Posts tagged: plan kont

Plan kont

Pytanie do eksperta: Co to jest plan kont?

Odpowiedź eksperta: Zakładowy plan kont jest jednym z głównych elementów polityki rachunkowości jaka ustalana jest przez jednostkę gospodarczą. Zgodnie z nim księgowane są wszystkie operacje gospodarcze jakie mają miejsce w następstwie prowadzonej działalności gospodarczej. Plan kont uważany jest za niezbędne narzędzie, które umożliwia monitorowanie działalności jednostki oraz dokonywanie odpowiednich rozliczeń finansowych. Składa się z kont księgi głównej określanych kontami syntetycznymi oraz kont księgi pomocniczej czyli kontami analitycznymi.

Konta główne ustalane są w taki sposób aby uwzględnić:
– rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej poprzez ujęcie kategorii przychodów i kosztów,
– przyjęty sposób wyceny aktywów i pasywów,
– wymogi, które narzucone zostały podmiotowi gospodarczemu w zakresie dokonywania odpisów aktualizujących,
– łatwy sposób sporządzenia na podstawie kont sprawozdania finansowego, raportów statystycznych.

Plan kont ma za zadanie określić zasady ewidencji oraz rozliczania kosztów, ma to zasadniczy wpływ na postać rachunku zysków strat, który jest jednym z elementów rocznego sprawozdania finansowego. Konta pomocnicze są ściśle powiązane z kontami głównymi, mają one na celu udoskonalenie prowadzonej ewidencji. Plan kont ustalany jest zgodnie z ustawą o rachunkowości, przedsiębiorcy mogą stosować własną numeracje jednak poszczególne konta muszą znajdować się w ściśle określonej grupie. Odpowiednio opracowany plan kont niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorcy, który może określić w jakiej wysokości i od jakiego podmiotu uzyskane zostały przychody. Analiza konta wyniku finansowego może pokazać, które z przedsięwzięć okazało się sukcesem i firma osiągnęła zysk.

 

Oddzwonimy
Zamów rozmowę!
Chcesz żebyśmy zadzwonili do Ciebie?
Podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.