów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek oraz wyprowadzaniu postępowań rejestracyjnych, aby zakończyły się sukcesem. Oferowana usługa jest kompleksowa – zajmiemy się wszystkimi czynnościami związanymi z procesem odrzucenia wniosku oraz sporządzimy odpowiednio pismo przewodnie lub wniosek o zwrot kosztów pierwszej próby rejestracji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Uzupełnienie braków formalnych s24 pomoc

Pytanie do eksperta: Otrzymałem wezwanie z s24 o uzupełnienie braków formalnych we wniosku o rejestrację, jak to powinienem zrobić?

Odpowiedź eksperta:Składając wniosek rejestracyjny musiał Pan nie załączyć wszystkich wymaganych dokumentów, dlatego Sąd wzywa o ich dostarczenie, aby proces rejestracji spółki mógł zakończyć się powodzeniem. KRS w dokumencie zarządzenia o zwrocie wniosku powinien dość jasno wyjaśnić jakich elementów brakuje lub ewentualne, które aspekty wniosku zawierają błędy. Na ponowne dostarczenie do Krajowego Rejestru Sądowego kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rejestracyjnych ma Pan 7 dni od daty dostarczenia wezwania o brakach formalnych. Wraz z wymaganymi dokumentami wato dodatkowo dołączyć pismo przewodnie, które np. wnioskować będzie o zaliczenie opłat uiszczonych podczas pierwszej próby rejestracji na poczet nowego poprawionego wniosku. Bardzo ważne jest, aby ponownie składana dokumentacja była w 100% poprawna, wówczas wywoła skutek prawny – założenie spółki od daty złożenia pierwszego wniosku.

Przedsiębiorcy, którzy sami próbowali założyć spółkę w systemie elektronicznym i otrzymali wezwanie o uzupełnienie braków powinni skorzystać z pomocy specjalistów w dokończeniu procesu rejestracji. Ten krok pozwoli na dotrzymanie wymaganych terminów, zaoszczędzi wiele nerwów i stresu oraz pieniędzy. Nasze biuro posiada doświadczenie w przeprowadzaniu procesów rejestracji oraz odpowiadaniu na różne wezwania Sądu Rejestrowego, dlatego oferujemy swoją pomoc w tym zakresie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

S24 załączniki do wniosku

Pytanie do eksperta: Przy rejestracji spółki w s24 załączniki do wniosku jakie powinny być?

 

Odpowiedź eksperta:Rejestracja spółki w S24 znacznie upraszcza procedurę otworzenia firmy w Polsce. Warto zaznaczyć, że coraz więcej osób decyduje się na przeprowadzenie procesu rejestracji spółki w systemie teleinformatycznym funkcjonującym od 2012 roku. O czym pamiętać wybierając ten sposób rejestracji? Na co zwrócić uwagę rejestrując spółkę w S24?

 

Jakie spółki można utworzyć w S24?

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • prosta spółka akcyjna
 • spółka jawna
 • spółka komandytowa

 

 Decydując się na ten sposób rejestracji jesteśmy zobligowany do skorzystania z gotowego wzorca umowy udostępnionego w systemie. Warto tutaj zaznaczyć, że w s24 nie ma możliwości modyfikacji zapisów umowy. Przedsiębiorcy, którzy chcą opracować indywidualne zapisy umowy powinni wybrać rejestrację spółki w PRS.

Rejestracja spółki w S24 – korzyści:

 • otworzenie firmy bez wychodzenia z domu
 • zmniejszenie opłat rejestracyjnych
 • otworzenie firmy w 24h

S24 załączniki do wniosku jakie trzeba dołączyć?

Należą do nich m.in.:

 • oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki (nie dotyczy osoby, która wniosek o wpis podmiotu do rejestru podpisuje lub udzieliła pełnomocnictwa do jego złożenia) wraz z oświadczeniem o jej adresie do doręczeń
 • lista zawierająca dane oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

Wybierając szybką rejestrację spółki w S24 warto procedurę powierzyć specjalistom, aby wszelkie formalności dokonać zgodnie z obowiązującym prawem.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Zmiana danych KRS przez Internet

Pytanie do eksperta: Jak zmienić dane spółki w KRS?

Odpowiedź eksperta:Od lipca 2021 roku mamy możliwość wprowadzania zmian, które zaszły w naszej firmie w całości elektronicznie. Takie rozwiązanie, czyli przeniesienie całego systemu Krajowego Rejestru Sądowego do Internetu, miało na celu usprawnienie wielu procesów takich jak rejestracja spółek, wprowadzanie zmian czy składanie wniosków. Teraz dzięki e-KRS możemy:

 • złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
 • złożyć wniosek o zmianę wpisu do KRS
 • zgłosić dokumenty finansowe do RFD
 • prowadzić korespondencję z sądem rejestrowym
 • posiadać dostęp do akt rejestrowych tych podmiotów, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
 • udostępniać informacje o podmiocie, które zostały wpisane do KRS

Z powodu pogłębiającej się cyfryzacji naszego kraju nie ma już możliwości składania papierowych wniosków do KRS. Aby skorzystać z portalu, w pierwszej kolejności należy posiadać podpis elektroniczny. Będzie on potrzebny do podpisywania wszelkich dokumentów. Można w tym wypadku zaopatrzyć się w darmowy e-podpis lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

 Kolejnym krokiem po zalogowaniu się do portalu jest wybranie odpowiedniego wniosku z dostępnych na stronie formularzy. Podczas uzupełniania wniosku system może nam powiedzieć, czy wprowadzane przez nas dane są prawidłowe. Następnie wniosek należy opatrzyć elektronicznym podpisem. To samo dotyczy wszelkich załączników, które powinny podpisane być przez każdego członka zarządu.

 Należy pamiętać o nieprzekraczalnym terminie, w którym musimy zgłosić zmiany do KRS, czyli 7 dni od zaistnienia zmiany.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ AKTUALIZACJI DANYCH SPÓŁKI W KRS więcej

 

Jak zarejestrować prostą spółkę akcyjną 2022?

Pytanie do eksperta: Jak zarejestrować prostą spółkę akcyjną 2022?

Odpowiedź eksperta:Założenie własnej działalności gospodarczej i przeprowadzenie rejestracji, niezależnie od formy prawnej, którą wybierzemy, stanowi złożoną i skomplikowaną procedurę. Pomimo, iż ustawodawca dokłada wszelkich starań aby w jak największym stopniu uprościć proces zakładania firmy, nadal jest to przedsięwzięcie skomplikowane. Przed przystąpieniem do rejestracji koniecznie należy zapoznać się z podstawowymi przepisami kodeksu spółek handlowych, z listą dokumentów i danych jakie należy przygotować oraz zdecydować: o formie prawnej, o formie w jakiem przygotowana zostanie umowa, wysokości kapitału, podziale udziałów, sposobie reprezentacji, czy powołanych organach.

Nawet dla najlepiej przygotowanego przedsiębiorcy, jeśli nigdy wcześniej nie przeprowadzał on rejestracji, procedura może wydać się skomplikowana i zrodzić wątpliwości. Zanim zdecydujemy się na samodzielne założenie firmy, powinniśmy zapoznać się z konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwego sporządzenia dokumentów. Najważniejszą z nich jest odrzucenie wniosku i wezwanie do ich poprawienia i ponownego złożenia, co z kolei wiąże się z przedłużaniem się procedury i dodatkowymi kosztami.

Prostą spółkę akcyjną możemy założyć na dwa sposoby – z umową opracowaną indywidualnie, gdzie konieczne jest sporządzenie treści umowy i zawarcie jej w formie aktu notarialnego oraz z umową na bazie wzorca Nie ma już możliwości posłużenia się tradycyjnymi, papierowymi wnioskami – wszystkie dokumenty tworzone i generowane są w systemie elektronicznym PRS lub S24.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

Jak uzyskać NIP dla spółki z o.o. 2022

Pytanie do eksperta: Jak uzyskać NIP dla spółki z o.o. 2022?

Odpowiedź eksperta:Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi wieloetapowy proces. Pierwszym z nich jest przygotowanie do przeprowadzenia procedury, który polega na zebraniu informacji, przemyśleniu spraw dotyczących funkcjonowania podmiotu na rynku oraz sposobu założenia firmy. Właściwa rejestracja polega na założeniu konta w odpowiednim systemie, opcjonalnie sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego, wypełnieniu elektronicznych formularzy, podpisaniu i przesłaniu wniosków do KRS. Ostatnim etapem jest dopełnienie pozostałych formalności, do których należą między innymi zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz złożenie danych uzupełniających na formularzu NIP-8.

Składanie wniosków o nadanie NIP i REGON kiedyś stanowiło jedną z czynności, które należało wykonać po uzyskaniu wpisu do KRS. Aktualnie po tym jak spółka oficjalnie trafi do rejestru, dane automatycznie przesyłane są do pozostałych urzędów rejestrowych w celu wygenerowania dla nich numerów NIP i REGON. Na informacje o nadaniu numerów zazwyczaj czeka się około 3 dni roboczych. Jest to usługa wykonywana całkowicie bez udziału przedsiębiorcy i nie wymaga uiszczenia żadnych dodatkowych opłat. Numer NIP muszą posiadać wszystkie spółki, nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez posługiwania się Numerem Identyfikacji Podatkowej.ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Rejestr akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej

Pytanie do eksperta: Czy Prosta Spółka Akcyjna musi prowadzić Rejestr Akcjonariuszy?

Odpowiedź eksperta:Tak, ten obowiązek wynika z przepisów prawa.

Prosta Spółka Akcyjna stanowi nową formę prowadzenia firmy, która w przeciwieństwie do pozostałych jest bardzo elastyczna, nowoczesna i innowacyjna. W PSA akcje są zdematerializowanie, co oznacza, że nie posiadają one formy papierowego dokumentu.

Rejestr Akcjonariuszy PSA stanowi elektroniczny system pozwalający na ewidencję akcjonariuszy i posiadanych przez nich akcji. Prowadzony jest przez określone w Kodeksie Spółek Handlowych uprawnione podmioty np. Notariusza, biuro maklerskie czy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Prosta Spółka Akcyjna podczas jej zakładania powinna wybrać odpowiedni podmiot, którzy będzie zobligowany do prowadzenia rejestru. Walne zgromadzenie w postaci uchwały musi wyrazić zgodę na dany wybór, a następnie PSA może podpisać stosowną umowę o prowadzenie rejestru z danym podmiotem.

Rejestr akcjonariuszy PSA musi być prowadzony od momentu jej założenia do momentu wykreślenia z KRS, a obowiązek ten wiąże się z kosztami w wysokości kilku tysięcy złotych w skali roku. Warto pamiętać, iż rejestr nie musi być w sposób ciągły prowadzony przez jeden podmiot, umowę o prowadzenie rejestru może rozwiązać każda ze stron.

Rejestr Akcjonariuszy jest jawny i dostępny dla spółki oraz każdego jej akcjonariusza.

Niedopełnienie obowiązku prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej wiąże się z karą grzywny w wysokości ok. 20 tysięcy złotych dla każdej osoby odpowiedzialnej za nieprowadzenie rejestru.


ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

Rejestracja PSA Kraków

Pytanie do eksperta: Jak zarejestrować prostą spółkę akcyjną?

Odpowiedź eksperta:Od 1 lipca 2021 roku na rynek został wprowadzony nowy rodzaj spółki- prosta spółka akcyjna. Ten rodzaj działalności został stworzony z myślą o osobach, które dopiero zakładają swoją pierwszą firmę. Prosta spółka akcyjna jest idealnym rozwiązaniem dla młodych przedsiębiorców.

Przede wszystkim P.S.A. to bardzo elastyczne podejście do organów, akcji czy umowy spółki. Może ona być dostosowana do potrzeb przedsiębiorcy. Ważną cechą tego typu działalności jest bardzo niski kapitał, który wynosi symboliczną złotówkę. Prostą spółkę akcyjną można prowadzić wyłącznie korzystając z internetu, jest dużo lepiej zintegrowana z elektronicznym rozwiązaniami niż inne spółki. Podobnie wygląda to z założeniem, ponieważ P.S.A. rejestruje się internetowo w systemie S24.

Aby założyć prostą spółkę akcyjną w pierwszej kolejności należy skupić się na umowie. Dokument ten może być przygotowany w systemie S24, przy użyciu wzorów umowy lub u notariusza. To drugie rozwiązanie pozwala dostosować umowę do własnych potrzeb i oczekiwań. Po zawarciu umowy, należy zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. W zależności w jaki sposób przygotowywana była umowa spółki, można skorzystać z e-KRS na portalu S24 lub z Portalu Rejestrów Sądowych. Ostatnim krokiem jest ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowych i Gospodarczym.

Jeżeli chcą mieć Państwo pewność, że wszystkie dokumenty zostały prawidłowo złożone, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy. Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w rejestracji prostej spółki akcyjnej. Przeprowadzimy przez cały proces, dzięki czemu nie będą się Państwo musieli martwić o jakiekolwiek formalności. Zapraszamy do kontaktu.
 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

 

Szybka rejestracja spółki z o.o. w Nowym Ładzie

Pytanie do eksperta: Czy przepisy Polskiego ładu wpłyną na proces rejestracji spółki?

Odpowiedź eksperta: Polski Ład wprowadza sporą rewolucję podatkową zaczynając od 2022 roku. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wynagrodzenie członków zarządu z powołania zostanie obciążone dodatkową składką zdrowotną w wysokości 9% bez możliwością odliczenia jej części od podatku. Przepisy te sprawiają, iż wyższe stają się koszty prowadzenia spółki, a dla członków zarządu mniej opłacalne pełnienie tej funkcji.

 

Jeśli członek zarządu jest jednocześnie wspólnikiem w spółce a w umowie spółki zostaną zawarte odpowiednie zapisy zgodnie z art. 176 KSH wówczas może on pobierać ze spółki wynagrodzenie za powtarzające się czynności w nieozusowanej formie.

Jeśli stoją Państwo przed procesem zakładania spółki, zapraszamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie. Doświadczeni specjaliści pomogą w opracowaniu umowy spółki zawierającej odpowiednie zapisy pozwalające ominąć niekorzystną zmianę przepisów oszczędzając tym samym firmowe pieniądze.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Pomoc w opracowaniu umowy spółki rejestracja prs

Pytanie do eksperta: Co zmieni się w rejestracji spółek w Portalu Rejestrów Sądowych?

Odpowiedź eksperta: Od nowego roku Polski Ład wprowadza zmiany dotyczące regulacji podatkowych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – na wynagrodzenia z uchwały powołania przez zarząd, komisję rewizyjną czy prokurenta spółki zostanie nałożona składka zdrowotna. Składka ta płacona przez spółkę wynosić będzie 9%.

Ta nowa regulacja sprawia, że przedsiębiorcy planujący rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinni do umowy spółki dodać zapis, który dzięki art. 176 KSH pozwala wspólnikom (również członkom zarządu którzy są spółce wspólnikami) pobieranie nieozusowanego wynagrodzenia z tytułu „powtarzających się czynności wspólnika”. Pieniądze te są dochodem należącym do „innych źródeł”, podatek rozliczany według skali podatkowej odpowiednio w wysokości 17% lub 32% płatny w rozliczeniu rocznym PIT.

Umowa spółki powinna zawierać informację na temat rodzaju i zakresu wykonywanych czynności, jasno określając również ich powtarzalność – czynności nie mogą być świadczone w sposób ciągły, jak również dotyczyć zadań związanych z zarządzaniem spółką.

Nasza kancelaria posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakładaniu nowych spółek oferuje pomoc w opracowaniu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawierającej niestandardowe zapisy. Eksperci pomogą również w przeprowadzeniu pełnego procesu rejestracji spółki w PRS. W przypadku posiadania pytań zapraszamy do kontaktu, jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCA REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Zadzwoń