Posts tagged: rachunkowość spółki

Doradztwo księgowe

Pytanie do eksperta: Na czym polega oferowane przez Państwa doradztwo księgowe?

Odpowiedź eksperta: Doświadczenie poparte wieloletnią obsługą księgową firm czyni z nas świetnego konsultanta w dziedzinie rachunkowości. Udzielimy Ci rzetelnych informacji dotyczących prowadzenia działalności. Niezawodnie pomożemy przy rozwiązywaniu problemów rachunkowych i podatkowych.

Oferujemy profesjonalne doradztwo księgowe i podatkowe. Doradzimy Ci jak praktycznie rozwiązać problemy dotyczące m.in. podatku VAT, sporów podatkowych, restrukturyzacji i wszelkich innych kwestii. Nasi specjaliści doradzą Tobie jak prowadzić księgowość, z jakich usług skorzystać, a także jak rozliczyć podatki.

Zapewniamy:
– praktyczną wiedzę z zakresu obsługi różnych systemów księgowych,
– profesjonalne konsultacje.

Doradztwo księgowe może odbywać się stacjonarnie (osobiście na spotkaniu), bądź elektronicznie (za pomocą e-maila lub telefonu). Nasi doradcy to osoby, które przez długoletnie kształcenie i zdobyte doświadczenie mogą pochwalić się wysokimi osiągnięciami zdobytymi w swojej pracy zawodowej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Ustawy związane z księgowością

Pytanie do eksperta: Na jakich ustawach należy opierać swoją księgowość?

Odpowiedź eksperta: Osoby zajmujące się księgowością, czyli biura księgowe/rachunkowe oraz indywidualni księgowi, powinni dokładnie znać ustawy związane z księgowością. Najważniejszy akt prawny regulujący pracę w księgowości we wszystkich sektorach gospodarki to Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. Akt ten wytycza dopuszczoną ustawę, politykę rachunkowości, której stworzenie wynika wprost z tej ustawy i jest obowiązkiem każdej jednostki, za którego niedopełnienie odpowiada kierownik jednostki.

Ustawy związane z księgowością, a przede wszystkim ustawa o rachunkowości określa główne ramy, dając możliwość stworzenia indywidualnego systemu rachunkowości, według specyfiki działalności. Jej reguły pozwalają rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkowo-finansową działalności.

Kolejnym ważnym aktem jest Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. określająca zasady naliczania podatku bezpośredniego obejmującego dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Ustawa wynika z szeregu uregulowań prawnych między innymi z Konstytucji RP, ustaw, umów oraz rozporządzeń międzynarodowych. W świetle tej ustawy dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Następną ważną ustawą, z którą musi liczyć się księgowy to Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. Jest to ustawa regulująca prawa dotyczącego podatków od dochodów spółek, czyli osób prawnych. Dotyczy ona przedsiębiorstw oraz niektórych jednostek organizacyjnych.

Ostatnią z najważniejszych ustaw w księgowości jest Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., czyli podatku od wartości dodanej (VAT).

Jest to akt prawny regulujący zasady naliczania podatku pośredniego i obrotowego, który z założenia ma jak najmniejszy wpływ na ostateczną cenę towaru lub usługi.

W szczególnych przypadkach podatnicy mogą być zwolnieni z różnego rodzaju podatków, na podstawie przepisów ustanowionych odgórnie.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Odwrotne obciążenie

Pytanie: Na czym polega odwrotne obciążenie?

Odpowiedź eksperta: Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Na samym początku warto zaznaczyć, że mechanizm odwrotnego obciążenia od 1 listopada 2019 jest zlikwidowany na rzecz obowiązkowego split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności.

Kwestia stosowania procedury odwrotnego obciążenia znajdowała zastosowanie, gdy:
a) sprzedawca był czynnym podatnikiem VAT
b) nabywca był czynnym podatnikiem VAT
c) dostawa nie była objęta zwolnieniem z tytułu przedsiębiorców zwolnionych z VAT
d) dokonywana była sprzedaż:
    – procesorów
    – przenośnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych (laptopy, notebooki, tablety)
    – telefonów do sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych, wyłącznie telefonów komórkowych, w tym smartfonów
    – konsol do gier wideo i pozostałych urządzeń do gier zręcznościowych lub hazardowych i ich akcesoriów

Odwrotne obciążenie znajdowało zastosowanie, gdy dodatkowo, poza powyższymi, łączna wartość tych towarów, w ramach jednolitej transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekraczała 20 000 zł.

Wśród usług, w których mechanizm odwrotnego obciążenia miał zastosowanie można wymienić:
– roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
– roboty związane z burzeniem i rozbiórką obiektów budowlanych
– roboty tynkarskie
– roboty związane z wykładaniem posadzki i oblicowywaniem ścian
– roboty malarskie

Aktualnie procedura odwrotnego obciążenia jest całkowicie zastąpiona mechanizmem podzielonej płatności split payment i nie znajdzie jest już wykorzystywana w transakcjach towarowych i usługowych.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jednolity Plik Kontrolny 2018

Pytanie do eksperta: Kto ma obowiązek przesyłać Jednolity Plik Kontrolny w 2018 roku?

Odpowiedź eksperta:Sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz comiesięczne przesyłanie go do Ministerstwa Finansów obecnie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Obowiązek ten wprowadzany był stopniowo. Od 1 lipca 2018 roku JPK_VAT muszą przesyłać duże przedsiębiorstwa, od 1 stycznia 2017 roku zobowiązane do tego są małe i średnie firmy, natomiast mikroprzedsiębiorcy obowiązek ten nabyli 1 stycznia 2018 roku. Duże przedsiębiorstwa muszą także przesyłać pozostałe pliki JPK na żądanie organu podatkowego, natomiast małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa będą do tego zobowiązane od 1 lipca 2018 roku.

Jednolity Plik Kontrolny oprócz ewidencji zakupu i sprzedaży JPK_VAT obejmuje:
– księgi rachunkowe – JPK_KR,
– wyciąg bankowy – JPK_WB,
– magazyn – JPK_MAG,
– faktura VAT – JPK_FA,
– podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
– ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Jednolity Plik Kontrolny należy tworzyć w odpowiednim formacie. Po przesłaniu go do Ministerstwa Finansów przekazywany jest do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego.

Głównymi celami wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego:
– umożliwienie przekazywania organom podatkowym danych, które dotyczą działalności, w formie elektronicznej,
– uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce,
– skrócenie czasu przeprowadzania kontroli podatkowej w przedsiębiorstwie,
– poprawa wyników przeprowadzanej kontroli podatkowej w firmie.

Nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalne prowadzenie księgowości w niskich cenach. Zajmujemy się także doradztwem prawnym i podatkowym. W imieniu naszych Klientów sporządzamy i przesyłamy pliki JPK. Zapraszamy do współpracy!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Uproszczona rachunkowość

Pytanie do eksperta: Jak prowadzić rachunkowość uproszczoną?

Odpowiedź eksperta: Rachunkowość uproszczona prowadzona jest w firmach, gdy przychody netto ze sprzedaży produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1 200 000 euro.

Ten rodzaj rachunkowości może przybrać jedną z 3 różnych form, do których zalicza się:
– karta podatkowa,
– księga przychodów i rozchodów,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Uproszczona rachunkowość może być prowadzona za pośrednictwem programu księgowego. Nie zawsze jednak można z niej korzystać. Podmioty gospodarcze, którym regulacje prawne narzucają prowadzenie księgowości pełnej, muszą realizować zdecydowanie bardziej skomplikowaną rachunkowość firmy.

Zaletą, którą posiada uproszczona rachunkowość, jest zdolność monitorowania zdarzeń gospodarczych firmy, jakie miały miejsce w przedsiębiorstwie, jak i również generowanie niewielkich kosztów jej prowadzenia.

Jeśli planują Państwo prowadzić księgowość w formie, jaką jest uproszczona rachunkowość, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Wieloletnie doświadczenie oraz współpraca z ekspertami, zagwarantują Państwu zadowolenie ze świadczonych przez nas usług.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Cennik biura rachunkowego

Pytanie do eksperta: Od czego zależą ceny w cennikach biur rachunkowych?

Odpowiedź eksperta: Cenniki biur rachunkowych bywają bardzo podobne. Jednak ceny w nich podane są różne w zależności od tego, dla kogo świadczone są usługi. Jest bowiem wiele czynników, które kształtują koszty prowadzenia księgowości w biurach rachunkowych.

To co najbardziej kształtuje ceny usług biur rachunkowych to rodzaj prowadzonej w przedsiębiorstw księgowości. Im jest ona bardziej wymagająca, tym koszty są większe. Dlatego spółki prowadzące pełną księgowość za usługi księgowe muszą zapłacić więcej, a firmy prowadzące uproszczoną księgowość mogą liczyć na nieco mniejsze opłaty.

Forma w jakiej prowadzi się rachunkowość w przedsiębiorstwach nie jest jedynym czynnikiem określającym cennik biur rachunkowych. Również to ile w ciągu miesiąca powstaje w firmie dokumentów ma znaczący wpływ na kształtowanie się cen usług księgowych.

Na to ile dokumentów zostanie wygenerowanych w przedsiębiorstwie i ile wyniesie opłata za prowadzenie księgowości w biurze rachunkowym ma wpływ poziom zatrudnienia w danej firmie. Również ten czynnik trzeba brać pod uwagę, szacując koszty prowadzenia księgowości przez biuro rachunkowe.

Zainteresowanych cennikiem usług naszej firmy zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie lub kontaktu z naszymi konsultantami.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Usługi biura rachunkowego Kraków

Pytanie do eksperta: Dlaczego warto skorzystać z usług biura rachunkowego w Krakowie?

Odpowiedź eksperta: Prowadzenie księgowości jest zabiegiem bardzo skomplikowanym, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnych biur rachunkowych. W Małopolsce olbrzymią popularnością cieszą się biura ulokowane w Krakowie. Outsourcing księgowy niesie ze sobą szereg korzyści. Po pierwsze gwarantuje poprawność, co jest równoznaczne z bezpieczeństwem oraz prawidłowymi relacjami z Urzędem Skarbowym.

Do zakresu usług biur rachunkowych należy:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • optymalizacja podatkowa,
  • doradztwo z zakresu księgowości oraz prawa podatkowego,
  • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej.

Wbrew pozorom ceny tych usług są zbyt wygórowane. Przede wszystkim wpływa na to olbrzymia konkurencja. Rywalizacja ta trwa zarówno pod względem oferty, jak i cennika. Bardzo ważna jest kwestia wyboru biura. Profesjonalne biuro rachunkowe powinno być wyposażone w certyfikat Ministra Finansów, a także obowiązkową polisę ubezpieczeniową, w ramach której można ubiegać się o odszkodowanie w przypadku jakichkolwiek pomyłek, uchybień i tak dalej.

Należy mieć na uwadze, że jedynie w pełni profesjonalne biura, zatrudniające wykwalifikowanych księgowych mogą zapewnić finansom odpowiednią opiekę. Jednak niestety na rynku krakowskim nie brakuje oszustów, którzy mogą skutecznie zaszkodzić naszej działalności, a także doprowadzić do upadku naszej działalności. Dlatego należy być bardzo ostrożnym.

Rachunkowość podatkowa

Pytanie do eksperta: Czym jest rachunkowość podatkowa?

Odpowiedź eksperta: Rachunkowość jest niezmiernie często kojarzona z podatkami, pieniędzmi i licznymi skomplikowanymi zasadami. Również często zdarza się, że jest ona mylona z księgowością, co jest oczywiście niesłuszne. Jednak rachunkowość stanowi system gromadzenia i przetwarzania informacji o stanie finansowym jednostek gospodarczych. Występuje w kilku odmianach, jakimi są:

  • rachunkowość podatkowa,
  • rachunkowość finansowa,
  • rachunkowość zarządcza,
  • rachunkowość bankowa.

Dla przedsiębiorcy oprócz rachunkowości finansowej (księgi rachunkowe, karta podatkowa, ryczałt czy KPiR), ważna też powinna być rachunkowość podatkowa. Wiąże się ona bezpośrednio z zobowiązaniami przedsiębiorstw względem budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego. Zaniedbania w jej zakresie, niosą zazwyczaj bardzo poważne konsekwencje w postaci wysokich kar pieniężnych.

Rachunkowość podatkowa w szczególności zawiera ewidencję gospodarczą, która wynika z przepisów prawa podatkowego oraz jego wpływu na prowadzone księgi rachunkowe i bilans. Obejmuje więc nie tylko same zobowiązania podatkowe, lecz wszelkie operacje gospodarcze, jakie potrzebne są do ustalenia dochodów (wysokość przychodów i kosztów uzyskania przychodów), a następnie na ich podstawie obciążeń podatkowych, wynikających z prowadzenej działalności gospodarczej.

Odbiorcom rachunkowości podatkowej jest oczywiście Urząd Skarbowy, natomiast podmiotami są osoby prawne oraz fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Rachunkowość sp. z o.o.

Pytanie do eksperta: Jak wygląda prowadzenie rachunkowości w sp. z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Zgodnie z wymogami w spółce z o.o. musi być prowadzona księgowość pełna, ale czy to do końca jest wadą? Z całą pewnością nie, bowiem pomimo większej ilości czasu i dokładności jakiej wymaga prowadzenie tego rodzaju księgowości, zyskujemy możliwość stałego kontrolowania stanu finansowego naszego przedsiębiorstwa.

Prowadzenie rachunkowości w sp. z o.o odbywa się za pomocą ksiąg rachunkowych. Na ich stan składają się: dziennik,księgi pomocnicze, księgi główne, zestawienia obrotów i sald, wykazy aktywów i pasywów.

 

Zajmowanie się księgowością nie jest łatwym zajęciem. Pochłania ono bardzo wiele czasu, dlatego w takim wypadku nieoceniona jest pomoc fachowców- dobrego księgowego lub biura rachunkowego. Obecnie większość przedsiębiorców korzysta raczej z tej drugiej opcji, ponieważ wiąże się ona z mniejszymi kosztami i szybszym działaniem. Współpraca z biurem rachunkowym pozwoli na podniesienie jakości prowadzonej księgowości. Warto pamiętać, że źle prowadzona rachunkowość, naraża nas na karę ze strony Urzędu Skarbowego.

Podstawowe zasady pełnej rachunkowości:
– zasada memoriału- zaliczanie w koszty lub przychody danego okresu obrachunkowego dokonanych transakcji w momencie ich wystąpienia, a nie momencie zapłaty;
– zasada ciągłości- dokonywanie w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych na kontach, jednakowej wyceny aktywów, pasywów, ustalania wyniku finansowego i i sporządzania sprawozdań finansowych;
– zasada ostrożnej wyceny- dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów jednostki z dużą rozwagą, ostrożnością, w sposób jak najbardziej realny;

Nasza firma w swej ofercie posiada możliwość rzetelnego prowadzenia księgowości, dlatego nie czekaj i zadzwoń już dziś.

 

Rachunkowość w spółce z o.o.

Pytanie do eksperta: Jaką formę rachunkowości powinna prowadzić spółka z o.o.?

Odpowiedź eksperta: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przykładem podmiotu, który posiada osobowość prawną. Ustawodawca dla takich jednostek gospodarczych przewidział obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości szczególnie jeśli spółka ma siedzibę i miejsce sprawowania zarządu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o rachunkowości ściśle określa podmioty gospodarcze, które zobligowane są do prowadzenie pełnej księgowości, na tej liście znajduje się właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Bardzo często obowiązek stosowania w spółce z o.o. tej formy rachunkowości uznawany jest za podstawową wadę spółki. Płynie jednak z tego wiele korzyści dla przedsiębiorców, którzy przede wszystkim uzyskują pełny obraz prowadzonej działalności gospodarczej w segmencie majątkowym i finansowym. Mimo konieczności wykonywania wielu czynności, które składają się na pełną rachunkowość oraz konieczności ponoszenia pewnych nakładów finansowych przedsiębiorcy z powodzeniem stosują tę formę księgowości.

Prowadzenie pełnej księgowości wiąże się z koniecznością opracowania polityki rachunkowości, która będzie stosowana w spółce z o.o., opracowania rozwiązań w zakresie danych aspektów księgowych. Spółka będzie zobowiązania do prowadzenie ewidencji wszystkich operacji gospodarczych jakie będą miały miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Decydując się więc na zakup lub rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialność przedsiębiorcy muszą mieć świadomość, że zobowiązani zostaną do prowadzenie pełnej rachunkowości.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.