Posts tagged: rachunkowość firmy

Biuro rachunkowe

Pytanie do eksperta: Co należy do obowiązków biura rachunkowego?

Odpowiedź eksperta:Biuro rachunkowe to jednostka gospodarcza zajmująca się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Taką definicję formułuje się na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Jednak kompetencje biur rachunkowych są znacznie większe i jednostki te mogą świadczyć również inne usługi

Zgodnie z tym co stanowią przepisy ustawy o rachunkowości do obowiązków biur rachunkowych należy:

  • dokonywanie zapisów operacji gospodarczych w księdze rachunkowej na podstawie dowodów księgowych,
  • okresowe ustalanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Biura rachunkowe zajmują się również sporządzaniem badań księgowych sprawozdań finansowych, opracowywaniem polityki rachunkowości jednostek gospodarczych, rozliczaniem jednostek z tytułu podatków dochodowych i VAT oraz prowadzeniem spraw, związanych z kadrami i płacami. Niejednokrotnie można się spotkać z sytuacjami, gdzie biura rachunkowe zajmują się pozyskiwaniem funduszy unijnych, kredytów czy innych form finansowania działalności. Nie można zapomnieć, że każde biuro rachunkowe świadczy także usługi doradcze dla swoich Klientów.

Biura rachunkowe mają dla przedsiębiorców wyjątkowo atrakcyjną ofertę, nie tylko pod względem ceny, ale także wachlarza usług. Zapraszamy wszystkich czytających ten artykuł do zapoznania się z ofertą naszego biura rachunkowego.

Rozliczanie CIT za 2015

Pytanie do eksperta: Do kiedy oraz w jaki sposób należy rozliczyć się z CIT za 2015 rok?

Odpowiedź eksperta:Rozliczenie się z podatku dochodowego CIT za 2015 rok jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa, posiadającego osobowość prawną. Do tego typu przedsiębiorstw zalicza się spółki kapitałowe czyli spółki z o.o. oraz spółki akcyjne.

Jednostki posiadające osobowość prawną są zobowiązane rozliczyć się z podatku CIT do końca marca roku następnego czyli za rok 2015 do 31 marca 2016 roku. Jest to znacznie krótszy termin w porównaniu do czasu w jakim rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Warto więc jak najszybciej zatroszczyć się o dopełnienie tego obowiązku.

Rozliczenie z podatku CIT za 2015 rok należy wykonać sporządzając formularz CIT-8. W deklaracji tej umieszcza się informacje o uzyskanych w danym roku podatkowym przychodach, poniesionych kosztach uzyskania przychodów oraz o wysokości należnego podatku dochodowego wraz z wysokością wpłaconych zaliczek.

Podczas sporządzania deklaracji rozliczeniowej CIT za 2015 rok należy szczególną uwagę zwrócić na możliwości odliczeń od podatków. Warto w tym zakresie dobrze zapoznać się z aktualnymi przepisami regulującymi tę kwestię oraz skonsultować się z ekspertami. Dobrze sporządzona deklaracja pozwoli uniknąć ewentualnych kar z Urzędu Skarbowego i późniejszych problemów.

Pomoc w zakresie sporządzania deklaracji podatkowej CIT za 2015 rok można uzyskać kontaktując się z naszymi ekspertami z dziedziny podatków, którzy pomogą wszystkim – przedsiębiorcom i osobom nie prowadzącym działalności, poprawnie rozliczyć się z podatku za 2015 rok.

Polityka rachunkowości

Pytanie do eksperta: Dlaczego w firmach należy opracować politykę rachunkowości?

Odpowiedź eksperta:Prowadzenie księgowości nie należy do łatwych zadań. Oferta jaką do Państwa kierujemy oparta jest na polityce rachunkowości. Każda firma pozarządowa powinna opracować własną politykę rachunkowości czyli zasady finansowe, według których prowadzone są księgi rachunkowe. Pomoże to zidentyfikować obszar działań w zakresie finansowania.

Prowadzenie księgowości umożliwia ocenę danej działalności, przeprowadzenie kontroli oraz podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem finansami. Obowiązki wynikające z prowadzenia księgowości to m.in.: odliczanie podatku dochodowego VAT, sporządzanie dokumentów i przedstawianie ich urzędnikom w razie potrzeby, obowiązki związane z ZUS-em.

Oczywiście można to robić samodzielnie, ale zlecenie prowadzenia księgowości pozwala zaoszczędzić czas, który poświęcić można na rozwój firmy. Skorzystanie z usługi prowadzenia księgowości jest użyteczne zwłaszcza jeśli firma zobowiązana jest do prowadzenia pełnej rachunkowości (ksiąg rachunkowych). Dotyczy to zwłaszcza większych firm. W sprawozdaniu należy jasno i rzetelnie przedstawić sytuację majątkową oraz finansową. Ważne jest również, aby polityka rachunkowości opierała się na teraźniejszych postanowieniach, rozporządzeniach i ustawach. Za prowadzoną politykę rachunkowości odpowiada zarząd, który przyjmuje ten dokument na podstawie uchwały. Istotną kwestią jest czy dane biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie OC, z którego można w przypadku popełnionych błędów uzyskać odszkodowanie. Nasze biuro posiada ubezpieczenie, ale trzeba pamiętać, że istnieją czynniki, które nie umożliwiają wypłacenia odszkodowania, np. niedotrzymanie terminu dostarczenia dokumentów.

My gwarantujemy prowadzenie księgowości przy uwzględnieniu specyfiki działalności, odpowiednich rozporządzeń i ustaw związanych z polityką rachunkowości.

Zachęcamy do kontaktu.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.