Posts tagged: podatki w firmie

Koronawirus a deklaracje podatkowe

Pytanie do eksperta: Czy koronawirus będzie miał wpływ na sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych?

Odpowiedź eksperta: Jak zapewne mogą Państwo zauważyć, panująca pandemia koronawirusa, ma znaczny wpływ na naszą całą gospodarkę, jak również całkowicie zaburza rytm prowadzenia firm.

Nie każdy księgowy, ani nie każde biuro rachunkowe ma możliwość pracy zdalnej, co doprowadziło do tego, iż wystosowane zostało pismo do Premiera z prośbą o przesunięcie terminów podatkowych, które nieszczęśliwie zbiegły się z koronawirusem, który zablokował znaczną część polskiej gospodarki. W wystosowanym piśmie poproszono o odroczenie terminów składania deklaracji, zeznań podatkowych, jak również sprawozdań finansowych.

Księgowi swoje prośby motywują tym, iż będzie to odpowiednie rozwiązanie nie tylko dla nich, ale również dla wielu przedsiębiorców, którzy w najbliższym czasie najprawdopodobniej będą musieli zmierzyć się z problemem terminowej realizacji zobowiązań podatkowych.

Z każdym dniem pojawiają się kolejne kwestie, które należy przeanalizować i zastanowić się nad wprowadzeniem tymczasowych zmian, które z całą pewnością pomogą uchronić naszą gospodarkę od sporego kryzysu.

Na podstawie tego, co zostało napisane powyżej pragniemy Państwu zwrócić uwagę również na to, jak istotna jest dokłada analiza biur rachunkowych, zanim podejmie się z nimi współpracę. Otóż nie każde biuro rachunkowe posiada możliwość pracy zdalnej, jak również nie każde posiada cyfrowe wersje dokumentów od Klientów.

Nasze biuro jest w stanie na bieżąco świadczyć dla Państwa swoje usługi, zatem jeśli myślą Państwo o zmianie biura rachunkowego na bardziej profesjonalne – zapraszamy!

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Zmiany w podatku dochodowym 2019

Pytanie do eksperta: Jakie zmiany w podatku dochodowym 2019?

Odpowiedź eksperta: Podatnicy każdego roku muszą przygotować się na zmiany wynikające z nowelizacji przepisów, które często wprowadzane są w celu ułatwienia życia przedsiębiorców lub zrekompensowania straconych wpływów wynikających z postępowań podatników. Niestety coraz częściej wprowadzane zmiany sprawiają, że podatnicy więcej tracą niż zyskują.

Od stycznia zaczęły obowiązywać nowe przepisy mówiące o wzroście limitu amortyzacji środka trwałego w postaci samochodu osobowego. Limit został podniesiony do 150 000 zł. W kwestii samochodów należy przygotować się na zmiany dotyczącej sposobu rozliczania kosztów leasingu. Przedsiębiorca użytkujący samochód na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu, który jest przedmiotem umowy.

Od 2019 roku ma zacząć obowiązywać również podatek exit tax, czyli podatek od wyprowadzki. Podatek będzie obowiązywał osoby, na skutek których działań składniki majątku zostaną przeniesione poza terytorium Polski, co sprawi, że Polska utraci prawo do opodatkowania przychodów ze zbycia majątku. Przewidywane są dwie stawki podatku:
– 19% podstawy opodatkowania – gdy ustalana jest wartość składnika majątku oraz
– 3% podstawy opodatkowania – gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.

Warto podkreślić, że podatek od wyprowadzki dotyczyć będzie tych składników majątku, których wartość rynkowa przekracza 2.000.000 zł.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Niższa stawka CIT 2019

Pytanie do eksperta: Co z tą niższą stawką podatku CIT? Od kiedy będzie obowiązywała?

Odpowiedź eksperta:  Nawiązując do powyższego pytania jednego z naszych Czytelników, pragniemy Państwa uspokoić, ponieważ owa stawka podatku wejdzie w życie już z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wróćmy jednak do sedna – od nowego roku, w ustawie o podatku CIT zajdzie pewna zmiana, a mianowicie stawka 15% zostanie obniżona do poziomu 9%. Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż nie każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość, aby z niej skorzystać.

Zatem wszyscy podatnicy, którzy chcieliby skorzystać z obniżonej stawki 9% dla CIT-u, powinni czym prędzej sprawdzić czy będą mieli taką możliwość. Dla przypomnienia, nowa stawka podatku będzie dotyczyła podatników, którzy posiadają status małego podatnika, a więc:
– przychód za poprzedni rok podatkowy nie może być wyższy niż 1,2 mln euro (brutto),
– przychód w roku bieżącym nie przekracza 1,2 mln euro (netto).

Podsumowując – aby przedsiębiorca mógł skorzystać z podatku CIT 9%, limit 1,2 mln euro nie może zostać przekroczony zarówno w poprzednim, jak i bieżącym roku podatkowym.

Z kolei w przypadku przedsiębiorców dopiero planujących założenie działalności gospodarczej, istnieje możliwość skorzystania z podatku 9%, ale pod warunkiem, że jego dochody nie przekroczą równowartości 1,2 mln euro netto.

Wciąż masz pytania lub wątpliwości odnośnie tego, jak wyglądać będzie niższa stawka CIT 2019? W takiej sytuacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym konsultantem.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

 

Usługi podatkowe

Pytanie do eksperta: Czy usługi podatkowe są przydatne dla przedsiębiorstw?

Odpowiedź ekspertaWielu przedsiębiorców zastanawia się co powinni zrobić, aby ich firma była bezpieczna oraz daleka od problemów z prawem. Najczęściej występującymi problemami związanymi z zarządzaniem firmą są te wynikające z przepisów prawa podatkowego. Co zrobić, aby zadbać o bezpieczeństwo firmy?

Właściwym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług doradztwa podatkowego, które sprawi, że wszelkie nagle pojawiające się problematyczne kwestie zostaną rozwiązane. My oferujemy skorzystanie z optymalizacji podatkowej, która umożliwia zadbanie o stronę podatkową firmy. W ramach usługi przybliżymy Państwu istotę podatków, wybierzemy najkorzystniejszą formę opodatkowania, zajmiemy się prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz ewidencją, sporządzimy deklaracje podatkowe. Dodatkowo na Państwa życzenie nasi eksperci będą reprezentować firmę przed organami administracji publicznej.

Usługi podatkowe są przydatne dla przedsiębiorców, którzy chcą skoncentrować się na rozwoju firmy nie pakując ją w problemy z organami administracji publicznej. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem wszystkich, którzy zainteresowani są nawiązaniem współpracy. Nasi eksperci przedstawią szczegóły przygotowanej oferty.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Optymalizacja kosztów podatkowych

Pytanie do eksperta: Jak przeprowadzić optymalizację kosztów podatkowych w firmie?

Odpowiedź ekspertaLegalnie płacić niższe podatki – to marzenie niejednego przedsiębiorcy. Aby marzenie stało się celem, wystarczy wspomóc się dostępnymi rozwiązaniami, które pozwolą na optymalizację kosztów podatkowych firmie. Kluczowe w tej sytuacji jest opracowanie odpowiedniej analizy, a także stworzenie na jej podstawie planu podatkowego, który przyczyni się do legalnego obniżenia obciążeń podatkowych.

Stworzenie dobrego planu podatkowego wymaga często pomocy specjalistów, np. doradcy podatkowego, co związane jest z dodatkowymi kosztami. Jednak zlecenie opracowania planu służącego na długie lata, podmiotowi wykwalifikowanemu w tej dziedzinie, może przynieść wymierne korzyści. Przy przeprowadzaniu optymalizacji kosztów podatkowych w firmie ważne jest zminimalizowanie ryzyka wynikającego z zastosowanie określonych działań. W tym celu należy zweryfikować wykładnie obowiązujących przepisów podatkowych przez organy skarbowego, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Wielu przedsiębiorców decydując się na obniżenie zobowiązań podatkowych, decyduje się na takie rozwiązania, jak:
– jednorazowa amortyzacja – nowe firmy, dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego i mali podatnicy mogą jednorazowo zamortyzować środki trwałe, będące w grupie 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych,
– rozliczanie strat podatkowych – firmy mają możliwość obniżenia dochodu w danym roku podatkowym o poniesioną stratę w następujących po sobie 5 latach podatkowych,
– własna działalność gospodarcza – podmioty mogą skorzystać z prowadzenia działalności w jednoosobowej działalności gospodarczej i opodatkować dochód 19 proc. podatkiem oraz skorzystać z preferencyjnych składek ZUS przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI więcej

Podatki od dochodu

Pytanie do eksperta: Czy każdy przedsiębiorca płaci podatki od dochodu?

Odpowiedź eksperta:Odpowiedź na to pytanie mogłaby brzmieć “tak”, lecz nie jest to precyzyjna odpowiedź. Każdy przedsiębiorca płaci podatki, prowadząc działalność gospodarczą, ale nie zawsze są to podatki ustalane na podstawie dochodów. Jeżeli firmy prowadzą księgowość w formie księgi rachunkowej czy KPiR (księga przychodów i rozchodów) swoje zobowiązania podatkowe ustalają na podstawie uzyskanych dochodów, czyli różnicy miedzy przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów.

Typowych podatków od dochodów nie płacą przedsiębiorcy, prowadzący księgowość w formie ryczałtu lub karty podatkowej. W tych przypadkach zobowiązania podatkowe ustala się na podstawie ewidencjonowanych przychodów lub karty podatkowej. Te formy księgowości prowadzi stosunkowo mało przedsiębiorców, lecz mimo to warto wiedzieć, że nie wszyscy płacą podatki dochodowe.

Uściślając odpowiedź na pytanie związane z tym czy każdy przedsiębiorca płaci podatki od dochodu, warto zauważyć, że świadczenia te odprowadzają również organizacje, a nie tylko przedsiębiorcy fizyczni. W spółkach posiadających osobowość prawną, występuje niekorzystne zjawisko, związane z płaceniem podatków dochodowych. Przedsiębiorcy, będący właścicielami takich firm, są zobowiązani do podwójnego odprowadzania podatku dochodowego. Oznacza to, że zysk osiągnięty przez ich spółki podlega podatkowi CIT, a po podziale między wspólników, jest kolejno opodatkowany PIT-em.

Podsumowując… Może nie każdy przedsiębiorca płaci podatek od dochodu, lecz na pewno każdy jakiś podatek płaci. To powoduje, że obowiązki przedsiębiorców są bardzo duże w tym zakresie. Jeżeli jest potrzebna pomoc – skontaktuj się z naszym biurem.

Sporządzanie deklaracji CIT 2016

Pytanie do eksperta: Pytanie do eksperta: Do kiedy należy złożyć deklarację rozliczeniową CIT?

Odpowiedź eksperta:Przepis mówiący o terminie składania deklaracji rozliczeniowej z podatku dochodowego od osób prawnych, nie zmienił się, a więc nadal podatnicy muszą rozliczać się z Urzędem Skarbowym w terminie do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, za który zeznanie jest składane.

Przypomnijmy, podatek CIT jest bezpośrednim podatkiem dochodowym, który zobowiązani są płacić osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Podatnicy przez cały rok podatkowy muszą odprowadzać comiesięczne lub kwartalne składki zwane zaliczkami na poczet podatku dochodowego. Po zakończeniu roku podatkowego płatnicy zobowiązani są do złożenia rocznego zeznania podatkowego. W związku z tym należy wypełnić formularz CIT-8, w którym wykazana zostaje wysokość uzyskanego w całym roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty.

Podczas, gdy wysokość podatku wykazanego w zeznaniu jest większa od wielkości wpłaconych w ciągu roku zaliczek, podatnik wraz z wypełnionym zeznaniem podatkowym, musi wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego różnicę między kwotą podatku należnego, a sumą wpłaconych zaliczek.

Wszystkich tych z Państwa, którzy potrzebują pomocy przy wypełnianiu zeznania CIT-8 lub posiadają jakieś pytania zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Chętnie pomożemy Państwu podczas rozliczania się z podatku dochodowego oraz udzielimy cenny porad.

Sporządzanie deklaracji podatkowej CIT 2015 rok

Pytanie do eksperta: Dlaczego trzeba składać deklarację podatkową CIT za rok 2015?

Odpowiedź eksperta:Podatek CIT należy do grupy podatków bezpośrednich i płacony jest przez wszystkie osoby prawne. Inaczej nazywamy go podatkiem dochodowym od osób prawnych. Corocznie każdy podmiot zobowiązany do płacenia podatku CIT, zmuszony jest złożyć również deklarację rozliczeniową na druku CIT-8, w której wykazuje wysokość uzyskanego w całym roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty. Składanie deklaracji rozliczeniowej CIT jest zadaniem bardzo ważnym, gdyż poprzez właśnie ten dokument podatnik rozlicza się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego.

Płatnikami podatku CIT są wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Przez cały rok podatkowy osoby prawne muszą płacić zaliczki na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy zobowiązani są do złożenia rocznego zeznania podatkowego na druku CIT-8 oraz muszą wpłacić na rachunek Urzędu Skarbowego podatek dochodowy, wynikający z zeznania. W przypadku, gdy wysokość podatku wykazanego w zeznaniu jest wyższa od sumy wpłaconych w ciągu roku zaliczek, osoba prawna musi wpłacić różnicę między kwotą należnego podatku, a kwotą wpłaconych zaliczek.

Przypominamy Państwu, że deklarację rozliczeniową CIT -8 należy złożyć do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, za który zeznanie jest składane.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą podczas wypełniania zeznania podatkowego, udzielą cennych porad i odpowiedzą na wszystkie pytania.

CIT za 2016 rok

Pytanie do eksperta: Kto powinien składać zeznanie roczne CIT za 2016 rok?

Odpowiedź eksperta:Odpowiedź eksperta: CIT jest bezpośrednim podatkiem dochodowym od osób prawnych np. spółek. Podatnikami tego podatku są wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

W trakcie trwania roku podatkowego podatnicy tego podatku zobowiązani są do obliczania i płacenia miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe na druku CIT-8, w którym wykazują wysokość uzyskanego w całym roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty.
Wraz ze składaniem deklaracji podatnik jest zobowiązany wpłacić na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego podatek dochodowy, wynikający z zeznania. W przypadku, jeżeli wysokość podatku wykazanego w zeznaniu jest wyższa od sumy wpłaconych w ciągu roku zaliczek, osoba prawna musi wpłacić różnicę między kwotą należnego podatku, a kwotą wpłaconych zaliczek.
Termin składania deklaracji rozliczeniowej określa ustawa, która mówi że ów dokument powinien być złożony do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym, za który zeznanie jest składane.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy przy wypełnianiu deklaracji CIT-8 lub posiadacie Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Chętnie pomożemy Państwu podczas rozliczania się z podatku dochodowego od osób prawnych.

Sporządzanie deklaracji podatkowych za 2015 rok

Pytanie do eksperta: Na czym polega sporządzanie deklaracji podatkowych za 2015 rok?

Odpowiedź eksperta: Każda osoba, która pracuje, a więc uzyskuje przychody w ramach wykonywania pracy w związku z umową o pracę, zlecenia, o dzieło itp. zobowiązana jest do rozliczenia się z tzw. podatku dochodowego PIT. Każdego roku rozlicza się podatek dochodowy z poprzedniego roku np. w 2016 roku składamy deklarację podatkowa, na której rozliczamy się z podatku osiągniętego w 2015 roku.

Podatek dochodowy należy samodzielnie obliczyć w związku z obowiązującymi normami i przepisami, wypełniając przy tym druk rocznego zeznania podatkowego PIT-37. Deklarację trzeba złożyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.

Wypełnienie deklaracji nie jest zadaniem trudnym, jednak wymaga znajomości przepisów podatkowych. Bardzo ważne jest, aby zeznanie zostało wypełnione poprawnie, w przeciwnym razie podatnik musi liczyć się z tym, że zostanie wezwany do Urzędu Skarbowego w celu wyjaśnienia zaistniałej niejasności.

Zachęcamy Państwa do złożenia zeznania podatkowego w US już teraz. Warto pamiętać, że niedopełnienie tego obowiązku Fiskus traktuje jak uchylenie się od odpowiedzialności, a w związku z tym ma prawo do nałożenia na podatnika kary grzywny w niemałej wysokości.

 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy wypełnieniu druku PIT-37 lub chcą Państwo zlecić to zadanie komuś innemu zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Odpowiedzą oni na wszystkie Państwa pytania, udzielą porad oraz pomogą wypełnić i złożyć deklarację rozliczającą z podatku dochodowego.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.