Posts tagged: podatki

Ile kosztuje optymalizacja podatkowa?

Pytanie do eksperta: Jak dużo będę musiał zapłacić za przeprowadzenie optymalizacji podatkowej w mojej firmie?

Odpowiedź eksperta: Podatki mogą skutecznie utrudnić życie przedsiębiorcy. Należności z ich tytułu bardzo często są tak wysokie, iż prowadzenie dobrze prosperującej firmy może okazać się nieopłacalne. Optymalizacja podatkowa zapobiega takim sytuacjom. Jest to szereg działań, co ważne w pełni legalnych, które wykorzystują możliwości do zmniejszenia podatków jakie dają przepisy bądź w nich luki. Aby jednak nie wpaść w konflikt z Urzędem Skarbowym jej przeprowadzenie warto powierzyć specjalistom. Pomiędzy optymalizacją, a próbą obejścia prawa w niektórych przypadkach istnieje bowiem bardzo cienka granica, którą łatwo przekroczyć.

Nie istnieje jeden stały cennik usług optymalizacyjnych. Wpływa na niego wiele czynników, do których należą między innymi wielkość i charakter działalności, sposoby oraz rozwiązania powzięte do optymalizacji, ilość przekazanych dokumentów itd.

Warto podkreślić, iż doradca podatkowy oferuje znacznie więcej niż optymalizację. Pozwala dobrać odpowiednią formę prowadzonej działalności, wykonuje analizę obciążeń, prowadzi rozliczenia, a nawet reprezentuje podatnika przed organami administracji publicznej.

Jeżeli chcą Państwo zapewnić swojej firmie profesjonalną obsługę z zakresu opodatkowania firmy to zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Zakres naszych usług dostosowujemy przede wszystkim do charakterystyki oraz indywidualnych oczekiwań przedsiębiorców.

Jeśli optymalizacja to tylko u nas!

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Kancelaria doradztwa podatkowego w Krakowie

Pytanie do eksperta: Jak skutecznie ograniczyć należności podatkowe swojej firmy?

Odpowiedź eksperta:Prowadzenie firmy wymusza na przedsiębiorcy prowadzenie jej księgowości. Na podstawie ewidencji zdarzeń gospodarczych właściciel przedsiębiorstwa musi dokonać rozliczeń z państwem i regulować swoje należności podatkowe. Bardzo często podatki te są tak wysokie, że prowadzenie firmy wydaje się wręcz nieopłacalne. Więc co wtedy? Odpowiedź jest bardzo prosta. W takim przypadku należy skorzystać z usług doradcy podatkowego. Pomoże on przeprowadzić skuteczną optymalizację podatkową, która pozwoli znacznie zmniejszyć podatki. Ponadto doradca pomoże dobrać odpowiednią formę prawną prowadzonego przedsiębiorstwa, co w późniejszym czasie usprawni jego funkcjonowanie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tego typu usługami to zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Nasza kancelaria doradztwa podatkowego w Krakowie oferuje pełne wsparcie podatnika oraz reprezentację przed organami administracji publicznej.

Wśród naszych usług dostępne są:
– reprezentacja w trakcie kontroli skarbowej,
– reprezentacja przed Urzędem Skarbowym,
– doradztwo z zakresu zobowiązań podatkowych,
– doradztwo z zakresu przekształcania przedsiębiorstw,
– rozliczenia podatkowe,
– optymalizacja obciążeń podatkowych,
– analiza obciążeń podatkowych.

Nasze usługi w pełni dostosowujemy do charakterystyki działalności prowadzonej przez Klienta oraz jego indywidualnych potrzeb, gdyż doskonale wiemy, że każda firma jest inna, a co się z tym wiąże wymaga innych rozwiązań.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Rejestracja spółek z o.o. w rejestrze VAT 2017

Pytanie do eksperta: Czy w 2017 roku zaistniały utrudnienia w rejestracji spółki z o.o. w rejestrze VAT?

Przedsiębiorcy pragnący aktualnie zarejestrować spółki w rejestrze VAT muszą liczyć się z ogromnymi niedogodnościami. Wraz z nadejściem roku 2017 w życie weszła ustawa, uszczelniająca polskie prawo podatkowe. Niestety zmiany te były konieczne. Jak dotąd prawo podatkowe było nieustannie naruszane bądź skutecznie obchodzone. Największy problem stanowiło jednak wyłudzenie VAT. Prosta rejestracja przyczyniła się do rozwoju ogromnej ilości karuzel podatkowych.

Karuzela podatkowa to kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt powiązanych ze sobą instytucji, które koniecznie muszą znajdować się rejestrze VAT. Firmy te wykonują pomiędzy sobą szereg fikcyjnych operacji, a następnie na ich podstawie odliczają podatek VAT. Pozorność danych operacji sprawia, że należność z tytułu podatku nigdy nie wpłynęła do urzędu, tym samym odliczenie podatku stało się wyłudzeniem.

Przedsiębiorca prowadzący własną działalność, często nie ma czasu, ani głowy do tego, aby dodatkowo zająć się sporządzaniem deklaracji ZUS DRA za każdego pracownika z osobna. Nasza oferta skierowana jest właśnie do wszystkich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w sytuacji, która wymaga od nich sporządzenia omawianej deklaracji.

Przestępstwa z tytułu wyłudzenia VAT, w skali rocznej uszczuplały budżet państwa o miliony złotych, dlatego też rząd zmuszony był zareagować. Głównym celem podmiotu rządzącego było umożliwienie rejestracji podmiotom powiązanych z karuzelami podatkowymi. Niestety, zmiany te znacznie zaszkodzą również przedsiębiorcom, mającym uczciwe zamiary. Oni również muszą liczyć się z możliwością odmowy wpisu. Dodatkowo na spółki, u których wystąpi ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych, narzucona zostanie kaucja rejestracyjna w wysokości od 20 000 złotych, do nawet kwoty 10 razy wyższej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ REJESTRACJI SPÓŁEK Z O.O. więcej

Sporządzanie deklaracji CIT za 2015

Pytanie do eksperta: Na czym polega sporządzanie deklaracji CIT?

Odpowiedź eksperta:Podatek CIT jest bezpośrednim podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiot opodatkowania w tym podatku stanowi dochód od którego można dokonać pewnych odliczeń.

Płatnikami tego podatku są wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Podczas trwania roku podatkowego podatnicy podatku CIT muszą obliczać i płacić co miesiąc lub co kwartał zaliczki na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy są zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego na druku CIT-8. W zeznaniu wykazana zostaje wysokość uzyskanego w całym roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty.
Podatnik podczas składaniem deklaracji zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Skarbowego podatek dochodowy, wynikający z zeznania. W sytuacji, gdy wysokość podatku wykazanego w zeznaniu jest wyższa od sumy wpłaconych w ciągu roku zaliczek, osoba prawna musi wpłacić różnicę między kwotą należnego podatku, a kwotą wpłaconych zaliczek.
Deklarację rozliczeniową należy złożyć do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, za który zeznanie jest składane.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy podczas wypełniania deklaracji rozliczeniowej zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Chętnie pomożemy Państwu podczas rozliczania się z podatku dochodowego od osób prawnych, udzielimy cenny porad oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Sporządzanie deklaracji podatkowej PIT 2016

Pytanie do eksperta: Czy trudne jest sporządzenie deklaracji podatkowej PIT 2016?

Odpowiedź eksperta:Rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych nie należy do przyjemnych zadań, gdyż mało która osoba lubi wypełniać urzędowe dokumenty. Czasami jednak trzeba robić coś za czym się nie przepada.

Przepisy prawne nakładają na każdą osobę fizyczną która osiągnęła dochód w nieważne jakiej kwocie, ale w ramach wykonywania pracy na zasadach umowy o pracę, zlecenia, o dzieło itp., obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym.

W celu rozliczenia konieczne jest samodzielne obliczenie zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatkowymi wysokości podatku, uzupełniając przy tym druk rocznego zeznania podatkowego PIT-37. Wypełnienie druku nie jest trudne, jednak wymaga posiadania podstawowej wiedzy o obowiązujących przepisach i normach podatkowych. Wypełniony dokument należy do 30 kwietnia 2016 roku złożyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego

Bardzo ważne jest aby, druk wypełniony był poprawnie, aby oszczędzić podatnikowi stresu i nerwów związanych z wizytą w Urzędzie Skarbowym podczas wyjaśniania zaistniałych niejasności. Nie należy też przegapić terminu, do którego można złożyć deklarację, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku może zostać uznane przez Fiskus za uchylenie się od odpowiedzialności, a na podatnika może zostać nałożona kara grzywny.

Jeżeli borykają się Państwo z problemem wypełnienia druku deklaracji podatkowej, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Pomogą oni w wypełnienie zeznania, udzielą rad oraz odpowiedzą na wszystkie zadane im pytania.

CIT za 2016 rok

Pytanie do eksperta: Kto powinien składać zeznanie roczne CIT za 2016 rok?

Odpowiedź eksperta:Odpowiedź eksperta: CIT jest bezpośrednim podatkiem dochodowym od osób prawnych np. spółek. Podatnikami tego podatku są wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

W trakcie trwania roku podatkowego podatnicy tego podatku zobowiązani są do obliczania i płacenia miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe na druku CIT-8, w którym wykazują wysokość uzyskanego w całym roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty.
Wraz ze składaniem deklaracji podatnik jest zobowiązany wpłacić na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego podatek dochodowy, wynikający z zeznania. W przypadku, jeżeli wysokość podatku wykazanego w zeznaniu jest wyższa od sumy wpłaconych w ciągu roku zaliczek, osoba prawna musi wpłacić różnicę między kwotą należnego podatku, a kwotą wpłaconych zaliczek.
Termin składania deklaracji rozliczeniowej określa ustawa, która mówi że ów dokument powinien być złożony do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, za który zeznanie jest składane.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy przy wypełnianiu deklaracji CIT-8 lub posiadacie Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Chętnie pomożemy Państwu podczas rozliczania się z podatku dochodowego od osób prawnych.

Deklaracje podatkowe Warszawa

Pytanie do eksperta: Czym są deklaracje podatkowe?

Odpowiedź eksperta: Każdy podatnik, który w roku podatkowym, a zwykle jest to rok kalendarzowy osiągnął przychód z tytułu sprzedaży towarów, świadczenia usług, wynajmu pomieszczeń, dzierżawy lub z innego źródła zobowiązany jest sporządzić deklaracje podatkową. Podział deklaracji ze względu na podmiot prawny:
* osoby fizyczne – spółki, przedsiębiorcy nie posiadający osobowości prawnej,
* osoby prawne – spółki z o.o., spółki akcyjne oraz pozostałe podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną.

Osoby fizyczne rozliczają się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem deklaracji PIT, a osoby prawne na podstawie deklaracji CIT.

Wszyscy podatnicy rozliczając się na podstawie zeznania CIT na złożenie jej mają czas do 31 marca roku następującego po roku rozliczeniowym. Chyba, że ich rok podatkowy nie rozpoczyna się 1 stycznia, tylko np. 1 marca, wówczas na uregulowanie formalności mają czas do 3 miesięcy po zamknięciu ksiąg. W znacznie lepszej sytuacji znajdują się podatnicy PIT, ponieważ mają oni czas do 30 kwietnia na uwikłanie się ze wszystkimi formalnościami. Nie ma sensu odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę, jak mówi sformułowanie: „im szybciej tym lepiej”. I bardzo dobrze się to sprawdza, gdyż firma osiągając duże zyski liczyć może na zwrot podatku, który w pewny sposób przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej.

Niekiedy firmy prowadzące działalność nie do końca wiedzą jakie wydatki mogą włączyć w koszty, dlatego biura rachunkowe zyskują coraz większą popularność. W biurach takich pracują sami specjaliści znający się na wykonywanej przez siebie pracy i posiadający wielkie doświadczenie.

 

Rozliczenia podatkowe

Pytanie do eksperta: Czym są rozliczenia podatkowe?

Odpowiedź eksperta: Na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatków. Dla wielu z nich jest to bardzo uciążliwe zadanie.

Rozliczenia podatkowego muszą dokonywać zarówno przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jak i osoby prawne takie jak spółka z o.o. W zależności od tego czy przedsiębiorstwo jest osoba prawną czy nie, stosuje się inne zasady rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Podatnicy będący osobami fizycznymi są zobowiązani rozliczyć się z tytułu podatku dochodowego w terminie do końca kwietnia roku następującego, po roku za który dokonuje się zeznania. Służą do tego odpowiednie formularze. Przedsiębiorcy, którzy wybrali liniową metodę rozliczania się z podatku muszą wypełnić oraz złożyć formularz PIT-36L. W celu wyliczenia podatku stosują oni stawkę 19%. Przedsiębiorcy, którzy wybrali progresywną metodę rozliczania się z podatku są zobowiązani do sporządzenia oraz złożenia formularza PIT-36. Zobowiązanie podatkowe ustalają z zastosowaniem stawek 18% oraz 32%.

Podatnicy będący osobami prawnymi, którymi są np. spółka akcyjna bądź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym w terminie do końca marca roku następującego po roku z który sporządza się rozliczenie. Osoby te muszą sporządzić oraz złożyć formularz CIT-8, co wynika z tego, że są one objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Przedsiębiorstwa takie obliczają swoje zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z zastosowaniem stawki 19% czyli metodą liniową.

 

Doradca podatkowy online

Pytanie do eksperta: Czy opłaca się korzystać z usług doradcy podatkowego przez Internet?

Odpowiedź eksperta: Z całą pewnością tak. W dzisiejszych czasach, gdzie praktycznie każdemu brak wolnej chwili na przysłowiowe złapanie oddechu, a tym bardziej zabieganym przedsiębiorcom warto zapoznać się z ofertą doradcy podatkowego online.

Co można zyskać dzięki e-usługom?

Przede wszystkim niesamowitą oszczędność czasu. Zgłoszenie przyjmowane jest przez doradcę poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej. Należy wpisać do niego bezpośrednio: szczegółowo wyjaśnioną i opisaną treść pytania; czas realizacji zamówienia (korzystny dla Klienta). W wypadku niedokładnie sprecyzowanego pytania odpowiedź może zostać obarczona błędem wynikającym z nieznajomości stanu faktycznego, za które to błędy przeważnie doradca nie ponosi odpowiedzialności.

W chwili gdy doradca przyjmie zgłoszenie, usługobiorca zobligowany jest do uiszczenia opłaty. Po upływie terminu podanego przez Klienta, otrzymuje on odpowiedź (w zależności od możliwości, którą wybierze) drogą : elektroniczną bądź papierową. Nie wolno zapomnieć przeczytać regulaminu, zawartego na stronie konkretnego, internetowego doradcy podatkowego.

W przypadku większej liczby pytań, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.