Posts tagged: rejestracja spółki zoo

Zakładanie firmy spółki z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak odbywa się założenie spółki z o.o.?

Odpowiedź eksperta:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaliczana jest do spółek kapitałowych. Jej funkcjonowanie oraz sposoby rejestracji określone są przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Założenie spółki z o.o. może odbyć się tradycyjnie w urzędzie lub w sposób uproszczony przez Internet. Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na rejestrację tego typu spółki online, gdyż jest ona znacznie korzystniejsza.

Tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest długotrwałym i kosztownym procesem, ponieważ może trwać nawet kilka tygodni, a każdy, nawet najmniejszy popełniony błąd może spowodować konieczność ponowienia całego procesu. Umowa spółki tworzona jest w formie aktu notarialnego, co wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów związanych z obecnością notariusza.

Założenie spółki z o.o. przez Internet odbywa się na platformie teleinformatycznej, która została udostępniona w 2012 roku. Osoba, która chce zarejestrować spółkę w ten sposób musi założyć konto na platformie i samodzielnie wypełnić dostępne na platformie wzory dokumentów. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi opłacać kosztów notarialnych. Wygenerowane dokumenty należy podpisać za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Rejestracja spółki dokonywana jest w maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do właściwego sądu rejonowego.

Zainteresowanie założeniem firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stale rośnie. Spółka z o.o. najczęściej wykorzystywana jest do prowadzenia dużych przedsiębiorstw.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Rejestracja spółek bez aktu notarialnego

Pytanie do eksperta: Czy rejestracja spółki bez aktu notarialnego jest możliwa?

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorcy w Polsce mają dwie możliwości założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwszą z nich jest tradycyjna rejestracja odbywająca się w urzędzie. Spółka zakładana jest przy udziale notariusza, stąd umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Drugą z możliwości jest rejestracja spółki online, bez udziału notariusza. Umowa spółki nie jest tworzona w formie aktu notarialnego, lecz na podstawie wzoru dostępnego w serwisie przeznaczonym do zakładania spółek.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się na specjalnej platformie teleinformatycznej udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości na początku 2012 roku. W serwisie tym istnieje możliwość rejestracji jeszcze dwóch typów spółek, a mianowicie spółek jawnych oraz spółek komandytowych. Osoba, która będzie dokonywała rejestracji spółki w ten sposób musi założyć konto w serwisie. Zadaniem przedsiębiorcy jest wybór wzorów dokumentów oraz wprowadzanie danych zakładanej działalności, a także wybór odpowiedniego sądu rejonowego. Dokumenty generowane są automatycznie, należy je podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Rejestracja spółek z o.o. przez Internet pozwala znacznie ograniczyć koszty oraz poświęcony czas. Dzięki temu, że umowa spółki nie jest tworzona w formie aktu notarialnego, przedsiębiorca unika konieczności opłacenia kosztów notarialnych. Ogromną zaletą tej formy rejestracji jest czas założenia spółki, gdyż wynosi maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku o rejestrację spółki do sądu rejonowego.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Chcę założyć firmę sp zoo

Pytanie do eksperta: W jakiej formie najlepiej będzie mi poprowadzić firmę w Polsce?

Odpowiedź eksperta:Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polski zazwyczaj odbywa się w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Popularność tego podmiotu wynika przede wszystkim z niskiego kapitału zakładowego, który jest niezbędny do jej otworzenia. Jego wartość to jedynie 5 tysięcy złotych, co jest kwotą bardzo niewielką w porównaniu przykładowo ze spółką akcyjną, która wymaga kapitału założycielskiego w wysokości 100 tysięcy złotych.

Spółka z o.o. charakteryzuje się również osobowością prawną oraz ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Na podmiot ten decyduje się również ogromna ilość obcokrajowców ze względu, iż do jego założenia upoważnieni są niemal wszyscy, bez względu na kraj pochodzenia. Wyjątek stanowi wyłącznie inna jednoosobowa spółka z o.o..

Tradycyjna rejestracja niestety jest długa i problematyczna. Wymaga odwiedzenia wielu urzędów i złożenia w nich odpowiednio przygotowanych wniosków. Proces ten trwać może nawet kilka tygodni. Na szczęście formalności te można zminimalizować poprzez zakup gotowej jednostki, czyli spółki w pełni przygotowanej, by natychmiast poprowadzić pod nią firmę. Podmiot taki dysponuje numerami NIP, KRS, REGON, opcjonalnie także VAT, kapitałem zakładowym, jak również odpowiednio sporządzoną umową, której podpisanie będzie stanowiło jedyny obowiązek przyszłego właściciela.

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów naszej oferty!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Doradztwo w zakresie prowadzenia spółki z o.o. w Krakowie

Pytanie do eksperta: Jak prowadzić spółkę z o.o.?

Odpowiedź eksperta:Liczne wymagania pochodzące w przepisów prawa podatkowego oraz księgowego, które stawiane są przed osobami chcącymi założyć działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w wielu przypadkach okazują się dosyć skomplikowane i utrudniające prowadzenie własnego biznesu początkującym przedsiębiorcom. Warto jednak napisać, iż w późniejszym okresie, gdy firma staje się rozwinięta, przekształcenie wcześniej prowadzonej firmy w spółkę z o.o., może przynieść dla przedsiębiorcy liczne korzyści.

Każdego roku odnotowujemy wzrost liczby nowo zakładanych przedsiębiorstw właśnie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Można by się zastanawiać nad tym, dlaczego właśnie ta forma bije rekordy popularności..

Otóż jak się okazuje, kusi ona wiele osób chcących założyć własną działalność gospodarczą niskim kapitałem, który kształtuje się na poziomie 5 000 złotych, a na dodatek jej rejestracja może odbyć się za pomocą Internetu. Mówiono również o tym, że kapitał zakładowy w spółce z o.o. obniżony zostanie do 1 zł, aczkolwiek w tej kwestii nie miała miejsca żadna nowelizacja przepisów zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych.

Prowadzenie własnej działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wielu aspektach jest bardzo korzystne, aczkolwiek przedsiębiorca musi liczyć się również z kwestiami, które są dosyć kłopotliwe. Jednak istnieje możliwość, aby skorzystać z doradztwa naszych ekspertów, którzy w oparciu o swoją wiedzę oraz doświadczenie, będą w stanie znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY NOWYCH, GOTOWYCH SPÓŁEK więcej

Zakładanie spółki z o.o. dla obcokrajowców

Pytanie do eksperta: Czy obcokrajowiec może założyć w Polsce spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedź eksperta:Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot najczęściej wybierany przez przedsiębiorców w celu poprowadzenia pod sobą firmy. Na popularność tej jednostki wpływa przede wszystkim ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę, konieczność wniesienia niewielkiego kapitału zakładowego oraz fakt, iż spółkę tą założyć może niemal w celach prawnie dopuszczalnych.

Do założenia spółki z o.o. uprawnieni zostali nie tylko polscy obywatele, ale także osoby z zagranicy. Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. jest niestety długa i skomplikowana. Proces rejestracyjny skutecznie odstrasza od założenia spółki potencjalnych przedsiębiorców. O ile Polacy mogą obejść te niedogodności poprzez rejestrację spółki w trybie S24, tak samodzielne zarejestrowanie spółki przez obcokrajowca nie posiada żadnych przywilejów.

Niedogodności te może jednak pominąć decydując się na kupno gotowej spółki. Gotowa spółka z o.o. to podmiot gospodarczy w pełni przygotowany do tego, aby poprowadzić pod sobą działalność. Został zarejestrowany we wszystkich niezbędnych instytucjach, czego potwierdzeniem są numery NIP, REGON, oraz KRS. Dysponuje też kapitałem zakładowym, umową spółki oraz wymaganymi dokumentami.

Aby stać się pełnoprawnym właścicielem takiej jednostki wystarczy jedynie złożyć podpis na umowie spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego w obecności notariusza. W razie, gdy osoba z zagranicy nie włada w sposób płynny językiem polskim wówczas niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ SPRZEDAŻY STAŻOWYCH SPÓŁEK więcej

Zadzwoń