Posts tagged: proces zawieszenia spółki

Prosta spółka akcyjna zawieszenie S24

Pytanie do eksperta: Prosta spółka akcyjna zawieszenie s24 – na czym polega ta procedura?

Odpowiedź eksperta: W ostatnim czasie prosta spółka akcyjna staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem wśród przedsiębiorców. Zastosowane w niej mechanizmy założenia oraz prowadzenia działalności oparte na połączeniu pozytywnych zalet spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej czynią ją bardzo atrakcyjną formą prawną.

Warto zwrócić uwagę, że nawet najlepiej prosperująca spółka może mieć problemy, które zmuszają właścicieli do zawieszenia spółki.

Zawieszenie działalności prostej spółki akcyjnej oznacza czasowe zaprzestanie wykonywania jej przedsięwzięć i wycofanie się z rynku. W praktyce oznacza to, że spółka nie będzie prowadzić swojej działalności, ale będzie nadal istnieć i figurować w rejestrze przedsiębiorstw.

Aby zawiesić działalność prostej spółki akcyjnej, wymagana jest zgoda wszystkich akcjonariuszy i uchwała w sprawie zawieszenia działalności. Następnie, należy zgłosić zawieszenie do sądu rejestrowego, który wprowadzi odpowiednie zmiany do rejestru spółek.

W czasie zawieszenia działalności, spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia regularnych ksiąg rachunkowych ani do składania sprawozdań finansowych, ale musi pamiętać o wykonywaniu swoich innych obowiązków, takich jak opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Po zakończeniu zawieszenia, spółka może powrócić do działalności, ale musi zgłosić tę decyzję do sądu rejestrowego i ponownie prowadzić swoje księgi rachunkowe.

Zawieszenie działalności prostej spółki akcyjnej jest możliwe i może być uzasadnione różnymi powodami, takimi jak brak rentowności, reorganizacja czy potrzeba od początku przygotować się do nowego etapu działalności. Niemniej jednak, należy pamiętać, że zawieszenie działalności może mieć wpływ na wizerunek spółki w oczach inwestorów i klientów, dlatego powinno być dobrze przemyślane i uzasadnione. Przed podjęciem decyzji o zawieszeniu działalności, warto skonsultować się z doradcą prawnym lub audytorem, aby upewnić się, że wszystko jest zgodne z prawem i nie ma negatywnych konsekwencji.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ ZAŁOŻENIA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ więcej

Jak zawiesić spółkę?

Pytanie do eksperta: Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma jakieś obowiązki podczas zawieszenia? Jak zawiesić spółkę, aby nie stracić wszystkich uprawnień?

Odpowiedź eksperta: Regulacje dotyczące zasad zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawierają przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców. Nie ma szczególnych warunków, aby spółka z o.o. mogła zawiesić działalność gospodarczą, poza wymienionymi poniżej, chyba że dodatkowe warunki zostały określone w umowie spółki.

Spółka z o.o. może zawiesić swoją działalność pod warunkiem, że nie zatrudnia ona pracowników. Z omawianego uprawnienia będzie mogła skorzystać spółka zatrudniająca wyłączenie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim.

Spółka w okresie zawieszenia może wykonywać:
– czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
– może przyjmować należności i jest zobowiązana regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
– może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
– ma prawo i jednocześnie obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
– wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
– może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
– może zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Proces zawieszenia spółki

Pytanie do eksperta: Czy proces zawieszenia spółki może przynieść korzyści dla przedsiębiorstwa?

Odpowiedź eksperta: Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością miewa trudności związane z ich funkcjonowaniem. Jest to jeden z najczęstszych powodów dla których przedsiębiorca decyduje się na zawieszenie działalności. Pewnie myślą Państwo, że powinni zlikwidować spółkę, ale nie jest to takie proste jeśli się do niej przywiązali, poza tym w okresie zawieszenia mogą oni wprowadzić zmiany, które spowodują, że spółka na nowo zacznie przynosić korzyści finansowe.

Aby można było mówić o zawieszeniu działalności gospodarczej należy pamiętać, że przedsiębiorstwo nie może zatrudniać pracowników. Jednostka gospodarcza może zawiesić wykonywanie czynności na okres od 1 miesiąca do 2 lat. Po takim okresie musi złożyć wniosek o wznowienie działalności. Nie ma możliwości przedłużenia okresu, jednak można wznowić działalności i znów ją zawiesić.

Zawieszenie działalności spółki może okazać się bardzo pomocne, nie tylko w sytuacji, gdy nasza firma zaczyna słabnąć i przynosić mniejsze korzyści, ale także jeśli mamy ciężką sytuację rodzinną lub potrzebujemy odpoczynku. Należy zwrócić uwagę, że miesiąc to niedużo, a po tym czasie możemy na nowo zacząć prowadzić naszą spółkę.

Przedsiębiorca, który decyduje się na proces zawieszenia spółki musi pamiętać, że należy to zrobić zgodnie z prawem, aby uniknąć nieprzyjemności. Najważniejszą kwestią jest złożenie wniosku w ciągu 7 dni od zaprzestania wykonywania działalności, a następnie przypilnowania, aby wznowić jednostkę przed upływem 24 miesięcy.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Jak zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Pytanie do eksperta: Chcę zawiesić działalność swojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W jaki sposób to wykonać?

Odpowiedź eksperta: Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników ma prawo do zawieszenia działalności swojej spółki na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia zaczyna się od dnia wskazanego we wniosku i kończy w chwili wniesienia wniosku o wznowienie działalności.

W przypadku, gdy umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawiera adnotacji dotyczących zawieszenia, spółkę zawiesza się przez uchwałę Zarządu podjętą większością głosów.

Wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej musi zawierać następujące informacje:
– nazwę lub firmę
– numer KRS
– numer NIP
– siedzibę i adres przedsiębiorcy
– datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Zawieszenia działalności spółki dokonuje się na formularzu KRS-Z62. Dokument ten należy złożyć do właściwego pod względem siedziby sądu gospodarczego.

O zawieszeniu działalności spółki należy pisemnie poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego, jednak nie później niż po 7 dniach od zgłoszenia wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podczas wyrejestrowywania spółki z KRS przedsiębiorca musi wypełnić także formularze ZUS-ZAA, ZUS-ZBA, ZUS-ZIPA, ZUS-ZWPA, które zostaną bezpośrednio przekazane do odpowiedniej jednostki ZUS.

Najpóźniej po upływie 24 miesięcy należy złożyć wniosek o wznowienie działalności. W przeciwnym razie zostanie na nas nałożona kara grzywny, a jeżeli to nie poskutkuje możemy zostać nawet wykreśleni z rejestru przedsiębiorców.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.