Posts tagged: podatek PIT

PIT za 2015 rok

Pytanie do eksperta: Gdzie, kiedy i jak składamy deklarację PIT za 2015 rok?

Odpowiedź eksperta:Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT za 2015 rok należy do obowiązków podatników i płatników podatku dochodowego, którzy osiągnęli w poprzednim roku podatkowym jakikolwiek dochód. Są oni zobowiązani nie tylko do opłacania zaliczek na ten podatek (miesięcznie lub kwartalnie), ale także do rozliczenia się z niego przy pomocy druku PIT. Wypełniony formularz PIT za 2015 rok podatnicy powinni złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

Datę złożenia deklaracji PIT za 2015 rok określają ustawy o prawie podatkowym. Warto uważnie śledzić termin składania deklaracji, które jesteśmy zobowiązani złożyć zgodnie z wybraną formą rozliczenia i stawkami, które są odprowadzane do naszych przychodów. Przykładowo w podatku liniowym stawka jest stała i wynosi obecnie 19 %, natomiast ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może mieć różne stawki, zależne od źródła przychodu. Składając deklarację PIT za rok 2015 podatnicy są zobowiązani także do uiszczenia niedopłaty lub nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Deklaracje podatkowe PIT za 2015 rok składane mogą być w formie elektronicznej lub papierowej. Wybór formy rozliczenia zależy od liczby podatników, których rozliczamy oraz formularza, którego użyjemy do sporządzenia zeznania. Mali przedsiębiorcy, którzy rozliczają od 1 do 5 podatników mogą dostarczyć wydrukowane dokumenty do urzędu skarbowego, inaczej jest w przypadku rozliczających więcej niż 5 osób, w tym biur rachunkowych. Zgodnie z przepisami podatnicy Ci zobowiązani są do przesłania deklaracji drogą elektroniczną.

Aby zoptymalizować koszty rozliczenia podatkowego i oszczędzić sobie czasu, warto powierzyć przesłanie deklaracji biuru rachunkowemu, które dołoży wszelkich starań, aby deklaracja była sporządzona prawidłowo i terminowo.

Rozliczenie PIT 2016

Pytanie do eksperta: Rozliczenia PIT w 2016 roku – dla kogo?

Odpowiedź eksperta:Koniec roku obrotowego to szczególny okres dla każdego przedsiębiorcy, który powinien dołożyć wszelkich starań, aby zgodnie z zasadami finansowymi oraz rachunkowymi prawidłowo sporządzić i wypełnić deklarację podatkową będącą odzwierciedleniem uzyskanych w czasie całego roku dochodów. Wszystkie formalności należy dopiąć na ostatni guzik, nie zostawiać zaległości, a co więcej nieuregulowanych transakcji.

Każdy przedsiębiorca czy to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w związku z osiągniętym dochodem zobowiązana jest co roku rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i sporządzić odpowiednią deklarację podatkową. W zależności od rodzaju i formy prowadzonego biznesu, przedsiębiorca powinien zaznajomić się z tym, jaki PIT powinien wypełnić.

Przykładowo PIT – 28 przeznaczony jest dla podatników, którzy opodatkowali swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czyli głównie dla jednoosobowych działalności gospodarczych czy spółek cywilnych. Zeznanie podatkowe PIT- 28 należy złożyć do ostatniego dnia stycznia roku następującego po roku obrotowym.

Dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się opodatkować swoją działalność kartą podatkową, odpowiednią deklaracją będzie PIT – 16A. Jest to dokument świadczący o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej oraz odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach. Podobnie jak PIT – 28 należy złożyć ją do końca stycznia.

PIT – 36L składają przedsiębiorcy opodatkowujący swoje dochody za pomocą podatku liniowego. Dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników osób osobowych, którzy złożyli oświadczenie, że chcą rozliczać się w sposób liniowy. Deklarację PIT – 36L składa się w terminie do końca kwietnia następnego roku.

Rozliczenie PIT za 2015

Pytanie do eksperta: Do kiedy należy złożyć rozliczenie pit za 2015?

Odpowiedź eksperta: Deklarację PIT-37 rozliczającą z podatku dochodowego uzyskanego w poprzednim roku osoby fizyczne, należy złożyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.

W związku z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi każda osoba fizyczna, która w danym roku osiągnęła dochód z tytułu pracy w ramach umowy o pracę, o dzieło, zlecenia itp. musi rozliczyć się z podatku dochodowego

Rozliczenie następuje poprzez samodzielne wyliczenie wysokości podatku, wypełnienie deklaracji PIT-37 i złożenie jej w Urzędzie Skarbowym.
Podczas wypełniania wniosku warto zwrócić uwagę na poprawność wpisywanych danych. W przypadku, gdy którakolwiek z wpisanych wartości będzie błędna, podatnik musi liczyć się z tym, iż zostanie wezwany do Urzędu Skarbowego w celu wyjaśnienia niejasności.

Należy także zachować termin do którego można złożyć deklarację. Niedopełnienie obowiązku rozliczenia się z podatku US traktuje jak uchylenie się od odpowiedzialności i ma prawo do nałożenia na podatnika kary grzywny w niemałej wysokości.

Zachęcamy Państwa do składania zeznań podatkowych do US już teraz! Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy wypełnieniu deklaracji lub pragniecie Państwo zlecić to zadanie profesjonalnej firmie, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Odpowiedzą oni na wszystkie posiadane przez Państwa pytania, udzielą cennych rad oraz pomogą wypełnić i złożyć deklarację rozliczeniową.

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.