Posts tagged: proces zawieszenia spółki

Jak zawiesić spółkę?

Pytanie do eksperta: Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma jakieś obowiązki podczas zawieszenia? Jak zawiesić spółkę, aby nie stracić wszystkich uprawnień?

Odpowiedź eksperta: Regulacje dotyczące zasad zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawierają przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców. Nie ma szczególnych warunków, aby spółka z o.o. mogła zawiesić działalność gospodarczą, poza wymienionymi poniżej, chyba że dodatkowe warunki zostały określone w umowie spółki.

Spółka z o.o. może zawiesić swoją działalność pod warunkiem, że nie zatrudnia ona pracowników. Z omawianego uprawnienia będzie mogła skorzystać spółka zatrudniająca wyłączenie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim.

Spółka w okresie zawieszenia może wykonywać:
– czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
– może przyjmować należności i jest zobowiązana regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
– może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
– ma prawo i jednocześnie obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
– wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
– może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
– może zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Proces zawieszenia spółki

Pytanie do eksperta: Czy proces zawieszenia spółki może przynieść korzyści dla przedsiębiorstwa?

Odpowiedź eksperta: Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością miewa trudności związane z ich funkcjonowaniem. Jest to jeden z najczęstszych powodów dla których przedsiębiorca decyduje się na zawieszenie działalności. Pewnie myślą Państwo, że powinni zlikwidować spółkę, ale nie jest to takie proste jeśli się do niej przywiązali, poza tym w okresie zawieszenia mogą oni wprowadzić zmiany, które spowodują, że spółka na nowo zacznie przynosić korzyści finansowe.

Aby można było mówić o zawieszeniu działalności gospodarczej należy pamiętać, że przedsiębiorstwo nie może zatrudniać pracowników. Jednostka gospodarcza może zawiesić wykonywanie czynności na okres od 1 miesiąca do 2 lat. Po takim okresie musi złożyć wniosek o wznowienie działalności. Nie ma możliwości przedłużenia okresu, jednak można wznowić działalności i znów ją zawiesić.

Zawieszenie działalności spółki może okazać się bardzo pomocne, nie tylko w sytuacji, gdy nasza firma zaczyna słabnąć i przynosić mniejsze korzyści, ale także jeśli mamy ciężką sytuację rodzinną lub potrzebujemy odpoczynku. Należy zwrócić uwagę, że miesiąc to niedużo, a po tym czasie możemy na nowo zacząć prowadzić naszą spółkę.

Przedsiębiorca, który decyduje się na proces zawieszenia spółki musi pamiętać, że należy to zrobić zgodnie z prawem, aby uniknąć nieprzyjemności. Najważniejszą kwestią jest złożenie wniosku w ciągu 7 dni od zaprzestania wykonywania działalności, a następnie przypilnowania, aby wznowić jednostkę przed upływem 24 miesięcy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jak zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Pytanie do eksperta: Chcę zawiesić działalność swojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W jaki sposób to wykonać?

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników ma prawo do zawieszenia działalności swojej spółki na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia zaczyna się od dnia wskazanego we wniosku i kończy w chwili wniesienia wniosku o wznowienie działalności.

W przypadku, gdy umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawiera adnotacji dotyczących zawieszenia, spółkę zawiesza się przez uchwałę Zarządu podjętą większością głosów.

Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej musi zawierać następujące informacje:
– nazwę lub firmę
– numer KRS
– numer NIP
– siedzibę i adres przedsiębiorcy
– datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Zawieszenia działalności spółki dokonuje się na formularzu KRS-Z62. Dokument ten należy złożyć do właściwego pod względem siedziby sądu gospodarczego.

O zawieszeniu działalności spółki należy pisemnie poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego, jednak nie później niż po 7 dniach od zgłoszenia wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podczas wyrejestrowywania spółki z KRS przedsiębiorca musi wypełnić także formularze ZUS-ZAA, ZUS-ZBA, ZUS-ZIPA, ZUS-ZWPA, które zostaną bezpośrednio przekazane do odpowiedniej jednostki ZUS.

Najpóźniej po upływie 24 miesięcy należy złożyć wniosek o wznowienie działalności. W przeciwnym razie zostanie na nas nałożona kara grzywny, a jeżeli to nie poskutkuje możemy zostać nawet wykreśleni z rejestru przedsiębiorców.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.
Zadzwoń