Posts tagged: rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa

Pytanie do eksperta: Co to jest rachunkowość finansowa ?

Odpowiedź eksperta: Rachunkowość finansowa jest to cześć rachunkowości, która polega na ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych, które mają miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ujętych w porządku chronologicznym. Rachunkowość finansowa zajmuje się pomiarem oraz ewidencją posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów majątkowych oraz przygotowaniem na podstawie danych finansowych różnorodnych raportów. Głównym celem rachunkowości finansowej jest dostarczenie informacji dla odbiorców zewnętrznych w postaci inwestorów, kontrahentów. Obejmuje ona:


– przyjęte przez jednostkę gospodarczą zasady rachunkowości,
– prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o dowody księgowe,
– sprawdzanie okresowo poprzez inwentaryzację rzeczywistego stanu aktywów oraz pasywów,
– wycenę za pomocą dostępnych metod aktywów i pasywów,
– ustalanie wyniku finansowego,
– sporządzanie sprawozdań finansowych,
– gromadzenie a także przechowywanie dowodów księgowych oraz innej dokumentacji,
– poddanie badaniu oraz ogłoszenie sprawozdań finansowych w sytuacji kiedy takie czynności zostały określone w regulacjach prawnych.


Rachunkowość finansowa prowadzona jest w oparciu o ustawę o rachunkowości a w przypadku zagadnień, które nie zostały ujęte w ustawie przedsiębiorstwa mają obowiązek stosować krajowe oraz międzynarodowe standardy rachunkowości. Dzięki wdrażaniu w jednostce gospodarczej rachunkowości finansowej możliwe jest pozyskanie pełnego obrazu jednostki gospodarczej w przekroju majątkowym oraz finansowym a następnie opracowanie odpowiednich strategii rozwoju.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.