Posts tagged: praca dla obcokrajowca

Pozyskanie pozwolenia na pracę w Polsce pomoc

Pytanie do eksperta: Jak zatrudnić cudzoziemca?

Odpowiedź eksperta: Coraz częściej zdarza się, że przedsiębiorcom brakuje pracowników, którzy będą wykonywać zlecenia. Właśnie dlatego, tak często pracodawcy są zmuszeni do szukania pomocy poza granicami naszego kraju. W pierwszym półroczu 2018 roku wydano blisko 15 tys. pozwoleń na pracę w Polsce.

Właściciel decydujący się na zatrudnienie cudzoziemca w swojej firmie powinien zrobić to zgodnie z prawem, czyli musi:
– uzyskać dla niego pozwolenie na pracę, albo zezwolenie na pracę sezonową,
– podpisać z cudzoziemcem odpowiednią umowę, a wcześniej przedstawić ją w języku zrozumiałym dla niego,
– skopiować dokument pobytowy obcokrajowca,
– powierzyć pracę na warunkach zapisanych w zezwoleniu lub oświadczeniu,
– zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego,
– przekazać informację o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.

UWAGA! Istnieją sytuację, w których cudzoziemiec nie otrzyma zezwolenia na pracę.

Pozwolenie nie zostanie wręczone, jeżeli:
– podmiot powierzający pracę nie spełnił wymogów dotyczących zezwolenia lub był karany za określone przestępstwa lub wykroczenia.
– cudzoziemiec był karany za określone przestępstwa lub jego dane osobowe zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest zabroniony,
– organ wydający dokument stwierdzi, że celem wnioskodawcy nie jest powierzenie pracy obcokrajowcowi lub celem cudzoziemca nie jest wykonywanie pracy,
– pracodawca nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności.

Nie zawsze odpowiedzialność członka zarządu będzie wchodziła w grę. Członek zarządu może zwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o., jeżeli wykaże istnienie pewnych okoliczności, które zostały określone w odpowiednich przepisach.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.